Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja pracy szkoły – drogą do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja pracy szkoły – drogą do wszechstronnego rozwoju uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja pracy szkoły – drogą do wszechstronnego rozwoju uczniów

2 Ewaluacja wewnętrzna powinna być elementem codziennej praktyki szkolnej i dostarczać informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje co do działalności placówki i organizacji pracy. Ewaluacja wewnętrzna

3 Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum nr 3 w Świdniku Powstanie Zespołu Szkół Nr 2 w Świdniku Krok1. Opracowanie nowej koncepcji pracy szkoły Krok2. Ewaluacja wewnętrzna procesu opracowania koncepcji pracy szkoły Krok 3.

4 Ewaluacja wewnętrzna Gdzie jesteśmy? W jakim kierunku iść? ROZWÓJ SZKOŁY

5 KLUCZOWE KOMPETENCJE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 10.11.2005 com (2005)548 Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje informatyczne Zdolność uczenia się Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i obywatelskie Przedsiębiorczość Ekspresja kulturowa

6 Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum nr 3 w Świdniku  Aby zebrać potrzebne dane opracowano narzędzia do diagnozy – kwestionariusze ankiety, którą wypełniali nauczyciele, uczniowie i rodzice.  Kwestionariusz ankiety zawierał ogółem 8 pytań, w tym 2 pytanie zamknięte i 6 pytań otwartych.  Pytania dotyczyły:  oceny najważniejszych priorytetów – idei funkcjonowania Gimnazjum nr 3 w Świdniku  identyfikacji najważniejszych/kluczowych zadań do realizacji  identyfikacji słabych i mocnych stron placówki  sformułowania kluczowych potrzeb placówki  sformułowania najważniejszych oczekiwań wobec szkoły  nakreślenia sylwetki absolwenta

7

8 Wyniki ewaluacji wewnętrznej – zadania szkoły

9 Wyniki ewaluacji wewnętrznej Rodzice, uczniowie nauczyciele określili: Mocne i słabe strony szkoły Oczekiwania wobec szkoły Potrzeby szkoły

10 Wnioski wykorzystać potencjał niwelować słabe strony realizować potrzeby szkoły spełnić oczekiwania zapewnić rozwój uczniom

11 Wnioski Zorganizować dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum Dbać, aby szkoła osiągała wysoki poziom kształcenia, uczniowie odnosili sukcesy na sprawdzianach i egzaminach, a nauczyciele doskonalili sposoby przygotowania uczniów do egzaminów i sprawdzianów. Zmodyfikować sposób monitorowania osiągnięć uczniów Zapewnić uczniom różnorodne formy rozwoju, aktywności uwzględniające ich indywidualne potrzeby Opracować program współpracy z rodzicami Przeprowadzić szkolenie dla nauczycieli w zakresie umiejętności interpersonalnych (szkoła dla wychowawców) W dalszym ciągu ulepszać bazę szkoły

12 Jakie podjęliśmy działania? uczeń monitowanie osiągnięć uczniów baza lokalowa zajęcia pozalekcyjne

13 Program semestralnych testów diagnoza w klasie I – OKE Testy przedmiotowe „na wejście” test na zakończenie w klasie 2 testy w klasie II próbny egzamin w klasie III egzamin klasie III analiza wyników i EWD

14 Rozwój bazy lokalowej budowa białego orlika budowa windy dla osób niepełnosprawnych uruchomienie platformy e-learningowej

15 Zajęcia pozalekcyjne  Oferta zajęć pozalekcyjnych na stronie internetowej (przygotowana przez wszystkie zespoły przedmiotowe)  Diagnoza zainteresowań w klasie I  Deklaracja (za zgodą rodziców) udziału w zajęciach dodatkowych  Modyfikowanie oferty pod koniec roku szkolnego

16 Zajęcia pozalekcyjne arteterapia Odyseja Umysłu e-learning

17 wysokie wyniki z testu gimnazjalnego i laureaci konkursów

18 ciekawe zajęcia zachęcające uczniów do nauki

19 odkrywanie talentów uczniów

20 wszechstronny rozwój uczniów oparty na partnerstwie…

21 …i współpracy

22 bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego na terenie szkoły

23 Dobry start w następnym etapie edukacyjnym

24 Dziękuję za uwagę Kiedy czasami zdam sobie sprawę z olbrzymich konsekwencji całkiem małych rzeczy … nie mogę odeprzeć myśli … że małych rzeczy nie ma. Bruce Barton


Pobierz ppt "Ewaluacja pracy szkoły – drogą do wszechstronnego rozwoju uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google