Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w rzekach i ciekach wodnych w Kompanii Węglowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w rzekach i ciekach wodnych w Kompanii Węglowej."— Zapis prezentacji:

1 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w rzekach i ciekach wodnych w Kompanii Węglowej S.A. Katowice, listopad 2009r.

2 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Funkcjonująca od 2003 r. Kompania Węglowa SA realizuje zadania wydobywcze w 16 oddziałach – kopalniach węgla kamiennego, zgrupowanych w czterech Centrach Wydobywczych skupiających kopalnie o zbliżonym potencjale oraz zagrożeniach. Kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej SA posiadają zdolność wydobywczą ok. 46 milionów ton węgla rocznie. Obszary górnicze kopalń Kompanii Węglowej SA, o łącznej powierzchni 719 km 2 położone są na terenach 48 gmin, w dwóch województwach (śląskim i małopolskim)

3 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KATOWICE KWK Marcel KWK Jankowice KWK Chwałowice KWK Bolesław Śmiały KWK Szczygłowice KWK Knurów KWK Sośnica- Makoszowy KWK Bielszowice KWK Ziemowit KWK Piast KWK Pokój KWK Rydułtowy- Anna Centrala Kompanii Węglowej SA KWK Brzeszcze-Silesia KWK Halemba-Wirek Centrum Wydobywcze WSCHÓD Centrum Wydobywcze PÓŁNOC Centrum Wydobywcze ZACHÓD Centrum Wydobywcze POŁUDNIE ZG Piekary KWK Bobrek-Centrum Struktura organizacyjna

4 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Przez obszary górnicze kopalń KW S.A. przebiega dział wodny pomiędzy zlewniami rzeki Wisły i Odry. Na dziale wodnym znajdują się kopalnie: Pokój, Halemba-Wirek Ruch Wirek, Bobrek-Centrum Bolesław Śmiały. Wody do zlewni rzeki Wisły zrzucają kopalnie: Piast, Brzeszcze-Silesia, Ziemowit i Piekary. Wody do zlewni rzeki Odry zrzucają kopalnie: Bobrek-Centrum, Bielszowice, Halemba-Wirek, Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy-Anna, Knurów, Sośnica-Makoszowy i Szczygłowice.

5 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Źródłami wody pitnej i przemysłowej dla kopalń i zakładów zgrupowanych w Kompanii Węglowej S.A. są: wody dołowe, wody z ujęć własnych (powierzchniowych i podziemnych), zakupy wody. Źródła wody dla potrzeb KW S.A. Żródła wody dla potrzeb KW S.A.

6 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. W 2008 r. do zakładów górniczych zgrupowanych w KW S.A. dopływało ok. 82 mln m 3 wód tj. ok. 224 tys. m 3 /dobę. W 2008 r. wykorzystano wodę w ilości ok. 78,1 tys.m 3 /dobę. Ilość wód wykorzystanych stanowiła ok. 35 % ogółu wód dopływających do zakładów górniczych. Niewykorzystane wody w ilości ok. 134 tys. m 3 /dobę były odprowadzane do odbiorników powierzchniowych zlewni Odry i Wisły. W 2008 r. razem z wodami dołowymi z zakładów górniczych KW S.A. odprowadzony został ładunek chlorków i siarczanów w wysokości ok. 2,5 tys. t/dobę. Wody dołowe w KW S.A.

7 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. W celu pokrycia brakujących ilości wód, część zakładów pobierała wody z ujęć powierzchniowych i podziemnych (studni głębinowych). Wody z ujęć podziemnych w większości przypadków podlegały procesom uzdatniania. W 2008 r. pobierano ok tys. m 3 tj. ok. 24 tys. m³/dobę wód z ujęć własnych. Woda uzdatniana w stacjach kopalnianych pochodziła z ujęć dołowych oraz z ujęć powierzchniowych i studni głębinowych będących własnością zakładów. W 2008 r. uzdatniane było ok tys. m 3 wód tj. ok. 22 tys. m³/dobę. Wody uzdatniane wykorzystywane były do celów socjalnych, przemysłowych na dole i powierzchni. Wody z ujęć własnych powierzchniowych i podziemnych.

8 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Brakująca ilość wody pokrywana była z zakupów. W 2008 r. kopalnie i zakłady kupiły ok tys. m 3 wody. Większość wód kupowana była od przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Rozchód wody zakupionej: 44% cele socjalne, 45 % cele przemysłowe na dole i powierzchni, 11 % odsprzedawane innym odbiorcom. Zakupy wody

9 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Powstające w zakładach Kompanii Węglowej ścieki bytowo- gospodarcze odprowadzane były w większości przypadków do kanalizacji nie będących własnością Kompanii. Własne oczyszczalnie ścieków posiadały: ZG Piekary, KWK Knurów, KWK Sośnica-Makoszowy, KWK Szczygłowice. Oczyszczano w nich ok m³/dobę ścieków. Niestety kilka zakładów odprowadza ścieki bez oczyszczania (KWK Bielszowice, Halemba, Rydułtowy-Anna). Zakłady te oczekują na możliwość podłączenia własnej kanalizacji do miejskich oczyszczalni. Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych

10 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH PODSTAWY PRAWNE USUWANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 1994 r. z późniejszymi zmianami) ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z 1964 r. z późniejszymi zmianami)

11 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH W latach Kompania Węglowa S.A. rozpatrzyła 41,2 tys. wniosków o naprawę szkód górniczych (średnio 6,8 tys. wniosków/rok); zawartych zostało 34,1 tys. ugód - ok. 83% ogółu spraw; jedynie 1,8 tys. (4%) spraw rozstrzyganych było na drodze sądowej; co ósmy wniosek i co trzeci pozew z roszczeniami pod adresem KW S.A. zostały oddalone jako bezzasadne.

12 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

13 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Rok Koszty usuwania szkód górniczych w KW S.A. [mln zł] Koszty usuwania szkód górniczych w rzekach i ciekach [mln zł] Udział kosztów napraw szkód w rzekach i ciekach w łącznych kosztach szkód ,38,1 6,6 % ,07,2 4,5 % ,59,6 5,4 % ,67,6 4,7 % ,76,8 3,8 % SUMA801,139,9 5,0 % USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

14 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

15 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

16 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. GŁÓWNE NAPRAWY W RZEKACH I CIEKACH W LATACH

17 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Rzeka Nacyna przed regulacją- KWK Rydułtowy Anna USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

18 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Rzeka Nacyna w 2008 r. - po naprawieniu szkód (regulacja rzeki na odcinku 2 km + przebudowa 2 mostów). USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

19 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH Potok Bielszowicki w 2009 r. – w trakcie naprawy szkód górniczych. KWK Pokój - regulacja cieku na odcinku 1,2 km i przebudowa kładki dla pieszych.

20 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Potok Bielszowicki w 2009 r. – odcinek po naprawie szkód. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

21 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Widok terenu zalewowego przy Potoku Goławieckim – KWK Ziemowit. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

22 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Widok zbiornika retencyjnego przy Potoku Goławieckim r. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

23 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Potok Imielinka w 2005 r.– po przełożeniu koryta i wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych na odcinku 1,3 km (KWK Piast) USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

24 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Rzeka Mleczna – regulacja koryta na odcinku 630 m /2009 r. (KWK Piast) USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

25 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Potok Mszanka – przed naprawą szkody (ZZM - b. KWK 1 Maja) Potok Mszanka – po naprawie szkody w 2008 r. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

26 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. PLANOWANE NAPRAWY SZKÓD W RZEKACH I CIEKACH (główne zadania) USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

27 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH Główne problemy występujące przy usuwaniu szkód górniczych w rzekach i ciekach wodnych długotrwałe postępowania administracyjne i przetargowe poprzedzające fazę wykonawczą trudności w uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomościami osób fizycznych na cele budowlane (wygórowane żądania właścicieli nieruchomości)

28 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w rzekach i ciekach wodnych w Kompanii Węglowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google