Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Przyszłość europejskiego dialogu społecznego Łódź – 18 lutego 2009 r., Krynica Morska – 13 marca 2009 r. Dialog Społeczny w Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Przyszłość europejskiego dialogu społecznego Łódź – 18 lutego 2009 r., Krynica Morska – 13 marca 2009 r. Dialog Społeczny w Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Przyszłość europejskiego dialogu społecznego Łódź – 18 lutego 2009 r., Krynica Morska – 13 marca 2009 r. Dialog Społeczny w Unii Europejskiej Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny realizowane w ramach projektu KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO Prowadzący: Stanisław Różycki

2 Zasadniczą treścią europejskiego modelu społecznego jest dialog, czyli metoda rozmów i dyskusji służąca rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów. Ogromna różnorodność rozwiązań w prawie pracy i opiece socjalnej w państwach Unii Europejskiej. Flexecurity – duńska propozycja dla UE.

3 Dialog społeczny to dialog pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami. Dialog obywatelski to dialog, w którym uczestniczą także organizacje pozarządowe. Rola NGO – ogromna różnorodność i problemy z reprezentatywnością

4 W wielu państwach istnieją Rady Ekonomiczno – Społeczne (lub Komitety) jako instytucje wyrażające zdanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. W Polsce Trójstronna Komisja do spraw Społecznych i Gospodarczych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rad Społeczno – Gospodarczych i Instytucji Pokrewnych. Rada Ekonomiczno – Społeczna ONZ.

5 Reprezentowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Sporządzanie opinii na żądanie Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Prezydencji oraz opinii z inicjatywy własnej.

6 Grupy polityczne: 1. Pracodawcy 2. Pracobiorcy 3. Grupa różnych interesów. Sekcje specjalistyczne: ECO, INT, TEN, NAT, SOC, REX. Prezydium Komitetu: 39 członków – przynajmniej po jednym z każdego kraju UE.

7 Obserwatoria i stałe grupy badawcze: 1. Obserwatorium zmian w przemyśle. 2. Obserwatorium jednolitego rynku 3. Obserwatorium zrównoważonego rozwoju. 4. Obserwatorium strategii lizbońskiej. 5. JCC i inne stałe grupy ad hoc.

8 Powoływanie grup roboczych: zasada równowagi pomiędzy grupami. Sprawozdawca generalny. Ustalanie przewodniczącego grupy i sprawozdawcy. Spotkania grupy roboczej (1-3 razy). Dyskusja i głosowanie na sekcji. Dyskusja i głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

9 Rola opinii w kształtowaniu prawodawstwa europejskiego. Rozbieżność ocen. Współpraca z innymi instytucjami UE. Monitorowanie opinii.

10 Zasada kompromisu a wyrazistość opinii. Rozbieżności między pierwsza a druga grupą. Rola trzeciej grupy.

11 Procesy globalizacyjne a równowaga między światem pracy i kapitałem. Rola wschodzących rynków kształtowaniu przyszłości gospodarki światowej. Konkurencyjność gospodarki europejskiej a europejski model społeczny.

12 Ocena przyczyn kryzysu: załamanie rynków finansowych jako skutek spekulacji. Środki zaradcze – wzrost roli państwa. Następstwa kryzysu dla europejskiego dialogu społecznego.

13 Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny. Międzybranżowy Komitet Dialogu Społecznego. Sektorowe Komitety Dialogu Społecznego (34) Trojka

14 Historia Ekosok. Skład Ekosok: 344 członków z 27 państw członkowskich UE w równych proporcjach reprezentujących trzy grupy: pracodawców, pracobiorców i NGO.

15

16 Strona internetowa projektu: www.kuds.pl Biuro projektu: Aleje Jerozolimskie 91, piętro VI 02-001 Warszawa tel. 022 628 90 75 fax: 022 629 41 06


Pobierz ppt "Seminarium Przyszłość europejskiego dialogu społecznego Łódź – 18 lutego 2009 r., Krynica Morska – 13 marca 2009 r. Dialog Społeczny w Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google