Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Cetner Brzeziny, 15. czerwca 2015 r. Szkolenie: Nowe Lokalne Strategie Rozwoju Od czego zacząć?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Cetner Brzeziny, 15. czerwca 2015 r. Szkolenie: Nowe Lokalne Strategie Rozwoju Od czego zacząć?"— Zapis prezentacji:

1

2 Grzegorz Cetner Brzeziny, 15. czerwca 2015 r. Szkolenie: Nowe Lokalne Strategie Rozwoju Od czego zacząć?

3 Pierwsze kroki na drodze do nowej LSR Spójność terytorialna, geograficzna Jaki OBSZAR? Kontynuacja? Deklaracje, polityka… Zmiany i ich konsekwencje Spójność historyczna Spójność przyrodnicza Spójność problemowa, rozwojowa (Decyzje polityczne) Pytanie podstawowe: Czy w LGD zapadły ostateczne decyzje dotyczące obszaru działania?

4 Nad czym warto już pracować? Zarządzanie procesem oraz wstępna analiza obszaru, w tym: Ogólna / wstępna ANALIZA obszaru Powołanie Zespołu LSR Jakie mają być CELE nowej strategii? Jakie PRZEDSIĘWZIĘCIA / OPERACJE powinny uzyskać wsparcie? Szczegółowe debaty o kierunkach działań: Ankietyzacja – założenia/wyniki Co przynoszą LGD założenia RLKS na lata 2014-2020? Określanie szczegółowych potrzeb interesariuszy (JST, NGO, przedsiębiorcy…)

5 Nad czym warto już pracować? W jakim zakresie i w jaki sposób chcemy wspierać przedsiębiorczość, a także jaką przedsiębiorczość? Szczegółowe debaty o kierunkach działań: Jakie innowacje chcemy wspierać? Jakie grupy społeczne uznajemy na naszym obszarze za defaworyzowane na rynku pracy? Jaka jest wizja obszaru? Dokąd zmierzamy? Czy stawiamy na specyfikę obszaru, czy też wspieramy rozwój obszarów wiejskich wielokierunkowo? Jakie działania / fundusze oprócz PROW?

6 Kluczowe elementy przed okresem przygotowawczym: Określenie obszaru – lista gmin, liczba mieszkańców… Opis obszaru – problemy, wstępne wnioski, specyfika, kierunki rozwoju… Struktura LGD – członkowie, Rada, reprezentowalność… Plan komunikacyjny – partycypacja społeczeństwa w tworzeniu LSR Harmonogram działań prowadzących do opracowania LSR w okresie przejściowym

7 Wsparcie przygotowawcze Wsparcie przygotowawcze to środki na: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR Wcześniej: Nawiązywanie kontaktów, zapraszanie partnerów do planowania działań, informacja… Przygotowanie do Projektów Współpracy Szczegółowe debaty o kierunkach działań:

8 Dziękuję za uwagę! Grzegorz Cetner biuro@progrant.com.pl 508 182 294


Pobierz ppt "Grzegorz Cetner Brzeziny, 15. czerwca 2015 r. Szkolenie: Nowe Lokalne Strategie Rozwoju Od czego zacząć?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google