Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody diagnozowania makrootoczenia Zastosowanie analizy PEST – instrukcja sporządzenia 1(c) prof. dr hab. Aneta Zelek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody diagnozowania makrootoczenia Zastosowanie analizy PEST – instrukcja sporządzenia 1(c) prof. dr hab. Aneta Zelek."— Zapis prezentacji:

1 Metody diagnozowania makrootoczenia Zastosowanie analizy PEST – instrukcja sporządzenia 1(c) prof. dr hab. Aneta Zelek

2 Badanie makrootoczenia - zastosowanie metody PEST (c) prof. dr hab. Aneta Zelek 2

3 Arkusz PEST – konstrukcja (c) prof. dr hab. Aneta Zelek 3 DESKRYPTOR MAKROOTOCZENIA TREND SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od -5 do +5) WSKAŹNIK PRAWODPODO- BIEŃSTWA Czynniki POLITYCZNE Konwergencja gospodarcza Ustawodawstwo Czynniki EKONOMICZNE Wzrost gospodarczy Bezrobocie Czynniki SPOŁECZNE Demografia Wzorce konsumpcji Czynniki TECHNOLOGICZNE Technologie energooszczędne Innowacje informatyczne Arkusz PEST obejmuje cztery obszary analizy makrootoczenia. W każdym obszarze należy zidentyfikować główne czynniki determinujące makrootoczenie firmy (min. 3 czynniki w każdym obszarze) Arkusz PEST obejmuje cztery obszary analizy makrootoczenia. W każdym obszarze należy zidentyfikować główne czynniki determinujące makrootoczenie firmy (min. 3 czynniki w każdym obszarze)

4 Arkusz PEST – generowanie informacji (c) prof. dr hab. Aneta Zelek 4 DESKRYPTOR MAKROOTOCZENIA TREND SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od -5 do +5) WSKAŹNIK PRAWODPODO- BIEŃSTWA TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO +5 +1 -4 20% 50% 30% STOPA INFLACJI -3 0 +2 30% 45% 25% Wpisz wszystkie możliwe czynniki determinujące makrootoczenie firmy w podziale na segmenty P,E,S,T Każdy z czynników rozpatruj w trójsceanriuszu: wzrost, stabilizacja, spadek Oceń możliwe oddziaływanie badanych trendów na firmę w skali od -5 do +5 punktów Oceń możliwe oddziaływanie badanych trendów na firmę w skali od -5 do +5 punktów Ocen prawdopodobień stwo wzrostu, stabilizacji i spadku (suma = 100%) Ocen prawdopodobień stwo wzrostu, stabilizacji i spadku (suma = 100%)

5 Od arkusza PEST do scenariusza Finałem analizy PEST jest zdefiniowanie SCENARIUSZY STANU OTOCZENIA Najbardziej użytecznym w praktyce zarządzania jest SCENARIUSZ NAJWYŻSZEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA Nie mniej użytecznym pozostaje SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY – przydatny do formułowania strategii antykryzysowych (c) prof. dr hab. Aneta Zelek5

6 Arkusz PEST – budowanie scenariuszy (1) SCENARIUSZ NAJWYŻSZEGO PRAWODOPODOBIEŃSTWA (c) prof. dr hab. Aneta Zelek 6 DESKRYPTOR MAKROOTOCZENIA TREND SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od -5 do +5) WSKAŹNIK PRAWODPODO- BIEŃSTWA TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO +5 +1 -4 20% 50% 30% STOPA INFLACJI -3 0 +2 30% 45% 25% Wybór trendu do scenariusza NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNEGO na podstawie najwyższego wskaźnika prawdopodobieństwa! Wybór trendu do scenariusza NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNEGO na podstawie najwyższego wskaźnika prawdopodobieństwa!

7 Arkusz PEST – budowanie scenariuszy (2) SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY (c) prof. dr hab. Aneta Zelek 7 DESKRYPTOR MAKROOTOCZENIA TREND SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od -5 do +5) WSKAŹNIK PRAWODPODO- BIEŃSTWA TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO +5 +1 -4 20% 50% 30% STOPA INFLACJI -3 0 +2 30% 45% 25% Wybór trendu do scenariusza PESYMISTYCZNEGO na podstawie oceny siły oddziaływania (najgorszy wynik)! Wybór trendu do scenariusza PESYMISTYCZNEGO na podstawie oceny siły oddziaływania (najgorszy wynik)!

8 WYKONAJ ZADANIE! 1. Przeprowadź analizę PEST dla Twojej firmy przy użyciu ARKUSZA ROBOCZEGO NR 1 (szukaj w materiałach dodatkowych) 2. Na podstawie wypełnionego arkusza PEST, zidentyfikuj trendy opisujące SCENARIUSZ NAJWYŻSZEGO PRAWDPODOBIEŃSTWA 3. Zastanów się jakie działania może podjąć Twoja firma w przyszłości w celu wyeksponowania czynników sprzyjających jej rozwojowi (wszystkie czynniki, które zostały ocenione jako oddziaływujące pozytywnie) i w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń (wszystkie czynniki, które zostały ocenione jako oddziaływujące negatywnie) (c) prof. dr hab. Aneta Zelek8


Pobierz ppt "Metody diagnozowania makrootoczenia Zastosowanie analizy PEST – instrukcja sporządzenia 1(c) prof. dr hab. Aneta Zelek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google