Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia III stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia III stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej."— Zapis prezentacji:

1 Studia III stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

2 Dziekan prof. dr hab. inż. Sławomir MILEWSKI Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. inż. Andrzej SKŁADANOWSKI Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Kierownik Projektu PO K L dr hab. inż. Maciej BAGIŃSKI, prof. PG Dziekan prof. dr hab. inż. Sławomir MILEWSKI Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. inż. Andrzej SKŁADANOWSKI Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Kierownik Projektu PO K L Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii (projekt zakończony 30.09.2015) dr hab. inż. Maciej BAGIŃSKI, prof. PG

3 Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. inż. Andrzej SKŁADANOWSKI pok. 115 Chemia B: Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. inż. Andrzej SKŁADANOWSKI pok. 115 Chemia B: wszystkie sprawy związane z przewodami doktorskimi (otwarcie, II etap, zmiana opiekuna naukowego i promotora, uznawalność dyplomów ukończenia studiów)

4 Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK godziny konsultacji pok. 237 Chemia A : wtorek 6.00 – 8.00 środa 6.00 – 8.00 kontakt za pośrednictwem poczty mailowej: jacek.namiesnik@pg.gda.pl Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK godziny konsultacji pok. 237 Chemia A : wtorek 6.00 – 8.00 środa 6.00 – 8.00 wszystkie sprawy związane z tokiem studiów kontakt za pośrednictwem poczty mailowej: jacek.namiesnik@pg.gda.pl jacek.namiesnik@pg.gda.pl

5 Dziekanat Studiów III stopnia mgr Urszula KAMPOWSKA poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 10.00 środa dzień pracy wewnętrznej kontakt mailowy: urszula.kampowska@pg.gda.pl urszula.kampowska@pg.gda.pl

6 Podstawowe źródło informacji: - Regulamin Studiów Doktoranckich PG - Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich - strona domowa Studium Doktoranckiego WCh - strona Samorządu Doktorantów PG Dodatkowe źródło informacji : - informacje rozsyłane mailem na adresy w domenie @student.pg.gda.pl lub @pg.gda.pl

7 Wykłady dla doktorantów - oferta i zapisy na stronie SD - rezygnacja z wykładów 7 dni przed planowanym rozpoczęciem - obowiązek wypełniania anonimowych ankiet po skończonym wykładzie Seminaria wydziałowe - oferta zamieszczana jest regularnie na stronie WCh - udział doktorantów zalecany Wykłady dla doktorantów - oferta i zapisy na stronie SD - rezygnacja z wykładów 7 dni przed planowanym rozpoczęciem (rezygnacja ma formę podania skierowanego do kierownika SD) - obowiązek wypełniania anonimowych ankiet po skończonym wykładzie Seminaria wydziałowe - oferta zamieszczana jest regularnie na stronie WCh - udział doktorantów zalecany (przynajmniej 1 seminarium w semestrze)

8 Kurs pedagogiczny obowiązkowy dla wszystkich doktorantów I roku – będzie w II semestrze Badania lekarskie obowiązkowe dla wszystkich doktorantów I roku Szkolenie z platformy e-Student obowiązkowe dla wszystkich doktorantów I roku Kurs pedagogiczny obowiązkowy dla wszystkich doktorantów I roku – będzie w II semestrze Badania lekarskie obowiązkowe dla wszystkich doktorantów I roku Szkolenie z platformy e-Student obowiązkowe dla wszystkich doktorantów I roku (terminy zostaną podane wkrótce)

9 Praktyka zawodowa obowiązkowa dla wszystkich doktorantów w formie prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych: I rok – 60h II – IV – 90h powyższy wymiar godzinowy nie powinien być zwiększany (nadgodziny) Do prowadzenia zajęć trzeba się odpowiednio przygotować.

10 Praktyka zawodowa Możliwość zmniejszenia wymiaru godzinowego praktyki zawodowej do minimum 10h (uchwała RW 23/2015 z 04.02.2015) : - realizacja programu badań poza macierzystą jednostką - podjęcie pracy zawodowej na pełen etat z jednoczesną rezygnacją ze stypendium doktoranckiego (zgoda opiekuna / promotora oraz kierownika studiów doktoranckich na podjęcie pracy) - pobieranie stypendium z funduszy grantowych z jednoczesną rezygnacją ze stypendium doktoranckiego P odania z opinią opiekuna naukowego / promotora należy kierować do Kierownika studiów doktoranckich. W sprawach nieuregulowanych ww uchwałą podania należy kierować do Dziekana Wydziału. Praktyka zawodowa Możliwość zmniejszenia wymiaru godzinowego praktyki zawodowej do minimum 10h (uchwała RW 23/2015 z 04.02.2015) : - realizacja programu badań poza macierzystą jednostką - podjęcie pracy zawodowej na pełen etat z jednoczesną rezygnacją ze stypendium doktoranckiego (zgoda opiekuna / promotora oraz kierownika studiów doktoranckich na podjęcie pracy) - pobieranie stypendium z funduszy grantowych z jednoczesną rezygnacją ze stypendium doktoranckiego P odania z opinią opiekuna naukowego / promotora należy kierować do Kierownika studiów doktoranckich. W sprawach nieuregulowanych ww uchwałą podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

11 Praktyka zawodowa Możliwość realizacji części praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla doktorantów I roku jako współprowadzący (uchwała RW 285/2015 z 04.11.2015) : - współprowadzenie zajęć wraz z nauczycielem akademickim (maksymalnie 30h) - kierownik katedry potwierdza pisemnie uczestnictwo doktoranta w takiej formie - samodzielne prowadzenie zajęć przez doktorantów I roku powinno nastąpić dopiero w drugim semestrze po odbyciu szkolenia z metodyki prowadzenia zajęć

12 Staże i wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych: - doskonała droga do intensyfikacji badań naukowych - ogromne możliwości: LLP Erasmus porozumienia międzyrządowe kontakty naukowe opiekuna / promotora granty

13 Weryfikacja osiągnięć doktoranta: - surowa ocena efektów pracy po I semestrze; - możliwość rezygnacji ze studiów w trakcie I semestru – - możliwość zmiany opiekuna naukowego – - obowiązek zaangażowania się w prace na rzecz macierzystej Katedry oraz Wydziału - obowiązkowy udział w spotkaniach z doktorantami organizowanych przez kierowników katedr (seminaria katedralne), w których realizowane są badania związane z praca doktorską Weryfikacja osiągnięć doktoranta: - surowa ocena efektów pracy po I semestrze; negatywna opinia promotora jest podstawą do wszczęcia postępowania o skreślenie z listy studentów - możliwość rezygnacji ze studiów w trakcie I semestru – to najlepsze rozwiązanie gdy ktoś podjął złą decyzję - możliwość zmiany opiekuna naukowego – wymagana zgoda dotychczasowego opiekuna oraz przyszłego - obowiązek zaangażowania się w prace na rzecz macierzystej Katedry oraz Wydziału - obowiązkowy udział w spotkaniach z doktorantami organizowanych przez kierowników katedr (seminaria katedralne), w których realizowane są badania związane z praca doktorską

14 Weryfikacja postępów w pracy naukowej: - cosemestralna opinia opiekuna / promotora - roczne sprawozdanie recenzowane przez samodzielnego pracownika naukowego - - udział w sesji sprawozdawczej – - wystąpienie na zebraniach katedralnych - rozmowy z opiekunem naukowym / promotorem Weryfikacja postępów w pracy naukowej: - cosemestralna opinia opiekuna / promotora - roczne sprawozdanie recenzowane przez samodzielnego pracownika naukowego - doktoranci I roku składają je również po pierwszym semestrze - udział w sesji sprawozdawczej – przygotowanie prezentacji w ppt oraz ustne wystąpienie i dyskusja - wystąpienie na zebraniach katedralnych - rozmowy z opiekunem naukowym / promotorem

15 Zdobywanie środków na badania: To nie tylko obowiązek opiekuna naukowego/ promotora! - udział w realizacji grantów i zleceń - zgłaszanie projektów grantowych (MNiSzW, NCN, NCBiR, projekty UE) Doktoranci mogą być kierownikami projektów!

16 Możliwości zdobywania dodatkowych stypendiów i nagród: Efektywna i wydajna praca zawsze popłaca! Osiągnięcia muszą być zawsze udokumentowane: - publikacje przeglądowe i oryginalne w czasopismach o możliwie dużej renomie naukowej - zgłoszenia patentowe i patenty - wystąpienia konferencyjne - opracowania dla jednostek z otoczenia gospodarczego Wydziału

17 Zbieranie punktów do wniosków o stypendia i nagrody: - kto rzetelnie i uczciwie pracuje ten zasłuży na nagrodę - niepoważne jest zbieranie punktów „na siłę” - naganne jest przypisywanie sobie osiągnięć, których się nie osiągnęło (naruszanie zasad etyki)

18 Studium doktoranckie jest: - „kuźnią” kadr naukowych dla uczelni i gospodarki Studium doktoranckie nie jest: - przechowalnią dla niezdecydowanych - alternatywą dla bezrobotnych z powodu złej sytuacji na rynku pracy

19 Studia doktoranckie dają szansę na: - szybki rozwój naukowy (sprawność SD) - nawiązanie kontaktów zagranicznych (wykłady, wyjazdy) - znalezienie miejsca przyszłej pracy

20 Apeluję o: - efektywność prowadzonych badań (publikacje, zgłoszenia patentowe) - zaangażowanie w proces dydaktyczny - przestrzeganie terminów i zaleceń


Pobierz ppt "Studia III stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google