Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPANIA WĘGLOWA S. A. Oddział KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO ”MARCEL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPANIA WĘGLOWA S. A. Oddział KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO ”MARCEL."— Zapis prezentacji:

1 KOMPANIA WĘGLOWA S. A. Oddział KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO ”MARCEL

2 Dokonana i projektowana eksploatacja górnicza Kopalni „Marcel” w okresie Planu Ruchu na lata 2013÷2015 na terenie „Pola Marklowice”

3 Szkic eksploatacji projektowanej KWK „Marcel” na lata 2013÷2015 (13.04.2015)

4 Szkic zakończonej eksploatacji ściany C-2a w pokładzie 505wg Długość – 232 m Wybieg – 1256 m Miąższość – 3,00 m Głębokość – 540 – 600 m

5 Szkic projektowanej i prowadzonej eksploatacji ściany C-3 w pokładzie 503-504 Długość – 209 m Wybieg – 1256 m Miąższość – 3,50 m Głębokość – 550 – 610 m

6 Szkic prowadzonej eksploatacji ściany W-5 w pokładzie 505 wg Długość – 180 - 185 m Wybieg – 1695 m Miąższość – ~ 3,00 m Głębokość – 250 – 450 m

7 Projektowana eksploatacja górnicza Kopalni „Marcel” – ściany przewidziane do uruchomienia w 2016 roku.

8 Szkic projektowanej eksploatacji ściany C-3 w pokładzie 505 wg Długość – 200 - 205 m Wybieg – 1193 m Miąższość – ~ 3,00 m Głębokość – 580 – 650 m

9 Szkic projektowanej eksploatacji ściany C-5a w pokładzie 505 wg Długość – 92 - 129 m Wybieg – 676 m Miąższość – ~ 3,00 – 4,00 m Głębokość – 330 – 370 m

10 Szkic projektowanej eksploatacji ściany W-6 w pokładzie 505 wg Długość – 171 - 196 m Wybieg – 1570 m Miąższość – ~ 3,00 m Głębokość – 350 – 450 m

11 Szkic projektowanej eksploatacji ściany C-7 w pokładzie 505 wg Długość – 191 - 194 m Wybieg – 530 m Miąższość – ~ 3,00 m Głębokość – 430 – 490 m

12 Plan i realizacja napraw szkód górniczych w Gminie Marklowice w 2014 roku

13 Gmina Marklowice Plan i realizacja napraw szkód górniczych za 2014 rok

14

15 Koncepcje budowy kanalizacji odwadniającej ulicę Krakusa - boczną

16 Remont nawierzchni drogi – ulica Kanarkowa

17 Remont nawierzchni drogi – ulica Strażacka

18 Awaryjna naprawa chodnika u ul. Wyzwolenia, na odcinku Jabłoniowa - Długa

19 Awaryjna naprawa nawierzchni drogi – ulica Jankowicka

20 Awaryjna naprawa nawierzchni drogi – ulica Porzeczkowa

21 Awaryjna naprawa chodników wraz z wymianą krawężników – ulica T. Zana

22 Awaryjna naprawa chodników – ul. Wiosny Ludów

23 Awaryjna naprawa parkingu obok Gimnazjum – ul. Wyzwolenia 152

24 Remont gabinetów lekarskich NZOZ – ul. Zana 5

25 Awaryjne czyszczenie rowu – ul. Bławatkowa – T. Zana

26 Remont placu i pawilonu nr 3 GS SCh – ul. Wyzwolenia 37

27 Awaryjna naprawa skarpy potoku Marklówka

28 Remont drogi wojewódzkiej nr 932

29 Plan napraw szkód górniczych dla Gminy Marklowice na 2015 rok

30 Gmina Marklowice Plan napraw szkód górniczych na 2015 rok

31

32 Wykonanie drenażu odwadniającego ul. Stawową Drenaż wykona KWK „Marcel Korytka nad drenażem wykona UG Marklowice

33 Projektowana studnia głębinowa w rejonie Gminnego Ośrodka Sportu w Gminie Marklowice

34

35 Proponowane parametry techniczne studni głębinowej: 1.Głębokość – do 30 m, 2.Średnica – maksimum φ150, 3.Pobór wody – 3m³/h.

36 Proces realizacji studni Każda studnia która nie jest na posesji prywatnej i której woda nie jest wykorzystana na potrzeby gospodarstwa domowego, wymaga pozwolenia wodno-prawnego. W związku z tym dla jej odwiercenia i możliwości korzystania z wody potrzebne są następujące dokumenty:  Projekt prac geologicznych (wraz z programem próbnego pompowania). Projekt zatwierdza Starosta, ustalając warunki dalszego postępowania.  Po zatwierdzeniu firma opracowuje Plan Ruchu i wierci otwór studzienny.  Po odwierceniu prowadzone jest próbne pompowanie w celu ustalenia parametrów eksploatacyjnych studni i jej zasobów, z analizą fizyko- chemiczną i bakteriologiczną  Na tej bazie sporządza się Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody (wraz z projektem strefy ochronnej), którą zatwierdza Starosta  Po jej zatwierdzeniu opracowywany jest Operat wodno-prawny, który przedstawia się do zatwierdzenia w Starostwie.  Starosta wydaje Pozwolenie wodno-prawne. Ewentualne pozwolenie na budowę – interpretacja prawa jest niejednoznaczna.

37 Koszty związane z realizacją studni (netto) 1.Projekt prac geologicznych:3500 zł 2.Wiercenie studni (ok. 300zł/mb): 30x3009000 zł 3.Próbne pompowanie (ok. 50zł/1godz.) 72 x 50= 3600 zł 4.Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody:2000 zł 5.Dokumentacja hydrogeologiczna: 6000 zł 6.Operat wodno-prawny: 5000 zł 7.Pompa o wydajności 3 m³/h (np. Grundfos)-3000 zł Razem:- 32100 zł Obecnie do podlewania boisk kopalnia Marcel dostarcza GOS wodę pitną ze zbiornika znajdującego się w pobliżu. Cena za m³ tej wody wynosi 5,09 zł. Średnio w czasie sezonu rozgrywkowego zużywa się około 900 m 3 wody. Koszt budowy studni przekłada się na możliwość zakupu ok. 6300 m³ wody, co pozwala średnio na utrzymanie boisk w okresie do około 7 lat.

38 Stan realizacji harmonogramu prowadzonych działań w zakresie budynków o wychyleniu powyżej 20 mm/m

39 Działania Kopalni w stosunku do budynków o nachyleniu powyżej 20 mm/m ( 131 obiektów ) - stan wg Planu Ruchu na lata 2013-2015 1.Obiekty jednorazowo odszkodowane - 55 2.Rektyfikacja w 2012 r. - 3 (1 w 2013r.) 3.Jednorazowe odszkodowania - 2 4.Remonty wykonane, w toku i planowane - 20 5.Analizy techniczno – ekonomiczne - 10 6.Sprawy sądowe - 3 7.Brak wniosków od poszkodowanych - 37 Kopalnia przesłała do 51 właścicieli budynków pismo, w którym zaproponowała im postępowanie zmierzające do usunięcia szkody górniczej tj. pochylenia.

40 Działania Kopalni w stosunku do budynków o nachyleniu powyżej 20 mm/m ( 103 (101) obiekty ) - stan obecny 1.Obiekty jednorazowo odszkodowane - 51(53) 2.Rektyfikacje obiektów - 6 (6) 3.Propozycja jednorazowego odszkodowania bądź rektyfikacji - 5(3) 4. Analizy techniczno – ekonomiczne w toku - 2(6) (roszczenia jednorazowego odszk.) 5. Poziomowanie podłóg - 4 (4) 6. Sprawy sądowe - 4(4) 7. Brak wniosków od poszkodowanych - 27(21) 8. Obiekt rozebrano - 0(2) 9. Przedawnienie roszczeń - 3(3) 10. Brak uregulowanych spraw własnościowych - 1 (1) 131 – 103(101) = 28 (30) 6 – rektyfikacja 12(14) – rozebrano 10 – rektyfikacja pod wpływem eksploatacji

41 Zakłócenia spływu wód deszczowych w rejonie ulicy Rzemieślniczej

42 Lokalizacja pomiarów obok posesji 19 przy ulicy Rzemieślniczej

43

44

45

46

47

48

49

50 Profil podłużny ulicy Rzemieślniczej 25 mm/m 1 - 2 mm/m 20 - 40 mm/m

51 Profil poprzeczny do ulicy Rzemieślniczej obok posesji 19 25 mm/m 30 mm/m

52 Drenaż wraz odwodnieniem terenu wokół budynków przy ulicy Rzemieślniczej 19 i 21

53 Jedna z możliwości rozwiązania problemu – rurociąg odprowadzający wodę do rowu


Pobierz ppt "KOMPANIA WĘGLOWA S. A. Oddział KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO ”MARCEL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google