Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizator Biblioteka szkolna wsparciem dla ucznia, pomocą dla nauczyciela, szansą dla edukacji Danuta Brzezińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizator Biblioteka szkolna wsparciem dla ucznia, pomocą dla nauczyciela, szansą dla edukacji Danuta Brzezińska."— Zapis prezentacji:

1 Organizator Biblioteka szkolna wsparciem dla ucznia, pomocą dla nauczyciela, szansą dla edukacji Danuta Brzezińska

2 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Biblioteka szkolna to podstawowa placówka informacji pedagogicznej dla uczniów i nauczycieli. Marcin Drzewiecki

3 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Biblioteka szkolna ma sens tylko wtedy, jeżeli stanowi składnik szkoły i jest wmontowana w szkolną dydaktykę. Jacek Wojciechowski

4 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Szkoła jako system społeczny Kultura szkoły Naucza- nie Wycho- wanie

5 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA edukacyjnakulturalnakompensacyjnawychowawczainformacyjna Funkcje biblioteki szkolnej

6 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Warunki wpływające na jakość pracy biblioteki szkolnej państwowa polityka oświatowa samorząd świadomy potencjału biblioteki szkolnej dla edukacji dyrektor, któremu zależy na jakości pracy swojej placówki nauczyciel bibliotekarz gotowy do podejmowania wyzwań i współpracy jasno określone cele i plany długoterminowe otwartość na zmiany

7 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Podstawy planowania działań Dyrektor szkoły priorytety szkoły finanse lokal, sprzęt i wyposażenie Nauczyciel bibliotekarz predyspozycje przygotowanie wymiar zatrudnienia zakres obowiązków

8 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Wsparcie dla ucznia

9 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Wyposażanie w kompetencje informacyjne, medialne i społeczne Przygotowanie do samokształcenia Kształtowanie umiejętności kluczowych Rozwijanie zdolności i zainteresowań Podnoszenie poziomu kultury czytelniczej Pobudzanie wrażliwości estetycznej Biblioterapia Przeciwdziałanie wykluczeniu

10 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Pomoc dla nauczyciela

11 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Wspieranie realizacji podstawy programowej Diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb w zakresie zasobów edukacyjnych i informacyjnych Wskazywanie i pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych; również w sieci Internet i Otwartych Zasobach Edukacyjnych Wspólna realizacja projektów Współpraca z zespołami przedmiotowymi Udostępnianie dokumentów pracy szkoły

12 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych uzupełnienie podstawy programowej Korzystanie z informacji Relacje w środowisku medialnym Język mediów Kreatywne korzystanie z mediów Etyka i wartości w komunikacji i mediach Prawo w komunikacji i mediach Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach Ekonomiczne aspekty działania mediów

13 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Szansa dla edukacji

14 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Poszerzenie przestrzeni edukacyjnej Pracownia interdyscyplinarna Różnorodne formy zbiorów i technologii dają szansę na nowoczesne nauczanie Miejsce utrwalania, poszerzania i przetwarzania zdobytej wiedzy Centrum informacyjno-kulturalne szkoły Centrum promocji i wizytówka szkoły Kształtowanie wzorców kultury, postaw etycznych, poszanowania prawa i tradycji – świadomego obywatela

15 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Biblioteki szkolne według Systemu Informacji Oświatowej stan na r szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego bibliotek szkolnych etaty nauczycieli bibliotekarzy

16 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Na jedną bibliotekę szkolną przypada średnio 0,86 etatu nauczyciela bibliotekarza Istnieją biblioteki wieloetatowe … Część bibliotek jest tylko w teorii, bo w praktyce są prawie niedostępne!

17 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nakłady na biblioteki szkolne, to nie wydatki, to inwestycje w przyszłość ucznia, edukacji, państwa!

18 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizator Biblioteka szkolna wsparciem dla ucznia, pomocą dla nauczyciela, szansą dla edukacji Danuta Brzezińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google