Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO A POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - zestawienie tabelaryczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO A POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - zestawienie tabelaryczne."— Zapis prezentacji:

1

2 KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO A POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - zestawienie tabelaryczne

3 POZNAŃSKIE KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO - PODSUMOWANIE PRAC W 2013 ROKU

4 W 2013 r. AKTYWNA PRACA 4 KDO: przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. spraw Osób Niepełnosprawnych przy Wydziale Kultury i Dziedzictwa przy Wydziale Ochrony Środowiska przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Istnieje formalnie również KDO przy Wydziale Oświaty

5 KDO w LICZBACH liczba członków ilość posiedzeń w 2013 roku średnia frekwencja dostępność protokołów na www.poznan.pl/organizacje

6 KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych liczba członków: 37 członków ilość posiedzeń w 2013 roku: 9 posiedzeń średnia frekwencja: ok. 49 % dostępność protokołów: 9 protokołów

7 KDO przy Wydziale Kultury i Dziedzictwa liczba członków: 55 członków ilość posiedzeń w 2013 roku: 17 posiedzeń średnia frekwencja: ok. 41 % dostępność protokołów: 17 protokołów

8 KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska liczba członków: 28 członków ilość posiedzeń w 2013 roku: 6 posiedzeń średnia frekwencja: ok.32 % dostępność protokołów: 2 protokoły

9 KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych liczba członków: 53 członków ilość posiedzeń w 2013 roku: 9 posiedzeń średnia frekwencja: ok. 21 % dostępność protokołów: 1 protokół

10 Kompetencje KDO opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych Program Ochrony Środowiska Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Poznań Wrażliwy Społecznie Obywatelski Poznań Wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów w Poznaniu Poznań PRO Rodzina Uchwała w sprawie Karty Rodziny Dużej Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2030

11 Kompetencje KDO wyodrębnianie tematycznych zespołów roboczych wyodrębniono: 8 aktywnie działały:3 występowanie do Miasta z wnioskami w zakresie działalności KDO nie udział z głosem doradczym w posiedzeniach PRDPP, proponowanie tematów do harmonogramu prac rady sporadyczna i nieregularna współpraca

12 Rekomendacje (na bazie dyskusji o zaletach i wadach KDO i odpowiedzi na pytania: Jakiej KDO chcemy ? Czego potrzebujemy, aby KDO takie było? Gdzie/jak możemy to zdobyć ? prezentacja wyników spotkania ewaluacyjnego na pierwszych posiedzeniach poszczególnych KDO w nowym roku praca nad przepływem informacji pomiędzy przedstawicielami wydziałów i organizacji pozarządowych przy wsparciu Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

13 Rekomendacje wsparcie dla przewodniczących przedstawicieli wydziałów w protokołowaniu posiedzeń konieczna weryfikacja faktycznych i gotowych do aktywnego udziału w posiedzeniach członków KDO; po jej przeprowadzeniu – określenie kworum niezbędnego do ważności posiedzenia dla każdego posiedzenia KDO wspólny regulamin pracy poszczególnych KDO uwiarygodnienie i uatrakcyjnienie KDO poprzez współpracę z ekspertami, komisjami Rady Miasta

14 Rekomendacje wprowadzenie nowych członków w zasady pracy kdo, uaktualnienie wiedzy w tym temacie obecnych członków; propozycja reprezentowania organizacji w posiedzeniach i w czasie głosowania- jedna osoba jako reprezentant jednej organizacji z prawem jednego głosu propozycja procedury dot. sposobu wystąpienia z KDO

15 PROJEKT NOWEGO ZARZĄDZENIA wprowadzenie zapisów odnośnie możliwości i sposobu rezygnacji z członkostwa KDO (złożenie pisemnej deklaracji do Przewodniczącego) wprowadzenie zależności pomiędzy obecnością na KDO a członkostwem ( nieobecność 3-krotka powoduje wystosowanie zapytania przez Przewodniczącego do organizacji o woli członkostwa, nieobecność na 2 kolejnych KDO po zapytaniu, skutkuje wykreśleniem z listy członków KDO) możliwość wprowadzenia jako członków KDO przedstawicieli jednostek miejskich

16 wprowadzenie kworum dla ważności posiedzenia KDO wprowadzenie zasady, że jedna osoba może reprezentować tylko jedną organizację na KDO i ma jeden mandat do głosowania możliwość delegowania zadania sporządzania protokołów, wprowadzenie zależności pomiędzy brakiem protokołów a oceną pracy Przewodniczącego (brak 3 kolejnych protokołów powoduje wprowadzenie do porządku obrad KDO tematu oceny pracy Przewodniczącego) przygotowanie wspólnego regulaminu prac KDO

17


Pobierz ppt "KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO A POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - zestawienie tabelaryczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google