Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski Rady Osiedla LIPA PIOTROWSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski Rady Osiedla LIPA PIOTROWSKA"— Zapis prezentacji:

1 Wnioski Rady Osiedla LIPA PIOTROWSKA
Styczeń 2015

2 Wnioski mieszkańców osiedla Lipa Piotrowska – postulat nr 1
Budowa dwujezdniowej trasy w kierunku Obornik Śląskich Odpowiedź W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przewidywana jest budowa dwujezdniowej tzw. Trasy Obornickiej, jednak w obszarze tym nie ma jeszcze uchwalonego mpzp i inwestycja ta nie jest przewidziana w projekcie WPI na lata Ujęto natomiast: poprawę nawierzchni ul. Zajączkowskiej w 2019 r., budowę uzupełniającą chodników wzdłuż ul. Pęgowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przejścia dla pieszych w 2018 r. budowę Mostu Pęgowskiego (RZGW w ramach WWW) w 2016 r. W ramach zadania „11 osiedli” Miasto realizować będzie: remont nawierzchni ul. Pełczyńskiej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni, budowę chodników wzdłuż ul. Pełczyńskiej (łącznie ok m), budowę kanałów technologicznych – sieć MTKK, konieczne zarurowanie rowów otwartych, budowę peronów przystankowych, wykonanie przejść dla pieszych.

3 Wnioski mieszkańców osiedla Lipa Piotrowska – postulat nr 2
Budowa ul. Kminkowej o ulepszonej konstrukcji KR-3 z rondem na skrzyżowaniu ul. Pełczyńskiej z ul. Kminkową Odpowiedź W projekcie WPI na lata 2015 – 2019 nie przewiduje się przebudowy ul. Kminkowej. Możliwa budowa przez deweloperów w koordynacji z powstającą zabudową mieszkaniową, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.16 ustawy o drogach publicznych lub w ramach współpracy deweloperów z Miastem - na zasadzie partycypacji finansowej (dopiero po roku 2017). Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pełczyńskiej z ul. Kminkową nie jest uzasadniona technicznie z uwagi na dysproporcje natężeń ruchu na wlotach skrzyżowania - rozwiązanie stosowane dla dróg równorzędnych.

4 Układ drogowy – stan istniejący oraz planowany
Układ docelowy – nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie, chodniki. Realizacja – układ uzgodniony, DACH BUD Układ docelowy – nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie, chodniki. Realizacja – podpisana umowa, DACH BUD Układ przejściowy do obsługi placu budowy – płyty betonowe Układ docelowy – nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie, chodniki. Realizacja - Gmina + SM Osada Układ przejściowy – tłuczeń skropiony asfaltem Układ przejściowy – nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie, brak chodnika. Realizacja - Gmina + SM Osada Układ docelowy – nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie, chodniki. Realizacja - MARBUD Budowa chodnika w ul. Pełczyńskiej – od ul. Kominiarskiej do nr 153 przy ul. Pełczyńskiej. Realizacja Gmina „11 osiedli” Układ docelowy – podpisana umowa, dofinansowanie Program Mieszkaniowy, Realizacja w 2017

5 Wnioski mieszkańców osiedla Lipa Piotrowska – postulat nr 3
Budowa chodnika wzdłuż ul. Cynamonowej oraz przedłużenie ul. Cynamonowej w kierunku ul. Pełczyńskiej Odpowiedź W roku 2012 została wykonana jezdnia bitumiczna oraz obustronne pobocza i jednostronny chodnik z kruszywa łamanego, a roboty drogowe objęte są gwarancją do sierpnia 2017 r. Po tym terminie możliwe będzie zaplanowanie uzupełniającej budowy chodników wzdłuż ul. Cynamonowej, np. w ramach Programu chodnikowego lub WBO. Odcinek ul. Cynamonowej do połączenia z ul. Pełczyńską, zgodnie z mpzp, wymaga pozyskania gruntów, stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych. Realizowany będzie przez deweloperów, występujących o warunki komunikacyjne do ZDiUM.

6 Wnioski mieszkańców osiedla Lipa Piotrowska – postulat nr 4
Budowa chodnika wzdłuż ul. Pełczyńskiej do TargPiastu. Odpowiedź Budowa chodnika wzdłuż ul. Pełczyńskiej na odcinku od ul. Kominiarskiej do istniejącego chodnika przy „TargPiaście” nie jest uzasadniona z powodu braku ciągłości zabudowy, związanego m.in. z przebiegiem AOW. Szacunkowy koszt wykonania chodnika, według standardu przyjętego na pierwszym odcinku ul. Pełczyńskiej, to zł, na co w chwili obecnej brak środków finansowych w budżecie Miasta. Mając jednak na względzie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, Miasto rozważy możliwość ujęcia w Programie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, budowy chodnika na odcinku od ul. Podbiałowej do przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 41, celem skomunikowania mieszkańców ze stacją PKP i przystankami komunikacji miejskiej. Budowa ścieżki rowerowej rozważana jest do ujęcia w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

7 Wnioski mieszkańców osiedla Lipa Piotrowska – postulat nr 5
Budowa parkingu przy stacji Wrocław - Osobowice Odpowiedź Realizacja inwestycji planowana jest w ramach Programu ZIT na lata LINIE AUTOBUSOWE:

8 WĘZEŁ OSOBOWICE – w przyszłości
BUDOWA WĘZŁA: wiata B&R parkingi (150 miejsc) przystanki RAZEM – ok. 1,5 mln

9 Wnioski mieszkańców osiedla Lipa Piotrowska – postulat nr 6
Przebudowa ul. Tymiankowej Odpowiedź Przebudowa na odcinku od ul. Cynamonowej do Kminkowej będzie realizowana przez deweloperów, występujących o warunki komunikacyjne do ZDiUM, w koordynacji z powstającą zabudową mieszkaniową. Odcinek od ul. Cynamonowej do ul. Pełczyńskiej przewidziany jest w mpzp jako droga klasy wewnętrznej (nie będzie rozbudowywana). Droga klasy dojazdowej Droga klasy wewnętrznej

10 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Wnioski Rady Osiedla LIPA PIOTROWSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google