Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W1. Niewystarczające wsparcie nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych i organizowaniu współpracy z rodzicam i. W2. Mała promocja ucznia uzdolnionego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W1. Niewystarczające wsparcie nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych i organizowaniu współpracy z rodzicam i. W2. Mała promocja ucznia uzdolnionego."— Zapis prezentacji:

1 W1. Niewystarczające wsparcie nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych i organizowaniu współpracy z rodzicam i. W2. Mała promocja ucznia uzdolnionego. S3. Niski odsetek uczniów niepromowanych S1. Doświadczenie części nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej w procesie kształcenia. S2. Duży potencjał do realizacji innowacji pedagogicznych. O1. Rozwój technologii informatycznych wspomagających kształcenia (e-learning). O2. Możliwość wykorzystania nauczycieli z dodatkowymi kwalifikacjami do realizacji celów statutowych szkół. T1. Stereotypowe postrzeganie (m.in. przez uczniów i ich rodziców) szkół zawodowych jako „gorszych”. T2. Polityki reklamowe konkurencyjnych szkół.

2 B ADANIE WZAJEMNYCH ZALEŻNOŚCI (SYNERGII) MIĘDZY CZYNNIKAMI Identyfikacja, które z czynników są pierwszorzędne, a które drugorzędne następuje poprzez ocenę wpływu (pozytywnego i negatywnego) wybranych czynników na rozwój szkoły według skali: a. nie wpływa (nie przeszkadza) - 0 b. wpływa (przeszkadza) słabo - 1 c. wpływa (przeszkadza) średnio - 2 d. wpływa (przeszkadza) znacznie - 3 Jaka siła związku? W2. Mała promocja ucznia uzdolnionego. T2. Polityki reklamowe konkurencyjnych szkół. S1. Doświadczenie części nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej w procesie kształcenia. T1. Stereotypowe postrzeganie (m.in. przez uczniów i ich rodziców) szkół zawodowych jako „gorszych”.

3 TOWS Siły (S) S1S2S3S4... Sj Słabości (W) W1W2W3W4... Wj S1S2S3S4ΣW1W2W3W4Σ Szanse(O) O1 O2 O3 …. Oi O1 O2 O3 O4 Σ Zagrożenia (T) T1 T2 … Ti T1 T2 T3 T4 Σ P ODEJŚCIE „ Z ZEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ ” ( MACIERZ TOWS) Czy szansa (i) pozwala przezwyciężyć słabość (j)?

4 A NALIZA TOWS - PRZYKŁAD Czy zagrożenie potęguje słabość? Czy zagrożenie spotęguje słabość? W2. Mała promocja ucznia uzdolnionego. T2. Polityki reklamowe konkurencyjnych szkół. T1. Stereotypowe postrzeganie (m.in. przez uczniów i ich rodziców) szkół zawodowych jako „gorszych”. W2. Mała promocja ucznia uzdolnionego.

5 SWOT Szanse(O) O1 O2 O3 …. Oj Zagrożenia (T) T1 T2 … Tj O1O2O3O4ΣT1T2T3T4Σ Siły (S) S1S2S3S4... Sj S1 S2 S3 S4 Σ Słabości (W) W1W2W3W4... Wj W1 W2 W3 W4 Σ P ODEJŚCIE „ OD WEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ ” ( MACIERZ SWOT) Czy siła (i) pozwala przezwyciężyć (zredukować) zagrożenie (j)?

6 A NALIZA SWOT - PRZYKŁAD Czy siła pozwala wykorzystać szansę? Czy słabość prowadzi do utraty szansy? W2. Mała promocja ucznia uzdolnionego. S3. Niski odsetek uczniów niepromowanych O1. Rozwój technologii informatycznych wspomagających kształcenia (e-learning).

7 E LEMENTY STRATEGII ROZWOJU SZKOŁY Wizja Misja Opcja strategiczna 1 Opcja strategiczna 2 Opcja strategiczna 3

8 E LEMENTY STRATEGII ROZWOJU SZKOŁY Wizja Misja Opcja strategiczna 1 Opcja strategiczna 2 Opcja strategiczna 3 Cel strategiczny 1Cel strategiczny 2Cel strategiczny 3 Cel strategiczny 1 Cel operacyjny 1 Cel operacyjny 2 Cel operacyjny 3 Cel operacyjny 1Cel operacyjny 2

9 E LEMENTY STRATEGII ROZWOJU SZKOŁY Wizja Misja

10 P LANOWANIE Z PRZYSZŁOŚCI WIZJA cele, terminy przeszłość teraźniejszość przyszłość


Pobierz ppt "W1. Niewystarczające wsparcie nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych i organizowaniu współpracy z rodzicam i. W2. Mała promocja ucznia uzdolnionego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google