Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stopa bezrobocia mierząca odsetek siły roboczej. RYNEK PRACY Rynek pracy – jest jednym z rynków funkcjonujących w gospodarce Rynek pracy jest ogólnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stopa bezrobocia mierząca odsetek siły roboczej. RYNEK PRACY Rynek pracy – jest jednym z rynków funkcjonujących w gospodarce Rynek pracy jest ogólnie."— Zapis prezentacji:

1 Stopa bezrobocia mierząca odsetek siły roboczej

2 RYNEK PRACY Rynek pracy – jest jednym z rynków funkcjonujących w gospodarce Rynek pracy jest ogólnie definiowany jako ogół zależnych od instytucji form i procesów najmu pracowników oraz uwarunkowań negocjacyjnych w stosunku do warunków pracy i płacy. Rynek pracy zachowuje równowagą między podażą i popytem na prace

3 SIŁA ROBOCZA Siła robocza - w ekonomii oznacza część społeczeństwa w wieku produkcyjnym, która jest w stanie pracować. Zatem jest to suma aktywnych zawodowo i bezrobotnych. Siła robocza to zdolność człowieka do wykonywania pracy, na którą składają się zdolność fizyczna i psychiczna oraz kwalifikacje wynikające z posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Siła robocza obejmuje ludzi pracujących i poszukujących pracy. Stanowi jeden z głównych czynników wytwórczych.

4 POPYT NA PRACĘ Popyt na pracę - jest to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców (przedsiębiorstwa). Przedmiotem transakcji jest praca, za którą pracownik otrzymuje określoną płacę.

5 PODAŻ PRACY Podaż pracy – liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy.

6 STOPA BEZROBOCIA Stopa bezrobocia – wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej.

7 Za osobe bezrobotną uważa się osobę która: - ukończyła 15 lat -aktualnie nie pracuje, ani nie odbywa pouczenia do zawodu z elementami do nauki praktycznej -poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie -jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy.

8 STOPA BEZROBOCIA W POLSCE 2011-2015 ROKWARTOŚĆ W % 20159.7 201411.4 201313.4 201213.4 201112.5

9 DZIĘKUJE ZA UWAGE Tadeusz Choiński Adam Grabowski


Pobierz ppt "Stopa bezrobocia mierząca odsetek siły roboczej. RYNEK PRACY Rynek pracy – jest jednym z rynków funkcjonujących w gospodarce Rynek pracy jest ogólnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google