Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

2 Komunikat prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej z 28 czerwca 2012 r. www.men.gov.pl

3 MATURZYSTA MA OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIENIA DO SZEŚCIU EGZAMINÓW: W CZĘŚCI PISEMNEJW CZĘŚCI USTNEJ Poziom podstawowy – trzy przedmiotyBez określania poziomu – dwa przedmioty Język polski Matematyka Język obcy nowożytny* Język polski *do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski PRZEDMIOT DODATKOWY - Poziom rozszerzony – od 1 do 6 Wybrany przez absolwenta BEZ PROGU ZALICZENIA

4 Sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury – w formie monologu i dialogu CZĘŚĆ USTNA Język polski NOWA FORMUŁA EGZAMINU Odpowiedź na losowo wybrane pytania przygotowane przez CKE Polecenia w zadaniach będą ukierunkowywać wypowiedź ucznia i odwoływać się do załączonego tekstu Egzamin maturalny od 2015 roku

5

6

7 obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu Egzamin maturalny od 2015 roku biologiachemiafizykageografia matematykainformatykajęzyk polski wiedza o społeczeństwie historiahistoria sztukihistoria muzykifilozofia języki obce nowożytne język łaciński i kultura antyczna język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych język regionalny CZĘŚĆ PISEMNA na poziomie rozszerzonym Wybrany przez absolwenta spośród: BEZ PROGU ZALICZENIA

8 wynik w procentach wynik na skali centylowej wynik w procentach JĘZYK POLSKI - obowiązkowy CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ USTNA Wypowiedź oceniana według kryteriów holistycznych * * oceniane będą: umiejętności ucznia i jego tok rozumowania czyli kolejne czynności prowadzące do pełnego rozwiązania zadania

9 TEN SAM JĘZYK, KTÓRY BYŁ ZDAWANY JAKO OBOWIĄZKOWY wyłącznie w części pisemnej poziom rozszerzony OPCJE WYBORU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO

10 JĘZYK OBCY INNY NIŻ ZDAWANY JAKO OBOWIĄZKOWY WYŁĄCZNIE W CZĘŚCI PISEMNEJ Poziom rozszerzony ZARÓWNO W CZĘŚCI PISEMNEJ JAK I USTNEJ USTNIE– bez określania poziomu ORAZ PISEMNIE- PR OPCJE WYBORU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DODATKOWEGO albo

11 DOKUMENT GRUPY ABSOLWENTÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ABSOLWENCI: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi; z niepełnosprawnością ruchową; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niedostosowaniem społecznym (…) Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

12

13 Poziom podstawowyPoziom rozszerzony Charakter egzaminu przedmiot obowiązkowyprzedmiot dodatkowy język polski matematyka 170 minut180 minut języki obce nowożytne 120 minut150 minut biologia ; chemia ; filozofia fizyka; geografia; historia historia muzyki; historia sztuki ; wiedza o społeczeństwie 180 minut informatyka Cz. I – 60 minut Cz. II – 150 minut CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU


Pobierz ppt "XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google