Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE PROJEKTÓW W PRIORYTECIE VII PO KL 1 wzmocnienie oraz doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej 2 rozwijanie aktywnych form integracji społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE PROJEKTÓW W PRIORYTECIE VII PO KL 1 wzmocnienie oraz doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej 2 rozwijanie aktywnych form integracji społecznej."— Zapis prezentacji:

1

2 CELE PROJEKTÓW W PRIORYTECIE VII PO KL 1 wzmocnienie oraz doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej 2 rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie

3 PROJEKT MCPS „RAZEM DLA MAZOWSZA – EDUKACJA W DZIAŁANIU” PROJEKTY OPSPROJEKTY PCPR PROJEKTY SYSTEMOWE JOPS NA MAZOWSZU W LATACH 2007-2012

4

5 PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH Wykres 1 Liczba pracowników socjalnych uczestniczących w szkoleniach w projekcie w latach 2007-2011

6 PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH Wykres 2 Liczba pracowników IPiIS uczestniczących w szkoleniach w projekcie w latach 2007-2011

7 Wykres 3 Liczba pracowników IPiIS uczestniczących w szkoleniach w projekcie w latach 2007-2011 z wyszczególnieniem zajmowanych stanowisk PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH

8 Wykres 4 Liczba seminariów w ramach projektu

9 PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH Wykres 6 Doradztwo dla JOPS w ramach projektu

10 PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH Wykres 7 Doradztwo dla JOPS

11 DORADZTWO SPECJALISTYCZNE CASE STUDY

12

13 225 LICZBA OPS REALIZUJĄCYCH PROJEKTY SYSTEMOWE W LATACH 2007-2012 (co najmniej 1 raz) 193 LICZBA PROJEKTÓW ROZPOCZĘTYCH W 2012 PROJEKTY SYSTEMOWE OPS

14

15 PROJEKTY SYSTEMOWE PCPR 42 LICZBA PCPR REALIZUJĄCYCH PROJEKTY SYSTEMOWE W LATACH 2007-2012 (co najmniej 1 raz) 30 LICZBA PROJEKTÓW ROZPOCZĘTYCH W 2012

16 NIGDY NIE REALIZOWAŁO PROJEKTU SYSTEMOWEGO OPS 24

17 Liczba klientów instytucji Pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów WSKAŹNIKI WSKAŹNIK DO OSIĄGNIĘCIA DO KOŃCA 2015: 63 947 os., którzy zakończyli udział w projekcie 41 684 – liczba os. Objętych kontraktami socjalnymi WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS i PCPR W PRIORYTECIE VII NA MAZOWSZU

18 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS i PCPR W PRIORYTECIE VII NA MAZOWSZU Stan na 1 półrocze 2012 r.

19 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS i PCPR W PRIORYTECIE VII NA MAZOWSZU Stan na 1 półrocze 2012 r.

20

21 KRYTERIA WYBORU JEDNOSTEK PRZYGOTOWANYCH DO AKTYWNEJ INTEGRACJI „ZAWSZE POMOCNI”  Wymóg zatrudnienia pracownika socjalnego 1:2000 w 2012r.  Brakująca liczba pracowników socjalnych Realizacja projektów systemowych (nie mniej niż przez 3 lata)  Podnoszenie kwalifikacji kadry jops, poprzez uczestnictwo w szkoleniach w ramach projektu MCPS,, Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu” w 2011  Posiadana aktualna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Działania w Partnerstwie powiatowym na rzecz rozwoju wsparcia dziecka i rodziny

22  Ponad 50 % udział świadczeń niepieniężnych w stosunku do ogółu udzielonych świadczeń w 2011r. np. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej; Świadczenia niepieniężne: praca socjalna, sprawienie pogrzebu, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.  Różnica/spadek liczby osób korzystający z pomocy społecznej (powyżej +3%) w latach 2010-2011;  Ponad 50 % udział udzielonej pracy socjalnej względem ogólnej liczby świadczeń 2011r.;  Zespoły interdyscyplinarne  KIS  Specjalistyczne poradnictwo  Wolontariat  Case work- najtrudniejsze przypadki w pracy z indywidualnym przypadkiem; KRYTERIA WYBORU JEDNOSTEK PRZYGOTOWANYCH DO AKTYWNEJ INTEGRACJI „ZAWSZE POMOCNI”

23 Dla PCPR dodatkowo:  Zespoły interdyscyplinarne  CIS  OIK  ŚDS  WTZ  Specjalistyczne poradnictwo KRYTERIA WYBORU JEDNOSTEK PRZYGOTOWANYCH DO AKTYWNEJ INTEGRACJI „ZAWSZE POMOCNI”

24 Każdy wskaźnik otrzymał wagę punktową Maksymalnie OPS mogły uzyskać 14 pkt, PCPR 16 pkt wskaźnikowych. JOPS, które uzyskały powyżej 10 pkt zostały nominowane do wyróżnienia Zostało wyróżnionych 32 OPS i 12 PCPR KRYTERIA WYBORU JEDNOSTEK PRZYGOTOWANYCH DO AKTYWNEJ INTEGRACJI „ZAWSZE POMOCNI”

25 PROJEKT MCPS „RAZEM DLA MAZOWSZA – EDUKACJA W DZIAŁANIU” - LUDZIE

26

27

28 ROBERT GAJEWSKI robert.gajewski@mcps-efs.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "CELE PROJEKTÓW W PRIORYTECIE VII PO KL 1 wzmocnienie oraz doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej 2 rozwijanie aktywnych form integracji społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google