Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Tolerancja - szanowanie odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań  Równość- zasada polegająca na jednakowym traktowaniu członków obu płci oraz na nadaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Tolerancja - szanowanie odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań  Równość- zasada polegająca na jednakowym traktowaniu członków obu płci oraz na nadaniu."— Zapis prezentacji:

1

2  Tolerancja - szanowanie odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań  Równość- zasada polegająca na jednakowym traktowaniu członków obu płci oraz na nadaniu im takich samych praw  Prawa człowieka- zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu ma rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, poglądy czy pochodzenie  Tożsamość - zbiór stałych cech wyróżniających daną osobę spośród innych członków danej społeczności

3  Mniejszości - społeczności trwale przebywające na danym terytorium, różniące się od większości jego mieszkańców, np. wyznaniem, kulturą czy językiem  Mniejszość narodowa - grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem czy kulturą, ale utożsamiająca się z narodem zorganizowanym we własnym państwie  Mniejszość etniczna - grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem czy kulturą, ale nie utożsamiająca się z narodem zorganizowanym we własnym państwie (często swojego państwa już nie mają, jak np. Romowie)

4  Wielokulturowość- idea i model, według którego społeczeństwo powinno cechować się występowaniem różnych grup społecznych, o różnorodnych poglądach i tradycjach  Szacunek - uznanie i poważanie dla innej osoby, liczenie się z jej zdaniem i opiniami  Zrozumienie- wyrozumiałość, szacunek i życzliwość w stosunku do innego człowieka  Akceptacja - uznanie czegoś za dobre i nieszkodliwe - godzenie się na coś

5  Stereotyp - uproszczony pogląd, często niezgodny z prawdą, który upowszechnił się w danej społeczności  Uprzedzenie - nieuzasadniony i negatywny stosunek do kogoś lub czegoś  Dyskryminacja- prześladowanie i nietolerowanie pewnych grup społecznych (lub osób) ze względu na przynależność do innych narodowości czy społeczności lub ze względu na odmienne poglądy, wierzenia  Rasizm - postawa charakteryzująca się przekonaniem, że twój naród, rasa mają wrodzoną wyższość nad ludźmi o innych narodowościach  Nacjonalizm - przekonanie, że twój naród może rozwijać się kosztem innych nacji  Szowinizm - skrajny nacjonalizm charakteryzujący się nienawiścią i wrogością w stosunku do członków innych narodowości  Język nienawiści – tzw. mowa nienawiści; różne typy negatywnych emocjonalnie wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom lub konkretnym osobom ze względu na odmienną orientację seksualną, narodowość czy poglądy

6  Ableism - uprzedzenia i wrogi stosunek do osób niepełnosprawnych  Ageizm - dyskryminacja ludzi ze względu na ich wiek; zjawisko to, można najczęściej zauważyć na rynku pracy  Homofobia -niechęć lub nienawiść do ludzi o orientacji homoseksualnej  Seksizm - dyskryminacja osób o innej płci; najczęściej dotyka kobiet, np. w miejscu pracy  Klasizm - uprzedzenia w stosunku do osób należących do innych klas lub warstw społecznych  Mizoginia - nienawiść lub uprzedzenia w stosunku do kobiet; często porównywana do seksizmu

7  Źródła informacji oraz grafik: 1) Sjp.pl (wybrane hasła i zagadnienia) 27.02.2016r. 2) https://pl.wikipedia.org (wybrane hasła i zagadnienia) 27.02.2016r. 3) http://www.bezuprzedzen.org/dyskryminacja/art.php?art=14 27.02.2016r.; godz. 18:20 4) http://images.slideplayer.pl/19/5967365/slides/slide_4.jpg 21.03.2016r.; godz. 17:20 5) http://images.slideplayer.pl/16/4993447/slides/slide_5.jpg 21.03.2016r.; godz. 17:25

8  Dziękujemy za uwagę! Julia Łozowska Iza Stoma Martyna Zapolska Jakub Zimodro Rafał Gromko


Pobierz ppt " Tolerancja - szanowanie odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań  Równość- zasada polegająca na jednakowym traktowaniu członków obu płci oraz na nadaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google