Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcia związane z antydyskryminacją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcia związane z antydyskryminacją"— Zapis prezentacji:

1 Pojęcia związane z antydyskryminacją

2 Tolerancja - szanowanie odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań
Równość- zasada polegająca na jednakowym traktowaniu członków obu płci oraz na nadaniu im takich samych praw Prawa człowieka- zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu ma rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, poglądy czy pochodzenie Tożsamość - zbiór stałych cech wyróżniających daną osobę spośród innych członków danej społeczności

3 Mniejszości - społeczności trwale przebywające na danym terytorium, różniące się od większości jego mieszkańców, np. wyznaniem, kulturą czy językiem Mniejszość narodowa - grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem czy kulturą, ale utożsamiająca się z narodem zorganizowanym we własnym państwie  Mniejszość etniczna - grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem czy kulturą, ale nie utożsamiająca się z narodem zorganizowanym we własnym państwie (często swojego państwa już nie mają, jak np. Romowie)

4 Wielokulturowość- idea i model, według którego społeczeństwo powinno cechować się występowaniem różnych grup społecznych, o różnorodnych poglądach i tradycjach Szacunek - uznanie i poważanie dla innej osoby, liczenie się z jej zdaniem i opiniami Zrozumienie- wyrozumiałość, szacunek i życzliwość w stosunku do innego człowieka Akceptacja - uznanie czegoś za dobre i nieszkodliwe - godzenie się na coś

5 Stereotyp - uproszczony pogląd, często niezgodny z prawdą, który upowszechnił się w danej społeczności   Uprzedzenie - nieuzasadniony i negatywny stosunek do kogoś lub czegoś Dyskryminacja- prześladowanie i nietolerowanie pewnych grup społecznych (lub osób) ze względu na przynależność do innych narodowości czy społeczności lub ze względu na odmienne poglądy, wierzenia  Rasizm - postawa charakteryzująca się przekonaniem, że twój naród, rasa mają wrodzoną wyższość nad ludźmi o innych narodowościach Nacjonalizm - przekonanie, że twój naród może rozwijać się kosztem innych nacji   Szowinizm - skrajny nacjonalizm charakteryzujący się nienawiścią i wrogością w stosunku do członków innych narodowości Język nienawiści – tzw. mowa nienawiści; różne typy negatywnych emocjonalnie wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom lub konkretnym osobom ze względu na odmienną orientację seksualną, narodowość czy poglądy

6 Ableism - uprzedzenia i wrogi stosunek do osób niepełnosprawnych
Ageizm - dyskryminacja ludzi ze względu na ich wiek; zjawisko to, można najczęściej zauważyć na rynku pracy   Homofobia -niechęć lub nienawiść do ludzi o orientacji homoseksualnej Seksizm - dyskryminacja osób o innej płci; najczęściej dotyka kobiet, np. w miejscu pracy Klasizm - uprzedzenia w stosunku do osób należących do innych klas lub warstw społecznych  Mizoginia - nienawiść lub uprzedzenia w stosunku do kobiet; często porównywana do seksizmu 

7 Źródła informacji oraz grafik:
Sjp.pl (wybrane hasła i zagadnienia) r. https://pl.wikipedia.org (wybrane hasła i zagadnienia) r. r.; godz. 18:20 r.; godz. 17:20 r.; godz. 17:25

8 Dziękujemy za uwagę! Julia Łozowska Iza Stoma Martyna Zapolska
Jakub Zimodro Rafał Gromko


Pobierz ppt "Pojęcia związane z antydyskryminacją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google