Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja destynacji turystycznej za granicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja destynacji turystycznej za granicą"— Zapis prezentacji:

1 Promocja destynacji turystycznej za granicą
Przykład miasta Gdańska – z zastosowaniem projektów 3D Barbara MARCISZEWSKA Krzysztof MARCISZEWSKI

2 Cel prezentacji Porównanie aktualnie wykorzystywanych form promocji turystycznej z potencjalnie dostępnymi kreatywnymi sposobami prezentacji destynacji turystycznej Ukazanie potrzeby zastosowania nowoczesnych form artystycznego wyrazu jako instrumentu promocji destynacji turystycznej

3 Potencjalne środki promocji destynacji turystycznej za granicą
Dostępne formy Reklama Propaganda Sprzedaż osobista Promocja uzupełniająca Dominujące formy: Sprzedaż osobista (w biurze) Propaganda Reklama

4 Środki reklamy Rzadko wykorzystywane
Prasa Radio Telewizja Przesyłki pocztowe Plakaty Filmy Upominki firmowe Internet Rzadko wykorzystywane Prasa, radio, telewizja w kraju generującym popyt turystyczny Telebimy w krajach-potencjalnych rynkach docelowych sprzedaży oferty turystycznej

5 Reklama niewykorzystywana
Dynamiczne projekty eksponujące wartości zawarte w produktach turystycznych (ekspozycja na telebimach stała lub okresowa) w krajach generujących popyt Banery zlokalizowane w krajach, z których mogą przyjeżdżać turyści

6 Propaganda turystyczna
Wykorzystywana Konferencje prasowe Wywiady w środkach masowego przekazu Przyjazdy studyjne Targi i wystawy Seminaria i relacje prasowe Rzadko wykorzystywana Pokazy filmowe Sponsorowanie imprez Organizowanie monograficznych imprez poświęconych danemu regionowi turystycznemu

7 Propaganda turystyczna – formy niewykorzystywane w Polsce
Indywidualizacja oferty dla określonego profilu odbiorcy Stymulowanie decyzji nabywczych poprzez Propagowanie funkcji i doświadczeń turystów (zamiast samych atrakcji) Indywidualizacja form propagandy na rynkach nie opanowanych Propaganda poprzez wspólne przedsięwzięcia międzynarodowe dwustronne z krajem generującym popyt

8 Sprzedaż osobista – formy rzadko wykorzystywane
Indywidualny kontakt z potencjalnym klientem-turystą (telefoniczny, owy) Indywidualny kontakt przedstawiciela firmy turystycznej na danym obszarze (zaproszenie do biura?) Materiały informacyjne w biurach podróży w językach obcych (dla turystów mogących przekazać je we własnym kraju) Rozwój zróżnicowanych pakietów turystycznych w ofercie (dywersyfikacja)

9 Negatywne konsekwencje obecnego stanu promocji
Ograniczony zasięg przekazu promocyjnego, który częściej dociera do mieszkańców danego regionu niż potencjalnych turystów Brak możliwości zaspokojenia zróżnicowanych oczekiwań turystów (z różnych krajów) Brak zaplanowanego procesu kształtowania wizerunku destynacji turystycznej na potencjalnym rynku docelowym (poszczególne rynki nie s a jednakowe pod względem percepcji klientów)

10 Negatywne ...cd

11 Wyzwania dla współczesnej promocji Polski [turystycznej?]
Badania marketingowe na rynkach zagranicznych (badania w kraju nie rozwiązują problemu) Promocja nie instytucjonalna lecz produktów obszaru turystycznego Kształtowanie pozytywnych emocji w czasie promocji (m.in.poprzez stosowanie nowoczesnych technik multimedialnych) Oddziaływanie na wyobraźnię turystów poprzez wyrażanie w nowoczesnych technikach potencjalnych korzyści z produktu/pakietu turystyczngo

12 Wyzwania….cd. Dobór treści (haseł) promocyjnych kojarzonych z funkcjami produktów (a nie ich struktury) Oddziaływanie promocyjne powinno być starannie zaadresowane a zunifikowane aby skutecznie stymulowało decyzje nabywcze Rynek docelowy (zagraniczny) określony jako priorytetowy powinien być ciągle badany nowoczesne techniki multimedialne powinny być stosowane jako katalizatory komunikacji między oferentem a wymagającym konsumentem

13 Wyzwania…c.d. Komunikacja poprzez powiązania intersektorowe (w szczególności za pośrednictwem sztuk wizualnych) powinna nie tylko zaspokajać ale i KREOWAĆ POTRZEBY TURYSTÓW Narzędzia promocyjne powinny „nadążać” za modą i kreować efekty w reakcjach turystów co najmniej tak samo pozytywne jak przeżycia i emocje podczas pobytu turystycznego

14


Pobierz ppt "Promocja destynacji turystycznej za granicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google