Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYNIKI POEWALUACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYNIKI POEWALUACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYNIKI POEWALUACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015

2 OBSZAR SKUTECZNOŚĆ PLANOWANIA I REALIZOWANIA PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI PODEJMOWANE W CELU MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI

3 REKOMENDACJE Z POPRZEDNIEJ EWALUACJI 1. Konieczne jest, żeby każdy nauczyciel zrewidował swoje metody motywowania uczniów do pracy 2. Zachodzi konieczność przeprowadzenia zewnętrznego dobrego szkolenia z zakresu motywowania uczniów w gimnazjum 3. Widzimy konieczność przeprowadzenia wśród uczniów lekcji wychowawczej na temat jaki jest dla nich idealny nauczyciel i przez kogo chcieliby być uczeni. 4. Każdy nauczyciel uczący w danej klasie powinien się przedstawić rodzicom na pierwszym zebraniu i opowiedzieć krótko, jakie są jego oczekiwania wobec uczniów.

4 5. Niezbędna jest w pierwszych klasach rozmowa rodziców z pedagogiem szkoły na pierwszym zebraniu o konieczności dopilnowania dzieci podczas nauki i odrabiania zadań domowych 6. Należy doceniać i zauważać pomoc koleżeńską wśród uczniów – spróbować przeznaczyć 1 zajęcia wyrównawcze na pomoc koleżeńską 7. Istnieje potrzeba zorganizowania szkolenia na temat wypalenia zawodowego nauczycieli 8. Wychowawcy powinni zachęcać rodziców, żeby docierali do nauczycieli i rozmawiali o ocenach dostatecznych i dobrych. REKOMENDACJE Z POPRZEDNIEJ EWALUACJI

5 WYNIKI POEWALUACYJNE

6 ANKIETY UCZNIOWIE KLAS 1-3

7 ANKIETY UCZNIOWIE KLAS 1-3

8 ANKIETY UCZNIOWIE KLAS 1-3

9 ANKIETY UCZNIOWIE KLAS 1-3

10 Wyniki ankiet - porównanie Idealny nauczyciel Uczciwy, sprawiedliwy, mądry, spokojny, wymagający, pomocny, wyrozumiały, miły, powinien dawać od siebie więcej niż inni wymagają, przekazuje wiedzę w przyjemny sposób, ma szacunek do uczniów, z poczuciem humoru, serdeczny, uśmiechnięty, odważny, energiczny, nie zdaje dużo zadań, dobry, zaradny, wyluzowany, wspierający, tolerancyjny, punktualny, cierpliwy, słowny, kreatywny, zdystansowany, pomocny, zorganizowany, stanowczy, otwarty, potrafi rozmawiać z uczniami, pasjonat, litościwy, mądry życiowo, nie ulega wpływom klasy kompromisowy Nasi nauczyciele pomocny 42,wyrozumiali 19 (ale nie dla wszystkich), pracowici 2, koleżeństwo, męskość, siła, systematyczność, lojalność, punktualność, konsekwencja, zaciekawienie tematem, kontaktowi 4, otwarci 3, humorystyczni 3, dobrzy 4, mili 28, uśmiechnięci, wymagający 14, konkretni, uczciwi 6, życzliwi 8, każdy chce, żeby z jego przedmiotu mieć ocenę bdb, potrafią tłumaczyć 6, sprawiedliwy 9, zabawni 11, uparci, dążą do celu, zaangażowani, cierpliwi 6, szczerzy 2, tolerancyjni 2, poczucie humoru 7, charyzma, godny zaufania. mądry 3, uprzejmi 3, opiekuńczy, niektórzy wstawiają plusy za aktywność, przekładają kartkówki dając więcej czasu, dobrze uczą 2, pomysłowość, umiłowanie, rygorystyczni 2, pracowici 3, staranni, wyczerpanie tematu do samego końca

11 Negatywne cechy nauczycieli Surowi 2, wredni 3, bezwzględni, Lekkawo nerwowi (!), niesprawiedliwi, wyrafinowani, chytrość, niepomocni, „niecierpliwi, niektórzy głupi, jedna nauczycielka kąpletnie” (pisownia oryginalna) brak zrozumienia dla uczniów, nie lubią nas, chamscy, zadzior, wredok

12 Czy stosują Państwo skuteczne techniki motywujące do aktywności i nauki ? tak100%Docenianie wyników nauczania, ustne i pisemne (Librus) pochwały, pobudzanie ambicji, podsuwanie pomysłów, zajęcia pozalekcyjne jako pobudzanie zainteresowań, nagradzanie, rozmowy, ocenianie motywujące, praca w grupach, zabawy językowe, tablica interaktywna, zadania domowe o różnym stopniu trudności, docenianie w formie punktów i ocen, promocja osiągnięć, pozytywne wzmocnienie, pozytywna informacja zwrotna, wizualizacje, drill (powtarzanie), symulowanie sytuacji realnych, konsekwencja i upór, wspieranie drobnych sukcesów, przygotowanie zajęć przez uczniów nie0% ANKIETY NAUCZYCIELE

13 Czy podjęli Państwo starania o ucznia średniego ? tak100%Rozmowy wspierające, ukazywanie dobrych stron, jego potencjału, dowartościowanie, ocenianie motywujące, zachęcanie do zajęć wyrównawczych w celu uzupełnienia wiedzy, różnicowanie zadań pod względem trudności, możliwość wzbogacenia wiedzy poprzez dodatkowe prace na ocenę, praca w grupach zadaniowych, dodatkowe listy zadań, pochwały słowne, zachęta do wysiłku i zadań dodatkowych, kontakt indywidualny z rodzicami i opracowanie planu naprawczego, konsultacje, prace/ projekty dodatkowe, rozmowy nie0% ANKIETY NAUCZYCIELE

14 ANKIETY NAUCZYCIELE

15 Czy wspierają Państwo pomoc uczniowską? tak93,33%Pochwały za pomoc koleżeńską, organizacja pomocy uczniowskiej na zajęciach, uczniowie zdolniejsi pomagają uczniom słabym w opanowaniu materiału, ocena koleżeńska, nie0% Nie zawsze 6,67%Uczniowie pomagają sobie w tłumaczeniu zadań dość rzadko, raczej polega to na przepisywaniu zadań domowych ANKIETY NAUCZYCIELE

16 Czy zauważają Państwo postęp w samodzielnej pracy ucznia? tak46,67%Szczególnie uczniowie z dobrymi wynikami próbują samodzielnie wyćwiczyć pewne zagadnienia, wyższe oceny, systematyczna kontrola zadań domowych i ćwiczeń, rozwiązywanie zadań dodatkowych, samodzielne wyszukiwanie ciekawych informacji, systematyczność, wzbogacona wiedza, obowiązkowość wykonywania zadań nie33,33% Nie zawsze 20% ANKIETY NAUCZYCIELE

17

18 WNIOSKI 1. Nauczyciele na bieżąco weryfikują swoje metody nauczania, wynika to z potrzeb określonej grupy. Weryfikacja przekłada się na widoczny wzrost samodzielnej pracy uczniów. Nauczyciele widzą poprawę, wskazują jednak na fakt, że nawet uczniowie zdolni potrzebują stałego wsparcia i motywowania 2. Nie przeprowadzono badań zewnętrznych z zakresu motywowania uczniów w gimnazjum oraz wypalenia zawodowego nauczycieli – brak środków

19 3. W większości klas przeprowadzono lekcję według scenariusza o idealnym nauczycielu i idealnym uczniu. Z ankiety majowej wynika, że duża większość uczniów dostrzega w swoich nauczycielach pozytywne cechy, sporadycznie pojawiły się cechy negatywne 4. Przedstawiono grono pedagogiczne na ogólnym zebraniu klas pierwszych, co spotkało się z pozytywną reakcją WNIOSKI

20 5. Nauczyciele zauważają i doceniają pomoc koleżeńską wśród uczniów – odbywa się ona najczęściej na zajęciach wyrównawczych 6. Nie przeprowadzono przez pedagoga pogadanki na temat konieczności dopilnowania dzieci podczas nauki i odrabiania zadań domowych WNIOSKI

21 7. Zwiększyła się liczba uczniów chcących odnieść sukces w szkole (z 36% na 50% ) 8. Zwiększyła się liczba uczniów uczących się 1-2 godziny (z 21% na 36%) oraz zmniejszyła tych nie uczących się w ogóle (z 18% do 13%). WNIOSKI

22

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Ania Wachocz-Lądwik Monika Ziółek


Pobierz ppt "EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYNIKI POEWALUACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google