Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

2 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Drogi publiczne to drogi, z której może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami. Drogi wewnętrzne to drogi, które nie są drogami publicznymi (np. drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, czy drogi zlokalizowane na terenach prywatnych (drogi prywatne). Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

3 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Autostrady to drogi tylko dla pojazdów samochodowych, zaprojektowane i zbudowane w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego i płynnego przepływu ruchu. Dla ruchu odbywającego się w przeciwnych kierunkach. autostrady mają osobne jezdnie. Drogi tej klasy pozbawione są kolizyjnych skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, przejazdów kolejowych, chodników czy przejść dla pieszych. Na autostradzie obowiązuje zakaz ruchu poprzecznego, zawracania, zatrzymywania się, poruszania się pieszo i na rowerach. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Drogi ekspresowe to drogi, które przeznaczone są tylko dla pojazdów samochodowych, skrzyżowania występują sporadycznie. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Drogi dla rowerzystów to drogi przeznaczone dla rowerzystów, którzy są zobowiązani do poruszania się nimi. Drogi te są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

6 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Drogi dla pieszych to drogi przeznaczone dla pieszych, którzy są zobowiązani do poruszania się nimi. Drogi te są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

7 Podział dróg ze względu na kierunek ruchu:
Drogi jednokierunkowe to drogi, które oznaczają początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

8 Podział dróg ze względu na kierunek ruchu:
Drogi dwukierunkowe to drogi, które oznaczają początek drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w dwóch kierunku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

9 Podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni:
Drogi twarde – posiadają jezdnię o nawierzchni bitumicznej, kostkowej, betonowej, brukowej, płyt betonowych, oraz inne, których długość nawierzchni utwardzonej przekracza 20m, Drogi gruntowe – drogi o innej nawierzchni niż drogi twarde, o także takie o nawierzchni twardej o długości mniejszej niż 20 m, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

10 Schemat drogi za miastem
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

11 Schemat drogi w mieście
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

12 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

13 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

14 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Chodnik część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. Pas ruch każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

15 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

16 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Źródła: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie


Pobierz ppt "PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google