Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego W całej Polsce funkcjonuje sieć Regionalnych Ośrodków, jest ich 52. W samej Wielkopolsce jest ich 5 (Kalisz, Konin, Piła, Poznań i Leszno).

3 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Odbiorcami działań Ośrodków są przedstawiciele 3 sektorów:  administracji publicznej,  biznesu,  organizacji pozarządowych.

4 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Kto może korzystać ze wparcia  Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenie),  Urzędy miast, gmin i powiatów,  Szkoły,  Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie,  Powiatowe urzędy pracy,  Przedsiębiorcy,  Osoby indywidualne - w zakresie pozyskiwania informacji o wydarzeniach realizowanych w Wielkopolsce ze środków EFS.

5 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek w Lesznie wspiera instytucje i organizacje z powiatów:  gostyńskiego,  grodziskiego,  kościańskiego,  leszczyńskiego,  m. Leszno,  nowotomyskiego,  rawickiego,  wolsztyńskiego.

6 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego ma za zadanie nieodpłatnie wspierać potencjalnych projektodawców EFS poprzez 4 rodzaje działań:  Informacje,  Szkolenia,  Doradztwo,  Animacje.

7 Informacja  Podstawowe kwestie związane z EFS,  Projekty z EFS realizowane w Wielkopolsce,  Szkolenia dofinansowane z EFS,  Oferta ośrodka. Punkt czynny 7:30 – 15:30

8 Szkolenia  Tworzenia projektu do EFS (poziom podstawowy i zaawansowany),  Wypełniania wniosku,  Zarządzania projektem,  Procedur w ramach EFS,  Budowania partnerstwa lokalnego,  Rozliczania projektów, księgowości,  Monitoringu, sprawozdawczości,  Równości szans w projektach PO KL,  Promocji.

9 Doradztwo  Tworzenia projektu,  Źródeł dofinansowania,  Skutecznego zarządzania projektem,  Wypełniania wniosku o płatność,  Analizy problemów społeczności lokalnej,  Przygotowania wniosku aplikacyjnego,  Aspekty związane z opracowywaniem i wdrażaniem projektów w ramach EFS,  Doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowe, pedagogiczne.

10 Instytucje wsparte przez Regionalny Ośrodek w 2011r. Regionalny Ośrodek w Lesznie wsparł 305 instytucji (505 osób) w tym:  Organizacje pozarządowe – 63 (128 osób)  Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne (w tym przedszkolne i organy prowadzące) – 58 (227 osób)  Jednostki samorządu terytorialnego – 84 (110 osób)  Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 27 ( 78 osób)  Inne (w tym przedsiębiorcy, osoby fizyczne) – 52 (84 osoby)

11 Doświadczenia: Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie leszczyńskim w 2011 r.

12 Umowy podpisane w ramach priorytetów realizowanych regionalnie – obszar działalności ROEFS w Lesznie

13 Umowy podpisane w ramach priorytetów realizowanych regionalnie – obszar działalności ROEFS w Lesznie – podział na powiaty

14 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

15 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

16 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

17 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

18 Projekty realizowane w powiecie leszczyńskim w 2011r.

19 Poddziałanie Tytuł projektu: „Pomoc dla każdego” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Leszno Wartość projektu: ,40 zł Wartość dofinansowania: ,89 zł Data podpisania umowy: r.

20 Poddziałanie Tytuł projektu: „Aktywność – kluczem do sukcesu” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Leszczyński / Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Wartość projektu: ,50 zł Wartość dofinansowania: ,50 zł Data podpisania aneksu: r.

21 Poddziałanie Tytuł projektu: „Dobra perspektywa” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie Wartość projektu: ,45 zł Wartość dofinansowania: ,09 zł Data podpisania aneksu: r.

22 Poddziałanie Tytuł projektu: „Aktywnym łatwiej” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,22 zł Data podpisania aneksu: r.

23 Poddziałanie Tytuł projektu: „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ TWOJEGO ROZWOJU” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej Wartość projektu: ,75 zł Wartość dofinansowania: ,81 zł Data podpisania aneksu: r.

24 Poddziałanie Tytuł projektu: „Rozwijamy nasze szanse” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie Wartość projektu: ,42 zł Wartość dofinansowania: ,12 zł Data podpisania aneksu: r.

25 Poddziałanie Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukowcu Górnym, Dłużnie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Włoszakowice Wartość projektu: ,02 zł Wartość dofinansowania: ,02 zł Data podpisania umowy: r.

26 Poddziałanie Tytuł projektu: Edukacja szansą rozwoju dzieci z Gminy Rydzyna Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rydzyna Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł Data podpisania umowy: r.

27 Poddziałanie Tytuł projektu: Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Święciechowa Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Święciechowa Wartość projektu: ,02 zł Wartość dofinansowania: ,02 zł Data podpisania umowy: r.

28 Poddziałanie Tytuł projektu: Zapewnijmy dzieciom lepszy start Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Leszno Wartość projektu: ,10 zł Wartość dofinansowania: ,10 zł Data podpisania umowy: r.

29 Poddziałanie Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wijewo Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wijewo Wartość projektu: ,20 zł Wartość dofinansowania: ,20 zł Data podpisania umowy: r.

30 Alokacja środków na rok 2012 według Planów Działania

31 Priorytet VI ogółem ,00 zł Działanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Działanie ,00 zł

32 Priorytet VII - ogółem ,25 zł Działanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Działanie ,25 zł ,00 zł ,25 zł Działanie ,00 zł

33 Priorytet VIII - ogółem ,00 zł Działanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Działanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł

34 Priorytet IX ogółem ,04 zł Działanie ,04 zł ,00 zł ,04 zł ,00 zł Działanie ,00 zł Działanie ,00 zł Działanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

35 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Gałka

36 Zapraszamy do Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszno ul. Pl. J. Metziga 26/6 Tel./fax:

37 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP


Pobierz ppt "Www.leszno.roEFS.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google