Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA DYPLOMOWA Projekt parkingu podziemnego na terenie Politechniki Wrocławskiej, między budynkiem C7 i ulicą Józefa Wrońskiego. opiekun pracy: dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA DYPLOMOWA Projekt parkingu podziemnego na terenie Politechniki Wrocławskiej, między budynkiem C7 i ulicą Józefa Wrońskiego. opiekun pracy: dr inż."— Zapis prezentacji:

1 PRACA DYPLOMOWA Projekt parkingu podziemnego na terenie Politechniki Wrocławskiej, między budynkiem C7 i ulicą Józefa Wrońskiego. opiekun pracy: dr inż. Bogdan PRZYBYŁA dyplomant: Mariusz JAROSZ

2 2 Część studialna: analiza zagrożeń parkingu w związku z wysokim poziomem wody gruntowej i studium możliwych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem uszczelnień, połączeń i dylatacji Część projektowa: projekt podstawowych elementów konstrukcyjnych parkingu podziemnego z uwzględnieniem technologii realizacji

3 3 Zagrożenia parkingu podziemnego w związku z wysokim poziomem wody gruntowej wahania wody gruntowej (zjawisko zachodzi w gruntach mało przepuszczalnych i waha się w granicach 0,8 – 2,0 m) problem piętrzenia się wody gruntowej (obiekt tworzy przegrodę, która powoduje piętrzenie się z jednej strony oraz obniżenie z drugiej strony zw. wody) zagrożenie naporem i wyporem hydrostatycznym ( napór hydrostatyczny usiłuje odkształcić obiekt, a wypór – unieść go do góry) agresja wody gruntowej (przyczyna korozji betonu)

4 4 Parkingi podziemne wykonane w postaci fundamentu skrzyniowego Konstrukcje cechuje duża sztywności i szczelności. Konstrukcje tego typu wykonywane są jako monolityczne, a nazywane są potocznie wannami.

5 5 Parkingi podziemne wykonane z zastosowaniem ścianek szczelinowych Ściany szczelinowe wykorzystuje się jako elementy stałej obudowy, które w powiązaniu ze stropami i płytą denną stanowią rodzaj sztywnego fundamentu.

6 6 Parkingi podziemne wykonane z zastosowaniem ścianek szczelnych stalowych Konstrukcję stanowią zainstalowane na obrysie budowli ścianki szczelne w powiązaniu z wieńczącym je płytowym stropem górnym, stropem pośrednim oraz systemem słupów rurowych, osadzonych w wierconych palach. Przekrój poprzeczny i widok parkingu podziemnego w centrum Bristolu

7 7 Parkingi podziemne wykonane z zastosowaniem iniekcji strumieniowej Metodę iniekcji można wykorzystać do wykonania w gruncie nawodnionym wodoszczelnych grodzy, łącznie z korkami uszczelniającymi i wzmacniającymi dno wykopu a następnie wykonać odrębną konstrukcję parkingu podziemnego.

8 8 Parkingi podziemne wykonane z zastosowaniem studni W rejonie wysokiego poziomu wody gruntowej można wykonać obiekt w postaci kołowej studni zapuszczanej w grunt. Parking podziemny 7 – kondygnacyjny o średnicy studni 57 m wykonano w Genewie.

9 9 Ochrona konstrukcji parkingu podziemnego w związku z wysokim poziomem wody gruntowej Ochrona strukturalno – materiałowa Ochrona strukturalno – materiałowa w ramach ochrony wykonywane są zabiegi przeprowadzane przed stwardnieniem betonu zmierzające do zwiększenia odporności konstrukcji do pracy w środowisku agresywnym (np. beton wodoszczelny, dodatki uplastyczniające, uszczelniające, odpowiednia otulina). Ochrona powierzchniowa Ochrona powierzchniowa jest stosowana w środowiskach średnio i silnie agresywnych gdzie metody ochrony materiałowo-strukturalnej nie zapewniają wymaganej trwałości (np. impregnacja, powłoki malarskie i bitumiczne, laminaty, wykleiny).

10 Parking podziemny realizowany w technologii ścian szczelinowych metodą stropową na terenie Politechniki Wrocławskiej, między budynkiem C7 i ulicą Józefa Wrońskiego

11 11 Celem pracy było pozyskanie umiejętności projektowania budowli podziemnej zlokalizowanej w zwartej zabudowie miejskiej w warunkach wysokiego poziomu wody gruntowej Gabaryty i ilość miejsc postojowych parkingu wynikają z: wizji lokalnej wielkością działki pod zabudowę warunków gruntowo - wodnych

12 12 Ze względu na trudne warunki gruntowo – wodne (brak warstwy nieprzepuszczalnej) oraz sąsiedztwo wysokiego budynku C7 wymusza to przyjęcie odpowiednich na etapie budowy oraz eksploatacji zabezpieczeń tj.: stateczności ścian wykopu stateczności ścian wykopu odwodnienie wykopu odwodnienie wykopu sztywności konstrukcji sztywności konstrukcji szczelności konstrukcji szczelności konstrukcji Biorąc pod uwagę w/w czynniki zdecydowałem się na wykonanie parkingu podziemnego w technologii ścian szczelinowych - metodą stropową z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej miąższości 1,0 m pod płytą denną, której celem jest wyeliminowanie napływu wody gruntowej do wykopu i zapewnieniu szczelności.

13 13 Charakterystyka konstrukcji Parking podziemny jest konstrukcją dwukondygnacyjną składający się z trzech części, które wynikają z przepisów bezpieczeństwa pożarowego. wymiary - 99,60m x 63,30m miejsca postojowe 160 na kondygnacji górnej i 172 - dolnej głębokość posadowienia płyty dennej 6,70 m p.p.t 2 rampy wjazdowe i wyjazdowe (dwukierunkowe) 8 klatek schodowych 2 dylatacje podłużne i 2 poprzeczne

14 14Lokalizacja

15 15 Rzut kondygnacji górnej

16 16

17 17 Strop (grzybkowy) kondygnacji górnej h=0,4m

18 18 Strop kondygnacji dolnej h=0,3m

19 19 Ścianka szczelinowa b=0,6m; H=10,8m

20 20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRACA DYPLOMOWA Projekt parkingu podziemnego na terenie Politechniki Wrocławskiej, między budynkiem C7 i ulicą Józefa Wrońskiego. opiekun pracy: dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google