Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy funkcjonowania LGD 1. Uproszczenie funkcjonowania LGD - ciągłe aneksowanie i składanie próśb o zatwierdzenie zmian opisu zadań w najdrobniejszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy funkcjonowania LGD 1. Uproszczenie funkcjonowania LGD - ciągłe aneksowanie i składanie próśb o zatwierdzenie zmian opisu zadań w najdrobniejszych."— Zapis prezentacji:

1 Problemy funkcjonowania LGD 1. Uproszczenie funkcjonowania LGD - ciągłe aneksowanie i składanie próśb o zatwierdzenie zmian opisu zadań w najdrobniejszych przypadkach - opis zadań powinien być bardziej ogólny, 2. Pilna potrzeba złagodzenia wymagań w "Małych projektach" - chodzi o łatwe, uproszczenie wymogów na etapie aplikowania o wsparcie, 3. Znaczne uproszczenie projektów współpracy np. wyjazdy zagraniczne, 4. Refundacja - rozliczanie LGD bez finansowania wyprzedzającego (zaliczki z gwarancjami są dla wielu LGD nie do wzięcia), długie okresy oczekiwania na refundację środków, 5. Zbyt silne uzależnienie LGD od gmin - finansowe (pożyczki, składki) i organizacyjne (zaplecze techniczne, lokale), przedstawiciele samorządów dominują na posiedzeniach Rady, wpływają na członków Rady w zakresie podejmowanych wyborów operacji, 6. Procedury naboru wniosków są niewłaściwe - do LGD są składane niekompletne wnioski w szczególności w zakresie mikro i różnicowania, LGD musi wybierać nie mając pełnej dokumentacji, potem projekty są odrzucane przez ARiMR lub UM, 7. Ograniczenia dla LGD w zakresie zadań podejmowanych z funkcjonowania np. nie można organizować szkoleń nie związanych bezpośrednio z ogłaszanymi konkursami np. rękodzielniczych czy kulinarnych,

2 8. Zbyt mała promocja LGD na obszarze województwa i na obszarach LGD (częste przypisywanie samorządom zadań realizowanych przez LGD), 9. Małe powiązanie wnioskodawców z LGD - kontakt kończy się najczęściej na etapie złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 10. Zbyt duża biurokracja i zapędzenie się w stertach procedur, wymogów, oświadczeń, specyfikacji co skutkuje brakiem czasu na aktywne włączanie się działalność na rzecz społeczeństwa lokalnego, 11. Finansowanie fziałalności, powinno być tak jak w POKL finansowanie przed realizacją zadań. 12. Problemy to brak dialogu pomiędzy UM a LGD, oraz różne interpretacje procedur przez pracowników UM, poza tym brak jasnych wytycznych w szczególności dotyczących przyszłego okresu programowania,

3 13. Niejasności związane z ostatnimi naborami w LGD. Ministerstwo Rolnictwa mówi tylko nie wybierajcie do 120% a UM że niby musimy, 14. Ponadto wstrzymywanie naborów z uwagi na błędy w systemie OFSA. Są pisma z ARiMR, ze np. jest odmowa przyznania pomocy i pieniądze wracają do puli, a w systemie podobno UM tego nie widzi i nie ogłasza konkursu, 15. Przedstawiciele ARiMR od LEADERa twierdzą, ze nie ma żadnych limitów na poszczególne działania jest tylko limit na wdrażanie LSR np. 10 mln i to LGD decyduje na co chce je wydać oczywiście mając na celu realizację wskaźników. Podobno w zeszłym roku Ministerstwo Rolnictwa wydało do tego stosowną interpretację. Nie muszą być nawet zawierane aneksy mimo, że niektórzy tak praktykują. Każdy aneks to jednak kolejne wstrzymywanie konkursu, 16. Kolejna rzecz - dlaczego szkolenia dla lokalnych liderów mają dotyczyć tylko wypełniania wniosków skoro cała Polska realizuje różnego typu szkolenia aktywizujące. Odrzucane są projekty tego typu, 17. Ustawa o finansach i zasada konkurencji. Tak naprawdę to brak jasnych wytycznych w tym zakresie, każde LGD robi po swojemu i często po omacku. Zawieszanie informacji o zbieraniu ofert na stronach internetowych, a jak zgłosi ci się oferent który jest członkiem LGD i wygra? To czy to przestępstwo? Takie są pytania,

4 18. Mała elastyczność co do katalogu kosztów kwalifikowanych – sztywne trzymanie się katalogu kosztów ogranicza działalność LGD, zwłaszcza, że katalog ten został przyjęty na kilka lat a życie zmiennym jest, 19. Niewielkie środki na aktywizację mieszkańców, 20. Funkcjonowanie biura LGD ze środków LGD ogranicza się tylko do działalności związanej z programem LEADER – biuro nie może wykonywać innych czynności statutowych np. związanych z aktywizacją, podnoszeniem kwalifikacji, promocją, a na które nie otrzymała innej pomocy z zewnątrz czyli nie występuje konflikt krzyżowy (środki z UE nie krzyżują się np. POKL z PROW). 21. Brak jednoznacznego uregulowania co do zamówień publicznych, zapytania ofertowe np. do przedmiotów i usług, których wartość wynosi kilka zł jest absurdalna. Należałoby przyjąć procedurę dokonywania zakupu towarów i usług, których wartość wynosi np. powyżej 5000 zł. tak jak jest to w RPO.

5 Przykłady zadań zrealizowanych w ramach funkcjonowania LGD (nabywanie umiejętności i aktywizacja)

6 1.Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zrealizowała. -Noc Świętojańska w Czołowie, -dożynki Gminno-Parafialne w Szostce, -Piknik rodzinny w Morzycach, -Rajd rowerowy po Kujawach, -Spływ kajakowy po Jeziorze Gople, -Święto śliwki i ziemniaka w Opatowicach, to tylko niektóre przykłady gdzie LGD było organizatorem bądź uczestniczyło gościnnie prezentując na stoisku potrawy regionalne przygotowywane przez Koła Gospodyń z Powiatu Radziejowskiego. 2.Wspomniany Spływ kajakowy odbył się 31 sierpnia i 1 września 2012 roku rozpoczął się w Połajewie a zakończył w Ślesinie. To dwudniowe wydarzenie miało na celu rozszerzenie oferty aktywności integracji społecznej, stworzenie miejsca aktywizacji mieszkańców Powiatu Radziejowskiego, promocje walorów przyrodniczych, sportu i rekreacji, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, zapoznanie z atrakcyjnymi turystycznie miejscami zarówno na obszarze LSR jak i poza nim.

7

8

9

10 Organizowane Święto Chleba połączone z Świętem Latawca, na terenie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Co roku w festynie organizowanym przez LGD uczestniczy ok. 300-500 osób, głównie mieszkańców Grębocina. celem festynu jest zintegrowanie tej podmiejskiej wsi (ludności napływowej i rodzimej), zainteresowanie jej historią tego terenu oraz pokazy rzemiosła związanego z ginącymi zawodami wiejskimi.

11

12

13

14 Warsztaty dwudniowe z zakresu tzw."Małych Projektów". W trakcie każdego dwudniowego warsztatu jego uczestnicy mieli praktyczną możliwość napisania wniosku. powstały prawie kompletne wnioski. Na 30 uczestników z czego często były po 2 osoby z jednej instytucji.Wyniki to 17 wniosków, które przeszły pozytywną ocenę Rady Decyzyjnej.

15

16

17 "Majówka z LGD "Vistula - Terra Culmensis", która odbywa się na Górze Zamkowej w Starogrodzie. Jest to impreza cykliczna. Zakładaliśmy, że na tej imprezie pojawi się około 300 osób ale było ich znacznie więcej. Jest to impreza promująca LGD, aktywizująca - prowadzone są konkursy dla gmin, ludności i dzieci oraz przedstawiająca to co zostało do tej pory zrobione przez LGD.

18

19

20 LGD Pojezierze Brodnickie wydało film o przyrodzie pojezierza, który na płycie DVD rozszedł się w nakładzie około 3000 szt. Film o wydarzeniach historycznych pojezierza, który rozszedł się w nakładzie około 1000 szt. W roku ubiegłym w celu promocji ochrony środowiska LGD zakupiło i rozdało mieszkańcom 8000 szt. toreb bawełnianych.

21

22

23 Podejście LEADER Europa 2020

24

25

26 Dziękuję za uwagę Kijewo Królewskie, 1 października 2012 roku. Kujawsko-Pomorska Sieć Leader


Pobierz ppt "Problemy funkcjonowania LGD 1. Uproszczenie funkcjonowania LGD - ciągłe aneksowanie i składanie próśb o zatwierdzenie zmian opisu zadań w najdrobniejszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google