Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA KAPITAŁOWA INTROL wiodąca polska spółka z branży AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) Warszawa, sierpień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA KAPITAŁOWA INTROL wiodąca polska spółka z branży AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) Warszawa, sierpień 2007."— Zapis prezentacji:

1 GRUPA KAPITAŁOWA INTROL wiodąca polska spółka z branży AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) Warszawa, sierpień 2007

2 Specjalizacja usług i produktów odziałalność głównie w ramach szeroko rozumianego rynku Aparatury Kontrolnej Pomiarów i Automatyki (AKPiA) otrzy uzupełniające się segmenty działalności, generujące wartość dodaną: działalność usługowa: montaż instalacji elektrycznych, rurociągowych, kotłowych, kontrolnych i technologicznych, utrzymania ruchu działalność produkcyjna: produkcja czujników temperatury, głowic przyłączeniowych i innych komponentów aparatury kontrolno- pomiarowej działalność handlowa: dostawy aparatury kontrolno-pomiarowej wsparte doradztwem inżynieryjnym ouodpornienie na trendy w różnych segmentach gospodarki - zdywersyfikowana grupa odbiorców z różnych gałęzi gospodarki okorelacja przychodów spółki z wydatkami inwestycyjnymi w gospodarce – przede wszystkim w sektorze przemysłowym oEuropa Środkowo-Wschodnia jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków ze względu na rozbudowane ale nieefektywne zaplecze produkcyjno-przemysłowe onastawienie na inwestycje finansowane środkami z funduszy unijnych (we wszystkich sektorach, m.in. ochrona środowiska, energetyka, budownictwo przemysłowe) osprzedaż produktów bardzo wysoko przetworzonych dzięki posiadanej wiedzy inżynieryjnej ozmierzanie do realizacji kontraktów w systemie generalnego wykonawstwa (energetyka, ochrona środowiska, budownictwo)

3 Budowa zdywersyfikowanej Grupy Kapitałowej 1989 utworzenie Introl S.C. 1993 zawiązanie Introl-Polon Sp. z o.o. 1997 przekształcenie Introl-Polon Sp. z o.o.w Introl SA 1999 zakup Limatherm 2000 utworzenie Energomontaż-Service (później Energomontaż CHORZÓW Sp. z o.o.) 2002 włączenie Energomontaż-Service do Grupy Introl 1998 utworzenie Introbat 2004 wydzielenie Limatherm Sensor ze struktur Limatherm 2006 zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektromontaż-3 2006 utworzenie RA Control 2007 włączenie Elektromontaż-3 do Grupy Introl 2007 utworzenie Limatherm Components

4 Trzy silne segmenty działalności projektowanie, kompletacja dostaw, montaż, uruchomienie i serwis instalacji AKPiA INTROL SA producent odlewnych głowic do przemysłowych czujników temperatury Limatherm SA producent przemysłowych czujników temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o. projektowanie, wykonawstwo, montaże urządzeń kotłowych i innych instalacji Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. montaż instalacji elektrycznych Elektromontaż-3 Katowice Sp. z o.o. handel aparaturą kontrolno- pomiarową i automatyki PAIP Introl Sp. z o.o. utrzymanie ruchu urządzeń na rzecz spółek dawnej Huty Batory Introbat Sp. z o.o. sprzedaż produktów Rockwell Automation RA Control Sp. z o.o. biuro projektowe w zakresie inżynierii ochrony środowiska BBengineering Sp. z o.o. 100% 80,4% 100% 85% 100% 50,5% 15% producent przemysłowych czujników temperatury Limatherm Components Sp. z o.o. 100%

5 Charakterystyka rynku AKPiA oprodukty i usługi w zakresie automatyki, sterowania i pomiarów są niezbędnym elementem w przemyśle i budownictwie oprodukty i usługi AKPiA poprawiają efektywność, produktywność i bezpieczeństwo (zwiększenie wydajności pracy i maszyn, zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów w procesie produkcji, poprawa jakości produktów finalnych) orozwój rynku skorelowany ze wzrostem wymagań co do jakości produktów przy spadku kosztów, wzrostem inwestycji w automatykę, zaostrzaniem się norm (bezpieczeństwo, ochrona środowiska) oautomatyzacja procesów produkcyjnych obejmuje coraz więcej gałęzi przemysłu ona rynku brak jednorodnych, wystandaryzowanych usług

6 Wielkość rynku AKPiA oFrost&Sullivan szacuje wartość rynku AKPiA w Europie Środkowo-Wschodniej na 1mld USD, włączając rynek chiński i hinduski 4,7 mld USD orelatywnie niewielka wielkość rynku w odniesieniu do całej gospodarki – 0,1% PKB w USA (przy wąskiej definicji rynku) i 0,3-0,4% PKB (przy szerokiej definicji, uwzględniającej projektowanie, instalacje, rozruch i dystrybucję oraz sprzedaż produktów) obrak niezależnych szacunków rynku AKPiA w Polsce oIntrol ostrożnie szacuje wielkość polskiego rynku na 0,2% PKB, co przy szerokiej definicji daje 2 mld zł owg szacunków Introl: wartość produktów i usług AKPiA w przeciętnej inwestycji dla przemysłu to 5% wartości całej inwestycji (w 2005 nakłady inwestycyjne w przemyśle stanowiły 35% PKB, czyli 45 mld zł) wartość produktów i usług AKPiA w przeciętnej inwestycji budownictwa mieszkaniowego, usług komunalnych, handlu to 1% całkowitej wartości inwestycji (w 2005 nakłady w tych segmentach wyniosły 47 mld zł) oprzy powyższych założeniach wartość rynku AKPiA wynosi 3,2 mld zł i daje Grupie Kapitałowej Introl 3-5% udziału w rynku

7 Zróżnicowane źródła przychodów ocoraz większa część przychodów na rynku AKPiA pochodzi z usługowej części rynku – coraz ważniejszy jest projekt i rozwiązania integracyjne systemu ousługi generują najwyższe marże ocoraz mniejsze znaczenie marki i elementów systemu (standaryzacja i konkurencja wymusiły określony poziom jakości)

8 Specjalistyczne usługi w zakresie AKPiA oraz instalacji budowlanych OPIS DZIAŁAŁNOŚCI opełna obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie AKPiA: projektowanie, montaż, rozruch, serwis, utrzymanie ruchu, kompletacja dostaw, inwentaryzacja obiektów, sporządzanie kosztorysów oszerokie kompetencje w wykonawstwie instalacji budowlanych oprzy kompleksowych realizacjach wykorzystanie kompetencji spółek z Grupy obogate doświadczenie, specjalistyczna wiedza inżynierska oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii ousługi świadczone przez spółki: Introl SA, Introbat, Energomontaż Chorzów, Elektromontaż-3 Katowice, BBengineering Introl SA projektowanie, wykonawstwo, montaż: aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, instalacji elektrycznych, sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacji ochrony obiektów, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, innych instalacji niskoprądowych, instalacji technologicznych w energetyce, przemyśle petrochemicznym i gospodarce wodno-ściekowej Introbat serwisowanie urządzeń i systemów pomiarowych Energomontaż Chorzów projektowanie, wykonawstwo, montaże, remonty, modernizacja i produkcja elementów urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów i pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Elektromontaż-3 montaż instalacji elektrycznych

9 Specjalistyczne usługi w zakresie AKPiA oraz instalacji budowlanych RYNEK ozdywersyfikowana grupa odbiorców onajważniejsze grupy klientów: sektor procesów przemysłowych (m.in. przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy) sektor ochrony środowiska ośredni czas trwania kontraktu: kilka miesięcy ośrednia wartość kontraktu (wyłącznie AKPiA): kilkaset tysięcy – kilka milionów zł ousługi w zakresie AKPiA stanowią ok. 5% dużego kontraktu (często budowlanego) i są zlecane specjalistycznym firmom, razem z instalacjami wewnętrznymi – 20-30% kontraktu odobra pozycja konkurencyjna Introl dzięki posiadaniu pełnych kompetencji w segmencie instalacji budowlanych oIntrol może realizować projekty w ramach generalnego wykonawstwa podzlecając usługi czysto budowlane

10 Specjalistyczna produkcja przemysłowa OPIS DZIAŁAŁNOŚCI oprodukty wykorzystywane w systemach AKPiA przy inwestycjach nowych i odtworzeniowych oprodukty wystandaryzowane i powtarzalne (przemysłowe czujniki temperatury i zaawansowane technologicznie komponenty aparatury kontrolno-pomiarowej) oprodukty o indywidualnych parametrach (produkty wytwarzane na potrzeby kompleksowych realizacji inwestycji, dedykowane konkretnemu klientowi) odługoterminowa współpraca z klientem – konieczność certyfikacji i atestowania całych systemów pomiarowych oprzenoszenie najmniej skomplikowanej produkcji do Chin i Indii (do 2010 30% produkcji będzie pochodziło z Azji) owyroby przeznaczana na inwestycje odtworzeniowe oraz jako części składowe automatyki nowych inwestycji oprodukcja poprzez spółki Limatherm oraz Limatherm Sensor Limatherm produkcja komponentów aparatury kontrolno-pomiarowej Limatherm Sensor produkcja przemysłowych czujników temperatury, realizacja kompleksowych zamówień na układy kontrolno-pomiarowe temperatury

11 Specjalistyczna produkcja przemysłowa RYNEK ogłówni odbiorcy: sektor hutniczy sektor elektroenergetyczny sektor petrochemiczny i chemiczny sektor farmaceutyczny branża spożywcza osilna pozycja Limatherm SA na europejskim rynku głowic do czujników przemysłowych (około 70% udziału w rynku) oLimatherm Sensor posiada 30% polskiego rynku czujników temperatury

12 Dostawy aparatury wsparte doradztwem inżynieryjnym OPIS DZIAŁAŁNOŚCI oczołowy dostawca aparatury pomiarowej do opomiarowania przemysłowego oraz systemów sterowania oduża część produktów światowych producentów sprzedawana na zasadach wyłączności owartość dodana w postaci doradzających zakupy inżynierów – doradztwo techniczne; większość zakupów jest konsultowana okompleksowa oferta handlowa zawiera cały zakres zapotrzebowania branży automatyki okrajowa sieć sprzedaży z zapleczem doradców technicznych w Katowicach owłasne laboratorium pomiarowe owiele zrealizowanych projektów dotyczących systemów sterowania procesami przemysłowymi osprzedaż prowadzona przez PAIP Introl oraz RA Controls PAIP Introl dostawy aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemów sterowania, rozwiązywanie złożonych problemów pomiarowych dla odbiorców przemysłowych RA Controls sprzedaż produktów Rockwell Automation na rynku firm integratorskich i producentów maszyn

13 Dostawy aparatury wsparte doradztwem inżynieryjnym RYNEK ogłówni odbiorcy: sektor „basic industry” – hutnictwo stali i szkła, produkcja ceramiki, przemysł papierniczy elektroenergetyka sektor procesów przemysłowych oniewielkie jednostkowo kontrakty

14 Perspektywy okonieczność zmodernizowania procesów produkcyjnych w wielu zakładach produkcyjno- przemysłowych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej oduży nacisk na obniżenie kosztów produkcji przy zachowaniu lub polepszeniu jakości produktów finalnych okonieczność przeprowadzenia dużych inwestycji w sektorze energetycznym olimity na wykorzystanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – emitenci gazów dążą do zmniejszenia emisji poprzez inwestycje redukujące ilość emitowanych gazów oduże fundusze unijne na inwestycje infrastrukturalne odostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska oduże inwestycje zagranicznych firm w Polsce (m.in. zakłady produkcyjne)

15 Strategia rozwoju ozrównoważony wzrost wszystkich trzech obszarów działalności, obszar usługowy rozwijać się będzie najbardziej dynamicznie ze względu na rozwój rynku i planowane przejęcia orozwój planowany poprzez akwizycje niszowych spółek oraz wzrost organiczny odalsze zwiększanie specjalizacji, koncentracja na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach oposzerzanie oferty o komplementarne usługi, produkty i towary orealizacja coraz większej ilości projektów w ramach generalnego wykonawstwa (zwłaszcza w zakresie instalacji budowlanych)

16 Realizacje

17 Przychody Grupy Kapitałowej ocoraz większy udział przychodów z usług, generujących najwyższe marże otrzy segmenty działalności gwarantują bezpieczeństwo biznesu i relatywne uniezależnienie się od koniunktury w różnych sektorach gospodarki usługi handel produkty

18 Struktura sprzedaży outrzymanie się struktury sprzedaży kraj/eksport onajwiększy wzrost przychodów spodziewany z sektora ochrony środowiska i budowlanego oNaturalny hedging

19 Wyniki finansowe mln zł2004200520062005/2006 przychody ze sprzedaży126,7133,1122,0- 8,4% zysk brutto na sprzedaży32,134,632,7- 5,6% marża brutto na sprzedaży25,3%26,0%26,8%+ 0,8 p.p. EBITDA12,114,514,4- 0,9% marża EBITDA9,5%10,9%11,8%+ 0,9 p.p. EBIT9,311,311,2- 0,9% marża EBIT7,4%8,5%9,2%+ 0,7 p.p. zysk netto6,98,69,9+ 15,8% marża netto5,4%6,4%8,1%+ 1,7 p.p. ospadek przychodów w 2006 wynika z wygaszeniem działalności spółki handlowej Metronex * przychody oczyszczone z wyników sprzedaży Metronex Deutchland GmbH

20 Akcjonariat o226.388 akcji o476.734 głosów


Pobierz ppt "GRUPA KAPITAŁOWA INTROL wiodąca polska spółka z branży AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) Warszawa, sierpień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google