Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Citr Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Citr Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Citr Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o.

2 Obsługa zadań inwestycyjnych, m.in.:  wykonywanie prac projektowych  prowadzenie nadzoru robót budowlanych  przygotowywanie opracowań urbanistycznych  analizy ekonomiczne, marketingowe oraz analizy prawne

3 Obsługa inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym:  konsulting i doradztwo z zakresie pozyskiwania i obsługi środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej  przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw i samorządów  przygotowywanie studiów wykonalności oraz i biznes planów  monitoring i sprawozdawczość projektów - rozliczanie kontraktów unijnych

4 Obsługa inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej c.d.  przygotowanie dokumentacji przetargowych dla kontraktów finansowanych z Unii Europejskiej  opracowywanie analiz wpływu inwestycji na środowisko  wykonywania obowiązków Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego i menadżera kontraktu  wykonanie audytów finansowych projektów realizowanych ze środków unijnych

5 Realizowaliśmy projekty ze środków funduszy:

6 „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” Projekty, w których realizacji uczestniczyliśmy:

7 „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasto przyjazne inwestorom – Zielona Góra”

8 „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej”

9 „Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego”

10 „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze” – etap I

11 „ Infrastruktura komunalna miasta Słubice” „Wzmocnienie regionalnego systemu transportu – budowa drogi dojazdowej do terenów K-SSSE” „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kaława i Szumiąca, gm. Międzyrzecz” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej, 30-go Stycznia oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica, miasto Międzyrzecz”

12 CITR wykonuje wnioski o dofinansowanie dla przedsiębiorstw

13 Proponujemy: Doradztwo, co do wyboru najlepszego rozwiązania inwestycyjnego Wykonanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego CITR przygotował 10 projektów dla sektora MŚP, z czego 9 otrzymało dofinansowanie. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektu. Obecnie Spółka prowadzi rozliczenie 8 inwestycji współfinansowanych w ramach LRPO.

14 Cykl życia projektu od pomysłu na inwestycję do realizacji: POMYSŁ NA INWESTYCJĘ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ KONKURS PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJA PROJEKTU

15 INNOWACJA: wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej Projekty realizowane w ramach LRPO powinny być innowacyjne na poziomie: Poziom minimalny – przedsiębiorstwo Poziom regionalny, ogólnopolski, poziom światowy POMYSŁ NA INWESTYCJĘ

16 Produktowa:  Znaczące ulepszenie oferowanego uprzednio produktu (towaru lub usługi),  Wprowadzenie na rynek przez dany podmiot nowego produktu. Produkt nowy pod względem technologicznym – produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych lub oferowanych produktów. INNOWACJA może być:

17 Procesowa / technologiczna: Wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod wytwarzania, a także metod realizacji usług lub zmiana sposobu docierania do odbiorców. Innowacja procesowa może polegać na dokonaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji procesu wytwarzania. Może stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian. Celem innowacji procesowej może być np.:  wytwarzanie nowych lub ulepszonych produktów,  zwiększenie efektywności produkcji.

18 INNOWACJA może być: Organizacyjna: zastosowanie w firmie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

19 Innowacja powinna wynikać z realnej potrzeby, z konieczności, dostosowania działalności do zmiennego otoczenia. Należy pamiętać, że: Przed wdrożeniem innowacji na rynek zbytu, powinno się najpierw ocenić szansę powodzenia wdrożenia i ewentualne ryzyko oraz czynnik czasu. Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie ma sens jeśli ma realną szansę stać się podstawą przewagi konkurencyjnej przez dłuższy czas.

20 1.Czynnik czasu: weryfikacja założeń projektu oraz konieczności realizacji inwestycji lub realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego projektu. Problemy związane z realizacją projektu: REALIZACJA PROJEKTU

21 2.Zmiany wynikające z działań podejmowanych przez Beneficjentów, które powodują konieczność wprowadzenia zmian w projekcie: nieprzemyślane decyzje dotyczące zakresu rzeczowego i harmonogramu projektu niezabezpieczone środki finansowe na realizację projektu lekceważenie reżimu nałożonego na projekty realizowane w ramach LRPO Problemy związane z realizacją projektu:

22 3.Procedury LRPO: procedura wprowadzania zmian w projekcie w formie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu terminy realizacji wniosków i pism zgłaszanych przez Beneficjentów indywidualne interpretacje wytycznych Problemy związane z realizacją projektu:

23 Dziękujemy za uwagę

24 Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o. Zielona Góra ul. Sikorskiego 4 www.citr.zgo.pl citr@citr.zgo.pl Citr


Pobierz ppt "Citr Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google