Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza SWOT… a po co mi to?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza SWOT… a po co mi to?"— Zapis prezentacji:

1 Analiza SWOT… a po co mi to?
Prawdy oczywiste Część 20 Analiza SWOT… a po co mi to?      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 Definicja Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych technik analitycznych. Służy przede wszystkim do porządkowania informacji. Znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie analizy strategicznej. W ekonomii jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, np. przedsiębiorstwa, analizy danego projektu lub rozwiązania biznesowego. Analiza SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie według czterech grup czynników strategicznych jakimi są: S (Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) – słabe strony, O (Opportunities) – szanse, T (Threats) – zagrożenia.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Istota analizy SWOT Analiza SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie według czterech grup czynników strategicznych jakimi są: S (Strengths) – mocne strony, czyli wszystko co stanowi atut, przewagę lub zaletę, W (Weaknesses) – słabe strony, czyli wszystko co stanowi słabość, barierę lub wadę, O (Opportunities) – szanse, czyli wszelkie szanse na korzystne zmiany, T (Threats) – zagrożenia, czyli wszelkie zagrożenia, że zmiany mogą być na niekorzyść.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Istota analizy SWOT – c.d.
W wyniku przeprowadzenia analizy SWOT jest wskazanie optymalnego rozwiązania lub kierunku działań, które pozwolą nam osiągnąć cel przy jednoczesnej minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych stron oraz wykorzystaniu szans i mocnych stron. Właściwe wykorzystanie analizy SWOT wymaga określenia ujęcia, jakim się posługujemy. Jeśli tego nie zrobimy, co jest błędnym podejściem, które niestety często się zdarza, dochodzi do problemów w określaniu czynników i błędów w analizie.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Trzy ujęcia analizy SWOT
Pierwsze występuje wtedy, gdy: szanse i zagrożenia, czyli czynniki zewnętrzne, są czynnikami, na które mamy znacznie ograniczony wpływ lub w ogóle nie mamy wpływu, mocne i słabe strony - czynniki wewnętrzne, są traktowane jako te, na które obiekt ma znaczny wpływ lub wyłączny wpływ. Drugie występuje wtedy, gdy: szanse i zagrożenia są czynnikami przyszłości (które mogą dopiero nastąpić), mocne i słabe strony czynnikami teraźniejszości, czyli tymi które istnieją aktualnie. Trzecie występuje wtedy, gdy: szanse i zagrożenia stanowią czynniki zewnętrzne wobec badanego podmiotu lub zjawiska mocne i słabe strony są to czynniki wewnętrzne.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Zasady analizy Zgodnie z zasadami analizy identyfikując czynniki dokonujemy swoistego rodzaju analizy konkurencji, zwłaszcza w przypadku czynników wewnętrznych. Uznajemy, że dobrze wykwalifikowani pracownicy to nasza silna strona, zakładamy iż konkurenci lub większość z nich takiej kadry nie ma, gdyby mieli, nie byłaby to nasza silna strona (atut, przewaga). Dlatego należy opisywać czynniki, aby rozumieć na czym polegają nasze atuty i słabości oraz szanse i zagrożenia. Należy również opisane atuty i słabości oraz szanse i zagrożenia odnieść do konkurencji i otoczenia, w którym będzie funkcjonować przedsięwzięcie podając dane oraz ich źródła w celu uwiarygodnienia analizy.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Zasady analizy – rozłączność czynników
Rozłączność czynników względem siebie, oznacza to, że jeśli określimy jako silną stronę firmy, np. nowoczesne maszyny i urządzenia, to powinniśmy unikać silnych stron wynikających z tego faktu, takich jak: wysoka efektywność produkcji czy wydajność. Określając nowoczesne maszyny i urządzenia jako silną stronę, skutki tego faktu, takie jak: wysoka wydajność czy efektywność produkcji powinien zawierać opis czynnika. Zachowanie tej zasady jest bardzo trudne, ponieważ procesy i różne czynniki w przedsiębiorstwach oddziałują na siebie wzajemnie. Zatem powinniśmy się starać tak określić czynniki, aby uzyskać rozłączność czynników.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Zasady analizy – ważność czynników
W zależności od sytuacji rynkowej różne czynniki mogą mieć różne znaczenie. Ważność czynników określa się tak, aby suma wag dla poszczególnych grup czynników była równa 1,0 (100%). Jednocześnie warto zwrócić uwagę, aby ogólna ilość czynników w każdej grupie nie była ani zbyt duża, ani zbyt mała. Z doświadczenia wynika, że optymalna liczba czynników w każdej grupie powinna wynosić od ok. 4 do 10.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 Analiza SWOT (od wewnątrz do zewnątrz) - identyfikacja powiązań pomiędzy czynnikami:
Identyfikację powiązań pomiędzy czynnikami przeprowadzamy odpowiadając na pytania: Czy określona mocna strona pozwala wykorzystać daną szansę? Czy określona mocna strona pozwala ograniczyć dane zagrożenie? Czy określona słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? Czy określona słaba strona potęguje dane zagrożenie?      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 Analiza TOWS (od zewnątrz do wewnątrz) - identyfikacja powiązań pomiędzy czynnikami:
Identyfikacja powiązań pomiędzy czynnikami odbywa się poprzez odpowiedź na pytania: Czy określona szansa potęguje daną silną stronę? Czy określona szansa pozwala osłabić daną słabą stronę? Czy określone zagrożenie ogranicza daną silną stronę? Czy określone zagrożenie wzmacnia daną słabą stronę?      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

11 … ciąg dalszy nastąpi ;)
W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, Warszawa tel. kom.: , tel.:      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

12 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Analiza SWOT… a po co mi to?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google