Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grecja oczyma gimnazjalisty Zespo ł u Szkó ł im. Zygmunta Mineyko przy Ambasadzie RP w Atenach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grecja oczyma gimnazjalisty Zespo ł u Szkó ł im. Zygmunta Mineyko przy Ambasadzie RP w Atenach."— Zapis prezentacji:

1 Grecja oczyma gimnazjalisty Zespo ł u Szkó ł im. Zygmunta Mineyko przy Ambasadzie RP w Atenach

2 Spuścizna starożytności, piękne widoki to główne symbole naszej drugiej ojczyzny-Grecji. Hellada posiada od 1200-1600 wysp w tym 227 zamieszkałych, a 78 zamieszkuje powyżej 100 osób. Każde greckie miejsce jest inne i z każdym związana jest ciekawa historia. Grecja jest jednym z niewielu miejsc na świecie gdzie na ”każdym kroku” towarzyszą nam piękne widoki. Niezależnie od tego czy jesteśmy na wyspie czy też w centrum Aten. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły wzieli udział w projekcie który nosi nazwę „Grecja oczyma gimnazjalisty Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP im. Zygmunta Mineyki w Atenach”

3 W projekcie wzi ę li udzia ł :  Wiktoria Czółno - Rodos  Szymon Skok - Kreta  Angelika Dobrzańska – Akropol  Nikoleta Staryńska – Kos  Daniel Jankowski – Nafplio  Gabriela Mrozowska- Zakhyntos

4 PRZEWODNIK PO KRECIE

5 Kreta na mapie

6 Kreta od lat stanowi wakacyjny cel podróży dla turystów. Ta grecka wyspa pełna jest atrakcji i miejsc, które po prostu trzeba zobaczyć. W moim przewodniku postaram się przybliżyć Wam najważniejsze informacje o Krecie. Jeśli nie jesteście jeszcze zdecydowani na spędzenie wakacji na tej wyspie, to mam nadzieję, że uda mi się zachęcić Was do podjęcia dobrej decyzji. Natomiast, jeśli wykupiliście już bilety wczasy i szukacie informacji o tym, co robić na Krecie, to dobrze trafiliście.

7 Krótko o Krecie Wyspa leży na Morzu Śródziemnym.Kreta to osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć metrów kwadratowych różnorodnych miejsc, począwszy od skalistego wybrzeża po góry, wąwozy i doliny. Trzy piąte powierzchni wyspy stanowią tereny powyżej 200 m n.p.m. Królowa greckich wysp stanowi najbardziej wysunięty na południe punkt Europy. Wyspa leży na przecięciu się dróg trzech kontynentów, Azji, Europy i Afryki i ma to swoje odzwierciedlenie w klimacie. A to zaledwie niecałe trzy godziny lotu z Warszawy.

8 Wyspa dysponuje 3 pasażerskimi lotniskami z czego dwa, w Chani oraz Heraklionie, obsługują głównie turystyczny ruch międzynarodowy. Jest bardzo dobrze skomunikowana. Prom, samolot, autobus, samochód, skuter... to wszystko mamy do dyspozycji. Te wszystkie formy transportu pozwalają na swobodne przemieszczanie się i tym samym zwiedzenie wyspy wzdłuż i wszerz.

9 Słońce, skały, piękne plaże, lazurowa woda, morze i jednocześnie góry, naturalne piękno, niespotykana flora i fauna, kwiaty, oliwki, zioła, cykady, przyjaźni mieszkańcy, historia i tradycja, kultura, czas, a te wszystkie słowa zawierają się w jednym... Kreta. I to jeszcze mało by opisać królową greckich wysp jak jest nazywana. Jest największą grecką wyspą, pełną kontrastów i niezwykle urokliwą. Kreta była centrum Minojskiej cywilizacji oraz pierwszą cywilizacją w Europie. To tutaj spotkały się różne kultury i dlatego jest tak bardzo interesującym miejscem.

10 Chania, to drugie pod względem wielkości miasto zlokalizowane na greckiej Krecie. Różne cywilizacje rozwijały to miasto przez wieki, co zaowocowało obecnym wyglądem Chanii. Dodać wypada, że miasto Chania w latach 1847 do 1972 była stolicą Krety. Wędrując po labiryncie uliczek Starego Miasta w obrębie fragmentów murów z czasów weneckich, podziewać możemy piękne rezydencje weneckie, fontanny, kościoły. Wiele tu doskonale zachowanych zabytków i atrakcji turystycznych. Co kawałek jest coś do odkrycia. Port wenecki w Chanii to obok Starego Miasta największa atrakcja turystyczna tego miasta.

11 Największymi miastami są Chania, Heraklion oraz Rethymno. Walutą obowiązującą jest euro. Pobyt na Krecie pozwala na kąpiel zarówno w morzu kreteńskim, z którym graniczy na północy jak i libijskim, w południowej części wyspy. Dzień upływa przy śpiewie cykad. Mieszkańcy bardzo spokojnie witają każdy nowy dzień. Z uwagi na wysokie temperatury w godzinach 15-17 wprowadzono siestę i większość sklepów będzie w tym czasie zamknięta. Potem życie zaczyna się toczyć na nowo. Można odnieść wrażenie, iż mieszkańcy jak i turyści wręcz odżywają wraz z zachodem słońca. Nastaje czas spotkań a tawerny aż do późnych godzin tętnią życiem.

12 ettimo miasto w Grecji, na północny wybrzeżu Krety, siedziba administracyjna jednostki regionalnej Retimno i gminy Retimno. W 2011 roku liczyło 32 468 mieszkańców.Trzecie pod względem wielkości – po Heraklionie i Chanii – miasto na Krecie.W czasach, gdy miasto znajdowało się pod panowaniem Wenecji, nosiło nazwę Rettimo.Największy rozkwit miasto przeżywało w okresie panowania Wenecjan, którzy postanowili przekształcić Rethymnon w ważny ośrodek handlowy (obok Heraklionu i Chanii). To właśnie z tego okresu pochodzi dzisiejsze Stare Miasto (palia poli). W 1540 roku ze względu na rosnące zagrożenie ze strony coraz silniejszej Turcji, władze weneckie zdecydowały sie na rozbudowę istniejących już fortyfikacji oraz murów obronnych chroniących miasto. Mimo wysiłku włożonego w zabezpieczenie miasta, w 1571 roku piraci Ouloutza-Ali z całą surowością ukazali słabość tej rozbudowy. Rethymnon został przez nich ograbiony oraz doszczętnie spalony. Rettimo miasto w Grecji, na północny wybrzeżu Krety, siedziba administracyjna jednostki regionalnej Retimno i gminy Retimno. W 2011 roku liczyło 32 468 mieszkańców.Trzecie pod względem wielkości – po Heraklionie i Chanii – miasto na Krecie.W czasach, gdy miasto znajdowało się pod panowaniem Wenecji, nosiło nazwę Rettimo.Największy rozkwit miasto przeżywało w okresie panowania Wenecjan, którzy postanowili przekształcić Rethymnon w ważny ośrodek handlowy (obok Heraklionu i Chanii). To właśnie z tego okresu pochodzi dzisiejsze Stare Miasto (palia poli). W 1540 roku ze względu na rosnące zagrożenie ze strony coraz silniejszej Turcji, władze weneckie zdecydowały sie na rozbudowę istniejących już fortyfikacji oraz murów obronnych chroniących miasto. Mimo wysiłku włożonego w zabezpieczenie miasta, w 1571 roku piraci Ouloutza-Ali z całą surowością ukazali słabość tej rozbudowy. Rethymnon został przez nich ograbiony oraz doszczętnie spalony.

13 Heraklion, Iraklion, Eraclion czy Heraclion. Stolica Krety i jedno z najbardziej fascynujących miast rejonu Morza Śródziemnego. Miejsce wpływu tak wielu kultur i dlatego też ma nam do zaoferowania aż tak wiele. Zmienia się niczym kameleon. Liczne fontanny, forteca, port wenecki, muzea, bramy... wszystko zachwyca. Połączenie tradycji z nowoczesnością. Wszystko to sprawia, iż wybierając się do Heraklionu na pewno nie będziemy się nudzić. Zaledwie 5 kilometrów od samego centrum położony jest Pałac Minojski. Imponujący, wybudowany na wzniesieniu Kefala w bliskim sąsiedztwie rzeki Kairatos. Wszystko zostało przemyślane tak aby zapewnić dobry dostęp do wody, morza jak i lasu. Pałac Króla Minosa uznawany jest za ten pierwszy i najstarszy minojski. Istna kolebka europejskiej kultury, prawdziwy raj dla miłośników historii. Oczyma wyobraźni możemy przywrócić wspomnienia o jego świetności. Przez niektórych nazywany labiryntem.

14 2016-6-23 Co wartko zobaczyc na Krecie

15 2016-6-23 Twarze wyryte na pniu drzewa

16 2016-6-23 Hipisi ko ł o drzewa :)

17 2016-6-23 W ą wóz Samaria  W ą wóz po ł o ż ony w po ł udniowo- zachodniej cz ęś ci Krety w pa ś mie Lefka Ori. Uchodzi za najd ł u ż szy suchy (nieb ę d ą cy rzecznym) w ą wóz Europy (18 km d ł ugo ś ci). Za ł o ż ony w 1962 roku Park Narodowy Samarii otaczaj ą cy w ą wóz jest jedynym miejscem na wyspie, gdzie wyst ę puje w stanie dzikim krete ń ska dzika koza zwana agrimi lub kri-kri.

18 2016-6-23 Knossos  Miejscowo ść na greckiej wyspie Krecie, po ł o ż ona oko ł o 6 km na po ł udniowy wschód od Heraklionu (Iraklion), u stóp gór Ida. Fragment ruin pa ł acu (tzw. wschodnie wej ś cie) zosta ł o odkryte w 1878 roku przez Krete ń czyka z Heraklionu, archeologa i antykwariusza Minosa Kalokairinosa. Po zmianie prawa archeologicznego wykopaliska na wielk ą skal ę rozpocz ął w 1899 r. sir Arthur Evans – od 1884 roku dyrektor Ashmolean Museum w Oxfordzie, który odkupi ł teren ca ł ego wzgórza.

19 2016-6-23

20 Muzeum Archeologiczne w Heraklionie  Muzeum staro ż ytno ś ci znajduj ą ce si ę w Heraklionie na Krecie jest najwi ę kszym muzeum gromadz ą cym eksponaty z wykopalisk na wyspie i drugim pod wzgl ę dem wielko ś ci greckim zbiorem antycznych pami ą tek i wykopalisk

21 2016-6-23 Katedra Agios Minas w Heraklionie  Katedra Agios Minas to ko ś ció ł metropolitalny po ł o ż ony na placu ś w. Katarzyny w Heraklionie. Zbudowany w 1862-1895 jest jednym z najwspanialszych ko ś cio ł ów, b ę d ą cy jednocze ś nie najwi ę ksz ą katedr ą w Grecji, która mo ż e pomie ś ci ć osiem tysi ę cy wiernych. Zbudowany zosta ł na planie w kszta ł cie krzy ż a, z kopu łą i czterema filarami posadowionymi w jednakowej odleg ł o ś ci.

22 2016-6-23

23 Pa ł ac w Fajstos  Fajstos – staro ż ytne miasto na Krecie. By ł o zamieszkane od III tysi ą clecia p.n.e. Pierwszy pa ł ac, wzniesiony w Fajstos mi ę dzy 2000 a 1900 p.n.e., zosta ł zniszczony oko ł o 1700 p.n.e.

24 Oczywi ś cie nie mog ł o zabrakn ą c pla ż

25 2016-6-23 Potraw Krety Kilka Charakterystycznych

26 2016-6-23 Arakas Me Anitho  Bardzo proste, tanie i smaczne danie, które cz ę sto towarzyszy ró ż nym mi ę som, ale cz ę sto jest te ż jedzone z dodatkiem chleba i fety.  Danie najlepiej przyrz ą dzi ć ze ś wie ż ego groszku oraz kopru.

27 2016-6-23 Soutzoukakia  Soutzoukakia to inaczej pod ł u ż ne kotlety z mi ę sa w sosie pomidorowym, znane równie ż jako smyrneika i smyrna

28 2016-6-23 Tzatziki

29 Kolokitho-keftedes  Kolokitho-keftedes, czyli placuszki z cukini, s ą na Krecie bardzo popularn ą przystawk ą, która podawana jest na ciep ł o oraz na zimno.

30 2016-6-23 SAGANAKI Z KREWETKAMI

31 2016-6-23 CALAMARES CALAMARES

32 2016-6-23 O Ś MIORNICA

33 2016-6-23 SA Ł ATKA GRECKA

34 2016-6-23 GRILLOWANA FETA GRILLOWANA FETA Feta, pomidor, zielona papryka- wszystko zapieczone z oliw ą i zio ł ami. Idealny dodatek do chleba!

35 2016-6-23 MULE MULE

36 DAKOS  Razowe chrupi ą ce grzanki, posmarowane rozgniecionymi pomidorami z dodatkiem oliwy i cebuli, a na koniec posypane podrobion ą fet ą i zio ł ami. Pyszna przystawka lub przek ą ska w gor ą cy dzie ń.

37 Ś LIMAKI  Ś limaki z mas ł em, winem i rozmarynem. Dla tych, co lubi ą w kuchni odrobin ę szale ń stwa

38  Jednym s ł owem: jedzenie na Krecie to sama przyjemno ść, je ś li tylko znajdziemy odpowiednie miejsca. Wielka grecka uczta!

39 2016-6-23 Ź ród ł a http://www.moja-grecja.pl/kreta.php?str=historia http://www.biletti.pl/warto-zobaczyc/kreta-wielka-wyspa- http://www.crete.pl/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Archeologiczne_w_Heraklio nie http://pl.wikipedia.org/wiki/Samaria_(w%C4%85w%C3%B3z) zdj ę cia z prywatnego archiwum http://www.tasteaway.pl/2014/06/27/kreta-kulinarny-przewodnik/

40 Koniec Szymon Skok kl 1a gim. \ Bardzo zachęcam do zwiedzenia tej wspaniałej wyspy.


Pobierz ppt "Grecja oczyma gimnazjalisty Zespo ł u Szkó ł im. Zygmunta Mineyko przy Ambasadzie RP w Atenach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google