Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO Dr hab. Felicjan Bylok (kierownik badań) Dr Leszek Cichobłaziński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO Dr hab. Felicjan Bylok (kierownik badań) Dr Leszek Cichobłaziński."— Zapis prezentacji:

1 OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO Dr hab. Felicjan Bylok (kierownik badań) Dr Leszek Cichobłaziński Dr inż. Katarzyna Stala Dr Marek Szajt Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA

2 Metodologia badania Analiza badanej populacji Czynniki determinujące wizerunek miasta Rozwój Częstochowy jako centrum turystycznego Promocja miasta jako centrum ruchu turystycznego Wnioski

3 Metodologia badań Metody badawcze Wywiad standaryzowany: –Wywiad telefoniczny - 266 –Wywiad uliczny - 253 Wywiad swobodny skategoryzowany - 6 ekspertów Próba badawcza W badaniach przeprowadzonych przy pomocy wywiadu telefonicznego zastosowano dobór losowy-systematyczny. Podczas ankiet ulicznych z kolei zastosowano dobór losowo- systematyczny - warstwowy. Metody opracowania wyników badań Korelacje stochastyczne φ-Youla i V- Kramera. Korelacja liniowa r Pearsona

4 Analiza badanej populacji

5 Czynniki determinujące wizerunek miasta

6 Miejsca najbardziej charakterystyczne dla Częstochowy

7 Przyszły charakter miasta w opinii mieszkańców Częstochowy

8 Opinia respondentów na temat turystycznej atrakcyjności Częstochowy

9 Czynniki determinujące wzrost liczby turystów odwiedzających Częstochowę

10 Korzyści gospodarczo-społeczne związane z rozwojem turystyki w Częstochowie

11 Rozwój Częstochowy jako centrum turystycznego

12 Atuty Częstochowy jako centrum turystycznego

13 Niedostatki Częstochowy w sferze życia codziennego

14 Niedostatki Częstochowy w sferze rekreacji i rozrywki

15 Ocena zagrożeń ze strony zwiększonego ruchu turystycznego

16 Promocja miasta jako centrum ruchu turystycznego

17 Postrzegana przez Częstochowian potrzeba promocji miasta

18 Poziom akceptacji wydatków na promocję miasta

19 Formy promocji miasta proponowane przez ankietowanych

20 Deklarowane promowanie miasta wśród znajomych, przyjaciół

21 Wnioski

22 Elementy, które powinny zostać wykorzystane w budowie wizerunku miasta: Jasna Góra i Aleje Najświętszej Marii Panny oraz instytucje kultury, szkolnictwo wyższe, przedsiębiorczość i położenie geograficzne. Mieszkańcy Częstochowy postrzegają miasto jako centrum turystyczne oferujące różne usługi turystyczne. Duża grupa mieszkańców Częstochowy postrzega ją jako miasto atrakcyjne turystycznie. Można zbudować typowy obraz mieszkańca uznającego ważność poszczególnych czynników wpływających na wzrost ruchu turystycznego w Częstochowie. Częstochowianie dostrzegają korzyści z rozwoju ruchu turystycznego.

23 Jasna Góra i położenie geograficzne to największe atuty miasta, które w opinii mieszkańców nie są należycie wykorzystywane. Przeszkodą utrudniającą czynny wypoczynek w mieście jest według mieszkańców brak odpowiedniej oferty kulturalnej. Główna przeszkoda w rozwoju ruchu turystycznego - niedostateczna infrastruktura sportowo- rekreacyjna. Częstochowianie w zdecydowanej większości dostrzegają potrzebę promocji miasta, niezależnie od płci, wieku czy poziomu wykształcenia. Częstochowianie deklarują akceptację wydatków przeznaczanych na ten cel.

24 Formy promocji miasta –W opinii mieszkańców: publicity (media) i imprezy za granicą –W opinii specjalistów: publicity, targi turystyczne, reklama, sprzedaż osobista, internet Częstochowianie promują swoje miasto wśród znajomych

25 OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO Dr hab. Felicjan Bylok (kierownik badań) Dr Leszek Cichobłaziński Dr inż. Katarzyna Stala Dr Marek Szajt Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA


Pobierz ppt "OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO Dr hab. Felicjan Bylok (kierownik badań) Dr Leszek Cichobłaziński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google