Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW"— Zapis prezentacji:

1 STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW
Własny Fundusz Stypendialny, Fulbright, dofinansowanie szkół letnich i udziału w konferencjach, inne stypendia

2 WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY
Na podstawie Uchwały nr 53 – 2010/2011 istnieje możliwość ubiegania się o stypendia dla wyróżniających się doktorantów, wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów. Doktoranci składają wnioski w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 106) do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego wyjazd . Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor. Doktoranci składają następujące dokumenty: wniosek do Rektora plan badań, które kandydat zamierza zrealizować za granicą, zaakceptowany przez promotora zgodę instytucji przyjmującej informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji opinię promotora, kierownika studium doktoranckiego i samorządu doktorantów Są to trzymiesięczne stypendia. Informację o wysokości stypendiów można uzyskać u Pani Katarzyny Kruszewskiej (kontakt na ostatniej stronie)

3 STYPENDIA FULBRIGHTA Głównym celem polskiej Komisji Fulbrighta jest krzewienie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W ramach swoich programów, Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką polskich i amerykańskich naukowców oraz instytucji naukowych. FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH PROGRAM Stypendia przeznaczone dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium. Ogłoszenie konkursu: styczeń listopada 2011 r. w Bibliotece UW odbędzie się konferencja „Współpraca akademicka i naukowa drogą do lepszej przyszłości”. Konferencja jest częścią kolejnego Międzynarodowego Tygodnia Edukacji ogłoszonego przez Departament Stanu USA i odbywa się pod patronatem Ambasadora USA w Polsce, Pana Lee Feinsteina.

4 DOFINANSOWANIE UDZIAŁU W SZKOŁACH LETNICH I KONFERENCJACH
Doktorant zainteresowany uczestnictwem w Szkole Letniej lub konferencji może ubiegać się o częściowe pokrycie kosztów obejmujące: wpisowe lub koszty pobytu lub dofinansowanie podróży. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie z puli JM Rektora jest uzyskanie poparcia Dziekana Wydziału (Kierownika Studium Międzywydziałowego) wskazującego celowość uczestnictwa. Maksymalną wysokość dofinansowania określono na 1000 zł, przy czym maksymalne kwoty dofinansowania kosztów podróży są takie same jak stosowane w programie LLP-Erasmus. W celu ubiegania się o dofinansowanie student powinien złożyć podanie do Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej – Prof. dr hab. Kazimierza Banasika do: - Styczeń - luty 2012 r. na konferencję CASEE oraz Szkoły Letnie rozpoczynające się przed 30 czerwca 2012 Maj 2012 r. na pozostałe konferencje i Szkoły Letnie Dokładne terminy składania wniosków zostaną określone w styczniu. Po tych terminach dofinansowanie będzie możliwe wyłącznie, jeżeli pozostaną niewykorzystane środki.

5 STYPENDIA DAAD W BONN Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Oferta jest skierowana do doktorantów SGGW. Przewidziane są 4 granty na miesięczne pobyty badawcze . Wymagana jest znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego. Informację o wysokości stypendiów można uzyskać u Pani Małgorzaty Szczęsnej. W kwietniu 2012 r. ukaże się oferta na następny rok akademicki. Zwykle składanie wniosków jest do końca maja roku poprzedzającego wyjazd. Stypendia DAAD na dłuższe pobyty - informacja na stronie SGGW z Kontakt: Małgorzata Szczęsna Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW (bud. 8, p. 20) tel:

6 ERASMUS – MUNDUS Aktualnie mamy dwa projekty w ramach programu Erasmus - Mundus: Gruzja, Armenia, Azerbejdżan – 4 miejsca dla doktorantów z konsorcjum Tadżykistan, Turkmenistan, Kazachstan, Kirgistan Wysokość stypendium 1500 € + pokrycie kosztów podróży Znajomość języka angielskiego jest niezbędna, a języka rosyjskiego jest mile widziana. Informacje dotyczące długości stypendiów i terminów składania dokumentów będą w połowie listopada 2011 r. Kontakt: Małgorzata Szczęsna Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW (bud. 8, p. 20) tel:

7 KONTAKT Katarzyna Kruszewska Sekretariat Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej tel fax Budynek 8, pok. 106


Pobierz ppt "STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google