Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw."— Zapis prezentacji:

1 www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego W całej Polsce funkcjonuje sieć Regionalnych Ośrodków, jest ich 52. W samej Wielkopolsce jest ich 5 (Kalisz, Konin, Piła, Poznań i Leszno).

3 www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Odbiorcami działań Ośrodków są przedstawiciele 3 sektorów:  administracji publicznej,  biznesu,  organizacji pozarządowych.

4 www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Kto może korzystać ze wparcia  Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenie),  Urzędy miast, gmin i powiatów,  Szkoły,  Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie,  Powiatowe urzędy pracy,  Przedsiębiorcy,  Osoby indywidualne - w zakresie pozyskiwania informacji o wydarzeniach realizowanych w Wielkopolsce ze środków EFS.

5 www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek w Lesznie wspiera instytucje i organizacje z powiatów:  gostyńskiego,  grodziskiego,  kościańskiego,  leszczyńskiego,  m. Leszno,  nowotomyskiego,  rawickiego,  wolsztyńskiego.

6 www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego ma za zadanie nieodpłatnie wspierać potencjalnych projektodawców EFS poprzez 4 rodzaje działań:  Informacje,  Szkolenia,  Doradztwo,  Animacje.

7 www.leszno.roEFS.pl Informacja  Podstawowe kwestie związane z EFS,  Projekty z EFS realizowane w Wielkopolsce,  Szkolenia dofinansowane z EFS,  Oferta ośrodka. Punkt czynny 7:30 – 15:30

8 www.leszno.roEFS.pl Szkolenia  Tworzenia projektu do EFS (poziom podstawowy i zaawansowany),  Wypełniania wniosku,  Zarządzania projektem,  Procedur w ramach EFS,  Budowania partnerstwa lokalnego,  Rozliczania projektów, księgowości,  Monitoringu, sprawozdawczości,  Równości szans w projektach PO KL,  Promocji.

9 www.leszno.roEFS.pl Doradztwo  Tworzenia projektu,  Źródeł dofinansowania,  Skutecznego zarządzania projektem,  Wypełniania wniosku o płatność,  Analizy problemów społeczności lokalnej,  Przygotowania wniosku aplikacyjnego,  Aspekty związane z opracowywaniem i wdrażaniem projektów w ramach EFS,  Doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowe, pedagogiczne.

10 www.leszno.roEFS.pl Instytucje wsparte przez Regionalny Ośrodek w 2011r. Regionalny Ośrodek w Lesznie wsparł 305 instytucji (505 osób) w tym:  Organizacje pozarządowe – 63 (128 osób)  Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne (w tym przedszkolne i organy prowadzące) – 58 (227 osób)  Jednostki samorządu terytorialnego – 84 (110 osób)  Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 27 ( 78 osób)  Inne (w tym przedsiębiorcy, osoby fizyczne) – 52 (84 osoby)

11 www.leszno.roEFS.pl Doświadczenia: Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie leszczyńskim w 2011 r.

12 www.leszno.roEFS.pl Umowy podpisane w ramach priorytetów realizowanych regionalnie – obszar działalności ROEFS w Lesznie

13 www.leszno.roEFS.pl Umowy podpisane w ramach priorytetów realizowanych regionalnie – obszar działalności ROEFS w Lesznie – podział na powiaty

14 www.leszno.roEFS.pl Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

15 www.leszno.roEFS.pl Priorytet VII Promocja integracji społecznej

16 www.leszno.roEFS.pl Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

17 www.leszno.roEFS.pl Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

18 www.leszno.roEFS.pl Projekty realizowane w powiecie leszczyńskim w 2011r.

19 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 6.1.2 Tytuł projektu: „Pomoc dla każdego” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Leszno Wartość projektu: 439 423,40 zł Wartość dofinansowania: 373 509,89 zł Data podpisania umowy: 27.10.2011 r.

20 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 6.1.3 Tytuł projektu: „Aktywność – kluczem do sukcesu” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Leszczyński / Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Wartość projektu: 1 299 320,50 zł Wartość dofinansowania: 1 299 320,50 zł Data podpisania aneksu: 16.06.2011 r.

21 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu: „Dobra perspektywa” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie Wartość projektu: 86 422,45 zł Wartość dofinansowania: 77 348,09 zł Data podpisania aneksu: 15.07.2011 r.

22 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu: „Aktywnym łatwiej” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie Wartość projektu: 61 055,00 zł Wartość dofinansowania: 54 644,22 zł Data podpisania aneksu: 28.07.2011 r.

23 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu: „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ TWOJEGO ROZWOJU” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej Wartość projektu: 130 513,75 zł Wartość dofinansowania: 116 809,81 zł Data podpisania aneksu: 11.08.2011 r.

24 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 7.1.2 Tytuł projektu: „Rozwijamy nasze szanse” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie Wartość projektu: 356 812,42 zł Wartość dofinansowania: 319 347,12 zł Data podpisania aneksu: 11.07.2011 r.

25 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 9.1.2 Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukowcu Górnym, Dłużnie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Włoszakowice Wartość projektu: 147 115,02 zł Wartość dofinansowania: 147 115,02 zł Data podpisania umowy: 13.07.2011 r.

26 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 9.1.2 Tytuł projektu: Edukacja szansą rozwoju dzieci z Gminy Rydzyna Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rydzyna Wartość projektu: 132 528,00 zł Wartość dofinansowania: 132 528,00 zł Data podpisania umowy: 11.07.2011 r.

27 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 9.1.2 Tytuł projektu: Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Święciechowa Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Święciechowa Wartość projektu: 119 680,02 zł Wartość dofinansowania: 119 680,02 zł Data podpisania umowy: 13.07.2011 r.

28 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 9.1.2 Tytuł projektu: Zapewnijmy dzieciom lepszy start Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Leszno Wartość projektu: 876 311,10 zł Wartość dofinansowania: 876 311,10 zł Data podpisania umowy: 02.08.2011 r.

29 www.leszno.roEFS.pl Poddziałanie 9.1.2 Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wijewo Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wijewo Wartość projektu: 56 209,20 zł Wartość dofinansowania: 56 209,20 zł Data podpisania umowy: 02.08.2011 r.

30 www.leszno.roEFS.pl Alokacja środków na rok 2012 według Planów Działania

31 www.leszno.roEFS.pl Priorytet VI ogółem - 185 814 577,00 zł Działanie 6.1 85 848 341,00 zł 6.1.1 38 789 517,00 zł 6.1.3 47 058 824,00 zł Działanie 6.2 99 966 236,00 zł

32 www.leszno.roEFS.pl Priorytet VII - ogółem 80 750 957,25 zł Działanie 7.1 18 706 767,00 zł 7.1.1 13 406 767,00 zł 7.1.3 5 300 000,00 zł Działanie 7.2 62 044 190,25 zł 7.2.1 27 713 689,00 zł 7.2.2 24 330 321,25 zł Działanie 7.4 10 000 000,00 zł

33 www.leszno.roEFS.pl Priorytet VIII - ogółem 110 503 798,00 zł Działanie 8.1 106 500 798,00 zł 8.1.1 78 641 023,00 zł 8.1.2 26 375 811,00 zł Działanie 8.2 4 003 000,00 zł 8.2.1 4 000 000,00 zł 8.2.3 3 000,00 zł

34 www.leszno.roEFS.pl Priorytet IX ogółem 119 638 151,04 zł Działanie 9.1 79 690 468,04 zł 9.1.1 35 897 985,00 zł 9.1.2 43 791 483,04 zł 9.1.3 1000,00 zł Działanie 9.2 19 500 000,00 zł Działanie 9.4 14 347 684,00 zł Działanie 9.6 15 599 999,00 zł 9.6.1 2 591 764,00 zł 9.6.2 11 008 235,00 zł 9.6.3 2 000 000,00 zł

35 www.leszno.roEFS.pl Dziękuję za uwagę! Agnieszka Gałka agnieszka.galka@pisop.org.pl info_leszno@roefs.pl

36 www.leszno.roEFS.pl Zapraszamy do Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszno ul. Pl. J. Metziga 26/6 Tel./fax: 065 520 40 95 www.pisop.org.plwww.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.plpisop@pisop.org.pl www.leszno.roefs.plwww.leszno.roefs.pl, info_leszno@roefs.plinfo_leszno@roefs.pl

37 www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP


Pobierz ppt "Www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google