Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ujęcia wody 2009/10. Podział wód podziemnych wg Pazdry Przypowierzchniowe (zaskórne) Gruntowe Międzywarstwowe (głębinowe, w tym: artezyjskie i subartezyjskie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ujęcia wody 2009/10. Podział wód podziemnych wg Pazdry Przypowierzchniowe (zaskórne) Gruntowe Międzywarstwowe (głębinowe, w tym: artezyjskie i subartezyjskie)"— Zapis prezentacji:

1 Ujęcia wody 2009/10

2 Podział wód podziemnych wg Pazdry Przypowierzchniowe (zaskórne) Gruntowe Międzywarstwowe (głębinowe, w tym: artezyjskie i subartezyjskie) Juwenilne i reliktowe

3 Ujęcia wód podziemnych powierzchnio- wych Ciągi drenażowe Studnie kopane (szybowe) Studnie wiercone (głębinowe) Ujęcia brzegowe Ujęcia nurtowe Ujęcia wód źródlanych Ujęcia wód stojących Ujęcia zatokowe Ujęcia jazowe Ujęcia wód płyną- cych Studnie abisynki sztucznych wód gruntowych infiltracyjne

4 Ujecie płytkich wód gruntowych warstwa humusowa grunt rodzimy sączek obsypka

5 Studnia artezyjska

6 Ujęcie wody artezyjskiej (zdrój uliczny) w Drawnie

7 Ujęcie wody ze studni kopanej uszczelnienie pow. utwardzona pokrywa płaszcz studni otwory w płaszczu zasypka dna

8

9 Studnia abisynka (wbijana)

10 Wymagana wydajność ujęcia wody Q u - wymagana wydajność ujęcia wody, na którą projektuje się urządzenia służące do czerpania wody, m 3 /s; n - liczba godzin pracy ujęcia, a zasadniczo pompowni, w ciągu doby, h/d; Q d max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę uwzględniające jej wszystkich odbiorców, m 3 /d; - współczynnik uwzględniający potrzeby zakładu wodociągowego; a 0,05; β - współczynnik uwzględniający procesy starzenia się konstrukcji studziennych i wynikająca stąd konieczność prowadzenia okresowych remontów lub renowacji; orientacyjnie β = 1,0 ÷ 1,35 (im mniejsza liczba obiektów ujmujących wodę, tym większa wartość współczynnika β); Q r - dodatkowo ujmowana woda przeznaczona na uzupełnianie zapasów (np. wody na cele przeciwpożarowe) lub ze względu na przewidywaną rozbudowę jednostki osadniczej, m 3 /s.

11

12

13 Elementy studni wierconej

14 1. projekt prac geologicznych na wykonanie studni wierconej; 2. sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej na wykonanie prac geologicznych; 3. wykonanie odwiertu studziennego z zarurowaniem i zafiltrowaniem; 4.badania fizyczno – chemiczne i bakteriologiczne wody; 5.sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 6.wykonanie operatu wodnoprawnego na uzyskanie pozwolenia na podjęcie eksploatacji; 7.rejestracja studni. Procedura budowy studni wierconej

15 Etapy budowy studni głębinowej

16

17

18

19 Pokrywa obudowy studni wierconej

20

21 Głowica studni z wodomierzem i sondą do pomiaru głębokości zalegania zw. wody

22 Agregat pompowy: pompa głębinowa (u góry) i silnik elektryczny (u dołu)

23

24

25 Opuszczanie agregatu pompowego do studni wierconej

26

27 Elementy rurociągu tłocznego

28 Studnie wiercone w rejonie Gorzowa Wlkp.

29 1 - pompa, 2 - przelew, 3 - grunt rodzimy, 4 - warstwa wodonośna, 5 - warstwa nieprzepuszczalna; Ujęcie wody źródlanej

30 Ujęcie wód powierzchniowych 1- przewód ssący, 2 - zasuwa, 3 - krata, 4 - warstwa drenująco-filtracyjna (żwir, tłuczeń)

31 Ujęcie brzegowe w Dobczycach z Raby dla Krakowa

32 Gruba Kaśka i chude Wojtki

33 Ujęcie infiltracyjne poddenne studnia promienista

34 Metody uzupełniania zasobów wód infiltracyjnych Sposób bezpośredni rowy lub stawy infiltracyjne studnia warstwa wodonośna warstwa nieprzepuszczalna

35 Metody uzupełniania zasobów wód infiltracyjnych Sposób pośredni studnia warstwa wodonośna warstwa nieprzepuszczalna rzeka zwierciadło wody podziemnej

36 Stawy infiltra- cyjne w Poznaniu (Dębina)

37 Strefy ochronne ujęć wody wg Prawa wodnego (2001) Teren ochrony bezpośredniej (ogrodzony i/lub oznakowany); Teren ochrony pośredniej (oznakowany) – obszar zasilania ujęcia wody (jeżeli czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, to strefa ochronna obejmuje obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej).

38 Oznakowanie


Pobierz ppt "Ujęcia wody 2009/10. Podział wód podziemnych wg Pazdry Przypowierzchniowe (zaskórne) Gruntowe Międzywarstwowe (głębinowe, w tym: artezyjskie i subartezyjskie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google