Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA - LETNISKO SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA - LETNISKO ZA 2014 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA - LETNISKO SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA - LETNISKO ZA 2014 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA - LETNISKO SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA - LETNISKO ZA 2014 ROK

2 Dochody Gminy Jedlnia - Letnisko W 2014 roku dochody Gminy wykonano w wysokości 36 044 913,41 zł 36 044 913,41 zł

3 Dochody Gminy w latach 2010-2014

4 Struktura dochodów gminy

5 Dochody Własne Gminy Jedlnia - Letnisko w roku 2014 - 15 724 506,41 zł

6 Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca

7 Wydatki Gminy Jedlnia Letnisko Wydatki Gminy Jedlnia Letnisko W 2014 roku wydatki Gminy wykonano w wysokości 35 568 798,21 zł 35 568 798,21 zł

8 Wydatki bieżące Gminy Jedlnia – Letnisko w 2014 roku

9 Oświata w latach 2011-2014 Subwencja - 39 274 819 zł. Wydatki - 57 442 967 zł. Dopłata do oświaty ze środków własnych gminy – 18 168 148 zł.

10 Wydatki inwestycyjne w roku 2014 - 7 222 447,52 zł

11 Kanalizacja Groszowice - Lasowice - Myśliszewice Wydatki w 2014 - 915 226,96 zł Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Groszowice, Lasowice, Myśliszewice o łącznej długości - 9 369,50 mb, przyłączy - 149 szt., przepompowni - 5 szt. ( 3 przepompownie + dwie przepompownie przydomowe )

12 Kanalizacja sanitarna w Jedlni - Letnisko - Etap VI Kanalizacja sanitarna w Jedlni - Letnisko - Etap VI Wydatki w 2014 r - 1 878 645,52 zł Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Jedlni- Letnisko - strona południowa - Etap VI oraz pompownia PA. Zakres prac wykonany w VI etapie realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej na odcinku długości 10 432,50 mb. obejmuje 300 szt. przyłączy. Wartość inwestycji 3 438 733,30 zł.

13 Oczyszczalnia ścieków Wydatki w 2014 r - 3 082 344,19 zł Zadanie polegało na wybudowaniu nowego reaktora oraz wielofunkcyjnego budynku dla oczyszczalni ścieków wraz z pomieszczeniami i urządzeniami towarzyszącymi - nowy obiekt posadowiony jest obok starego zespołu reaktora oczyszczalni ścieków. Wyremontowany został również stary - istniejący reaktor oraz budynki obsługujące oczyszczalnie ścieków. Na inwestycje gmina uzyskała maksymalne dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość inwestycji 4 765 828,61 zł w tym środki zewnętrzne 2 905 993,05 środki własne to 1 859 835,56 zł.

14 Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni- Letnisko Wydatki w 2014 r - 566 216 zł W ramach realizacji projektu zostało zamontowane nad Wzdłuż ciągu pieszo- rowerowego jako kolejny element projektu ustawiono 15 tablic, na których znalazły się informacje dotyczące historii gminy, atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, zabytków oraz form aktywnego wypoczynku. Zakupiono i zamontowano 12 urządzeń stanowiące wyposażenie punktów siłowni zewnętrznej nad zalewem, W pasie ulicy Nadrzecznej zainstalowano nowe, stylowe latarnie. Zakres prac obejmował min. montaż 51 latarni. Zakupiono i zamontowano ławkę plażową o długości 160 mb, kontener sanitarny. Wartość projektu 644 109,39 zł., w tym środki zewnętrzne 499 109,39 zł., środki własne 145 000 zł.

15 Plac Wolności Wydatki w 2014r - 4 184 zł Wydatki w 2014r - 4 184 zł Zadanie wykonywane w latach 2014-2015

16 ul. Akacjowa - Wrzosów Wydatki w 2014r - 44 999,55 zł Zadanie obejmowało utwardzenia ul. Akacjowej we Wrzosowie na powierzchni ok. 2400 m kw.

17 Chodnik ul. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisko Wydatki w 2014 r - 23 414,28 zł Zadanie polegało na budowie chodnika i wykonaniu krawężników.

18 ul. 1 Maja w Jedlni - Letnisko W ramach zadania wykonano modernizację ul. 1 Maja w miejscowości Jedlnia-Letnisko, Gmina Jedlnia-Letnisko na odcinku L = 256,20 mb. Zakres modernizacji obejmował: roboty przygotowawcze - remont cząstkowy istniejącej nawierzchni, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 1790 m kw. - remont chodnika na powierzchni, regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego W ramach zadania wykonano modernizację ul. 1 Maja w miejscowości Jedlnia-Letnisko, Gmina Jedlnia-Letnisko na odcinku L = 256,20 mb. Zakres modernizacji obejmował: roboty przygotowawcze - remont cząstkowy istniejącej nawierzchni, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 1790 m kw. - remont chodnika na powierzchni, regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego. Wartość zadania - 126 801,48 zł.

19 Budowa oświetlenia ul. Radomska w Jedlni - Letnisko Wydatki w 2014r- 35 494,91 zł Inwestycja obejmuje budowę nowego oświetlenia ulicznego przy DW nr 699 stanowiącą ul. Radomską w Jedlni- Letnisko. Budowę 83 nowych stylowych słupów oświetleniowych po obu stronach ulicy na docinku od ul. Żwirowej do przejazdu kolejowego.

20 Projekt i rozbudowa OSP w Jedlni- Letnisko Wydatki w 2014 roku - 11 850 zł W 2014 roku zakończono pierwszy etap rozbudowy. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z dachem jednospadowym, rozbudowaną część zaprojektowano jako zwartą bryłę - przedłużenie istniejącej części- Budynek w całości pełnić będzie funkcję garażowo- gospodarczą. Podstawowe dane: - powierzchnia zabudowy - 287,89 m. kw. powierzchnia całkowita - 297,89 m. kw. powierzchnia użytkowa - 266,14 m. kw. kubatura – 1 390,00 m3

21 Wydatki inwestycyjne Oświata Wydatki w 2014 r - 136 795,37 zł Wydatki dotyczyły wykonania placów zabaw. Wykonano również projekty rozbudowy PSP w Słupicy i ZSO w Myśliszewicach

22 Zadłużenie Gminy Jedlnia - Letnisko stan na 31.12.2014 r - 8 814 000 zł Gmina Jedlnia Letnisko jest jedną z 1 563 gmin wiejskich w Polsce. Najbardziej zadłużoną Gmina wiejską jest Rewal- 258 % zadłużenia jako procent dochodów budżetowych. Najmniej zadłużoną Gminą jest m.in. Wałcz i Puławy. Gmina Jedlnia - Letnisko znajduje się w okolicach 800 miejsca i zadłużenie na koniec 2014 roku wynosiło 24,45 % dochodów. Zauważalne jest znaczne zmniejszenie zadłużenia Jeszcze w 2009 roku Gmina Jedlnia - Letnisko znajdowała się wśród 100 najbardziej zadłużonych gmin wiejskich w Polsce.Gmina Jedlnia Letnisko jest jedną z 1 563 gmin wiejskich w Polsce. Najbardziej zadłużoną Gmina wiejską jest Rewal- 258 % zadłużenia jako procent dochodów budżetowych. Najmniej zadłużoną Gminą jest m.in. Wałcz i Puławy. Gmina Jedlnia - Letnisko znajduje się w okolicach 800 miejsca i zadłużenie na koniec 2014 roku wynosiło 24,45 % dochodów. Zauważalne jest znaczne zmniejszenie zadłużenia Jeszcze w 2009 roku Gmina Jedlnia - Letnisko znajdowała się wśród 100 najbardziej zadłużonych gmin wiejskich w Polsce.

23 Zadłużenie w latach 2005-2014

24 Zadłużenie w latach 2005 - 2022 Zadłużenie w latach 2005 - 2022

25 Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca

26 Wartość inwestycji / zadłużenia w latach 2011-2014

27 Środki z UE – projekty Wpływy do budżetu - 1 559 569 zł Wartość projektów - 5 004 674 zł

28 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia- Letnisko Wartość projektu - 1 740 430 zł Projekt obejmuje grupę gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i / lub niepełnosprawności. Jego realizacja obejmuje okres od 1 września 2013r. do 30 września 2015r. Celem projektu jest stworzenie możliwości dostępu do Internetu dla 280 gospodarstw domowych. W 2014 dostarczono 172 zestawy komputerowe dla mieszkańców.

29 Gmina Jedlnia – Letnisko w latach 2012-2014 realizowała 21 projektów finansowanych ze środków UE o łącznej wartości 5 004 674 zł. Szkoła przyjazna 50 + Klucz do sukcesu Dziecięca akademia przyszłości Kropla zdrowia dla przedszkolaka Akademia Młodego Geniusza Szkoła Równych Szans, Programy Rozwojowe Szkół – V edycja bis Otwarte Przedszkola Nasza Społeczność Mała Ojczyzna Klucz do sukcesu II Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko Innowacyjna technika Radosna szkoła Tu mieszkam-Tu decyduję Czas dla aktywnych Moja Przyszłość i inne……..

30 1. Gmina Jedlnia Letnisko zrealizowała w latach 2011-2014 inwestycje o łącznej wartości - 20 565 376,16 zł 2. Zadłużenie Gminy w stosunku do 2010 roku spadło o 5 059 500 tj. 36 % 3. Spadek zadłużenia 2014/2013 - 1 325 000 zł tj. 13 % rok do roku 4. Budżet w roku 2014 r wykonano z nadwyżką - 476 115,20 zł 5. W latach 2011-2014 łączna nadwyżka budżetu wyniosła - 4 440 883,60 zł 6. W latach 2012-2014 wydatki Funduszu Sołeckiego wyniosły - 609 209,17 zł 7. Wydatki w ramach F.S w 2014 roku zostały zrefundowane przez Wojewodę w wysokości - 86 000 zł 8. W latach 2011-2014 Gmina pozyskała na inwestycje 6 237 092,23 zł ze źródeł zewnętrznych


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA - LETNISKO SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA - LETNISKO ZA 2014 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google