Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIASTÓW – NASZE MIASTO. Inwestycje realizowane przez Miasto Piastów w roku 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIASTÓW – NASZE MIASTO. Inwestycje realizowane przez Miasto Piastów w roku 2012."— Zapis prezentacji:

1 PIASTÓW – NASZE MIASTO

2 Inwestycje realizowane przez Miasto Piastów w roku 2012

3  STRUKTURA BUDŻETU MIASTA

4  Udział wydatków w poszczególnych działach budżetu 93% budżetu konsumuje bieżące utrzymanie Miasta

5  Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Słowiańskiej w Piastowie od ul. gen. J. Hallera do Al. Krakowskiej PROJEKTUJ … i WYBUDUJ Wymiana podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz chodnika. Kwota: 238 510 zł.

6  Przebudowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej-Curie w Piastowie wraz z odwodnieniem Wykonanie od podstaw nawierzchni ulicy. Kwota: 527 254 zł.

7  Remont ul. Bolesława Prusa w Piastowie od ul. Sienkiewicza do granicy miasta wraz z wykonaniem przykrawężnikowego ścieku wodnego, po obu stronach ulicy Remont nawierzchni ulicy z modernizacją systemu odwadniającego. Kwota: 199 596 zł.

8  Przebudowa nawierzchni w ul. J. Lelewela od ul. Królowej Jadwigi do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Piastowie wraz z wykonaniem studni chłonnych Wykonanie nawierzchni z instalacją studni chłonnych. Koszt: 107 059 zł.

9  Remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 4130 m 2: 1. fragment ul. Chabrowej 2. ul. M. Mochnackiego (utwardzenie nawierzchni gruntowej destruktem) Remont bieżący nawierzchni asfaltowych. Koszt: 349 681 zł.

10   Wykonanie odbudowy chodnika z kolorowej kostki brukowej w parku przy ul. Gen. J. Hallera,  Remont chodnika w ul. J. Popiełuszki od Komisariatu Policji o długości ok. 150 m,  Dokonano utwardzenia przejścia pieszego pomiędzy ul. J. Popiełuszki a ul. A. Struga - z płyt chodnikowych znajdujących się na stanie magazynowym UM,  Wykonano połączenie chodnikowe przebudowanej ul. M. Skłodowskiej- Curie z pobliskim przystankiem autobusowym w ul. Bohaterów Wolności,  Wykonanie chodnika z kolorowej kostki brukowej na ul. Bohaterów Wolności na odc. od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Moniuszki  Wykonanie zatoki postojowej z kostki brukowej przed Przedszkolem Miejskim nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5,  Wykonanie chodnika od ul. M. Ogińskiego do granicy miasta. REMONTY CHODNIKÓW

11  REMONTY CHODNIKÓW - przykłady Koszt wykonania: 37 700 zł Remonty chodników - ogółem koszt: 135 564 zł

12  Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Moniuszki 11 wraz z modernizacją części ciągów komunikacyjnych Termomodernizacja budynku przedszkola i modernizacja ciągów pieszych wraz z remontem ogrodzenia. Koszt: 146 212 zł.

13  Nadbudowa skrzydła Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Żbikowskiej 25 w Piastowie Powiększenie powierzchni użytkowej szkoły o ok. 200 m 2. Koszt: 719 717 zł.

14  Budowa Placów Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 i nr 4 w Piastowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” Koszt: 178 873 zł.Koszt: 179 964 zł.

15  Wykonanie kompletnej, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie rozbudowy pomieszczeń budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Lelewela 16/18 w Piastowie PROJEKTUJ … iWYBUDUJ Rozbudowa o dwa oddziały z sanitariatami dla gości i personelu.Koszt: 748 631 zł

16  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic w Piastowie: Al. Wojska Polskiego i ul. Ks. Skorupki (budowa), Koszt inwestycji: 97 785 zł.

17  Wykonanie nowego ogrodzenia terenu Miejskiego Klubu Sportowego „PIAST” wzdłuż ul. J. Kosińskiego i ul. Harcerskiej w Piastowie Koszt inwestycji: 87 252 zł

18  Remont pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2 Modernizacja pomieszczeń kancelarii ogólnej. Koszt: 105 932 zł

19 Przykład istniejących dysproporcji pomiędzy potrzebami a realnymi możliwościami sfinansowania zadań inwestycyjnych w Mieście Piastów Łączna długość dróg w Piastowie: ok. 66 km, Łączna długość dróg utwardzonych (bitumiczne, betonowe, kostka) : ok. 40 km, Pozostała część to drogi nieutwardzone oraz gruntowe (naturalne lub wzmocnione żwirem, żużlem), Koszty wybudowania 1 km drogi utwardzonej: ok. 1,3 mln zł, Potrzeby finansowe miasta w zakresie budowy dróg utwardzonych: ok. 35 mln zł, Drogi utwardzone wymagają co 10 lat remontu w zakresie wymiany warstwy ścieralnej – jest to koszt ok. 50 zł/m ² - co daje 300 000 zł na 1 km remontowanej drogi, Potrzeba ok. 6 mln zł rocznie na remonty odtworzeniowe dróg w mieście.


Pobierz ppt "PIASTÓW – NASZE MIASTO. Inwestycje realizowane przez Miasto Piastów w roku 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google