Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Samorząd Uczniowski filarem demokratycznej szkoły.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Samorząd Uczniowski filarem demokratycznej szkoły.”"— Zapis prezentacji:

1 „Samorząd Uczniowski filarem demokratycznej szkoły.”

2 Demokracja - „rządy ludu”. Demokracja pochodzi od wyrazów demos „lud”, rozumiany jako ogół pełnoprawnych obywateli i krateo „rządzę”.

3 Jest to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

4 Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja.

5 Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji.

6 Drakon - prawodawca ateński, twórca pierwszego pisanego kodeksu praw z VII wieku p.n.e. Ułożony przez niego kodeks, będący spisem istniejących już dużo wcześniej praw zwyczajowych, słynął z surowości (stąd też do dziś tzw. „drakońskie prawa” - synonimem bardzo surowego prawodawstwa) i z tego też powodu Ateńczycy w 594 roku p.n.e. polecili Solonowi ułożenie nowego kodeksu.ateńskiVII wieku p.n.e. 594 roku p.n.e.Solonowi

7 Solon - zubożały grecki arystrokrata. Znany jako poeta. Odegrał on poważną rolę w wojnie toczonej pomiędzy Atenami a Megarą o wyspę Salaminę. W tej wojnie Ateny przegrywały ale dzięki płomiennej elegii Solona,,Na Salaminę" która wzbudziła u nich chęć walki i doprowadziła do pokonania Megary. Prawdopodobnie ten sukces wpłynął zasadniczo na wybór na urząd archonta Solona w 594 roku p. n.e.Ateny594

8 Reformy polityczne Powołano Radę 300 uczniów. Wprowadzono sądy przysięgłych. Podzielono mieszkańców według wielkości zbiorów.

9

10 Klejstenes – polityk ateński, żyjący na przełomie VI i V w. p.n.e.ateński VIV w. p.n.e. Klejstenes przyczynił się do obalenia tyranii w Atenach, a po wygraniu politycznej rywalizacji ze zwolennikiem tyranii Isagorasem przeprowadził w latach 508/507 p.n.e. reformy, będące kontynuacją reform Solona.tyraniiIsagorasem508507 p.n.e.Solona Stały się one podstawą demokracji ateńskiej.

11 Po reformach Klejstenesa w Atenach istniały następujące organy władzy: zgromadzenie ludowe (eklezja) decydowało o ogóle spraw państwa, uczestniczyli w nim wszyscy obywatele rada 500 – była organem wykonawczym zgromadzenia ludowego, posiadała inicjatywę ustawodawczą i mogła występować z wnioskami areopagareopag - rada starszych. Składał się z byłych archontów. Rozpatrywał sprawy o zabójstwo i przygotowywał wnioski na Zgromadzenie Ludowe archontów sąd przysięgłych - badał zgodność projektów ustaw z prawem i rozpatrywał apelacje

12 Samorząd - niezależny od nadrzędnej władzy, decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku do władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.

13 Pojęcie samorządu wywodzi się z języka niemieckiego Selbstverwaltung, (samodzielny zarząd, samorząd), używanego dla określenia lokalnej administracji publicznej nie sprawowanej przez państwo.

14 Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

15 Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.

16 Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego.

17 Zasady wybierania przedstawicieli uczniów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

18 Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinny reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

19 Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących.

20 Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów.

21 Wyniki ankiety.

22 Jakie działania podjął samorząd w roku szkolnym 2011/2012?

23 Nie wiem – 52 % Dyskoteki, gazetka szkolna, konkursy, szczęśliwy numerek, “Góra grosza”, apele, Mikołajki - 48%

24 Wymień osoby, które działają w samorządzie uczniowskim w naszej szkole.

25 Nie znam – 47% Znam przynajmniej jedną osobę - 53%

26 Czy znasz strukturę samorządu uczniowskiego?

27 Nie znam – 87% Znam - 13%

28 W jaki sposób wybierane są władze samorządu uczniowskiego w naszej szkole?

29 Wybory głosowanie – 73% Nie wiem - 27%

30 Jakie cechy powinien mieć kandydat do samorządu uczniowskiego?

31 Przedsiębiorczy, zaradny, ambitny, uczciwy, miły, prawdomówny, pomysłowy, kulturalny, rzetelny, uczynny, sumienny, mądry, kreatywny, aktywny, odważny – 92% Nie znam takich cech 8%

32 Czy dostrzegasz w sobie cechy, które pozwalałyby Ci na działalność w samorządzie?

33 Tak, raczej tak 43% Nie – 57%

34 Jakie są Twoje oczekiwania wobec samorządu uczniowskiego?

35 Nie mam żadnych oczekiwań – 48% Dyskoteki, więcej apeli, pogadanki, sprawy uczniowskie, godne reprezentowanie szkoły, pomoc w nauce, wszystkie oczekiwania spełnione - 58%

36 Złote myśli o demokracji.

37 „Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim”. Arystoteles

38 „Demokracji trzeba uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie”. Anthony Kennedy

39 „Demokracja to nie jest po prostu prawo większości, lecz prawo większości szanujące jak należy prawo mniejszości”. Clement Attlee

40 „Dla mnie demokracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi”. Lech Wałęsa - na spotkaniu z robotnikami w Pucku w maju 1990 roku.

41 „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

42 „A to czysta wariacja ta demokracja”! Tadeusz Boy-Żeleński

43 „Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości”.


Pobierz ppt "„Samorząd Uczniowski filarem demokratycznej szkoły.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google