Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody diagnozowania makrootoczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody diagnozowania makrootoczenia"— Zapis prezentacji:

1 Metody diagnozowania makrootoczenia
Zastosowanie analizy PEST – instrukcja sporządzenia (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

2 Badanie makrootoczenia - zastosowanie metody PEST
P – CZYNNIKI POLITYCZNE E – CZYNNIKI EKONOMICZNE S – CZYNNIKI SPOŁECZNE T – CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

3 Arkusz PEST – konstrukcja
DESKRYPTOR MAKROOTOCZENIA TREND SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od -5 do +5) WSKAŹNIK PRAWODPODO-BIEŃSTWA Czynniki POLITYCZNE Konwergencja gospodarcza Ustawodawstwo Czynniki EKONOMICZNE Wzrost gospodarczy Bezrobocie Czynniki SPOŁECZNE Demografia Wzorce konsumpcji Czynniki TECHNOLOGICZNE Technologie energooszczędne Innowacje informatyczne Arkusz PEST obejmuje cztery obszary analizy makrootoczenia. W każdym obszarze należy zidentyfikować główne czynniki determinujące makrootoczenie firmy (min. 3 czynniki w każdym obszarze) (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

4 Arkusz PEST – generowanie informacji
DESKRYPTOR MAKROOTOCZENIA TREND SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od -5 do +5) WSKAŹNIK PRAWODPODO-BIEŃSTWA TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO +5 +1 -4 20% 50% 30% STOPA INFLACJI -3 +2 45% 25% Ocen prawdopodobieństwo wzrostu, stabilizacji i spadku (suma = 100%) Wpisz wszystkie możliwe czynniki determinujące makrootoczenie firmy w podziale na segmenty P,E,S,T Każdy z czynników rozpatruj w trójsceanriuszu: wzrost, stabilizacja, spadek Oceń możliwe oddziaływanie badanych trendów na firmę w skali od -5 do +5 punktów (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

5 Od arkusza PEST do scenariusza
Finałem analizy PEST jest zdefiniowanie SCENARIUSZY STANU OTOCZENIA Najbardziej użytecznym w praktyce zarządzania jest SCENARIUSZ NAJWYŻSZEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA Nie mniej użytecznym pozostaje SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY – przydatny do formułowania strategii antykryzysowych (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

6 Arkusz PEST – budowanie scenariuszy (1) SCENARIUSZ NAJWYŻSZEGO PRAWODOPODOBIEŃSTWA
DESKRYPTOR MAKROOTOCZENIA TREND SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od -5 do +5) WSKAŹNIK PRAWODPODO-BIEŃSTWA TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO +5 +1 -4 20% 50% 30% STOPA INFLACJI -3 +2 45% 25% Wybór trendu do scenariusza NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNEGO na podstawie najwyższego wskaźnika prawdopodobieństwa! (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

7 Arkusz PEST – budowanie scenariuszy (2) SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY
DESKRYPTOR MAKROOTOCZENIA TREND SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od -5 do +5) WSKAŹNIK PRAWODPODO-BIEŃSTWA TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO +5 +1 -4 20% 50% 30% STOPA INFLACJI -3 +2 45% 25% Wybór trendu do scenariusza PESYMISTYCZNEGO na podstawie oceny siły oddziaływania (najgorszy wynik)! (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

8 WYKONAJ ZADANIE! Przeprowadź analizę PEST dla Twojej firmy przy użyciu ARKUSZA ROBOCZEGO NR 1 (szukaj w materiałach dodatkowych) Na podstawie wypełnionego arkusza PEST, zidentyfikuj trendy opisujące SCENARIUSZ NAJWYŻSZEGO PRAWDPODOBIEŃSTWA Zastanów się jakie działania może podjąć Twoja firma w przyszłości w celu wyeksponowania czynników sprzyjających jej rozwojowi (wszystkie czynniki, które zostały ocenione jako oddziaływujące pozytywnie) i w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń (wszystkie czynniki, które zostały ocenione jako oddziaływujące negatywnie) (c) prof. dr hab. Aneta Zelek


Pobierz ppt "Metody diagnozowania makrootoczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google