Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Edyta Sznajder, Jagoda Miszewska Warszawa, 27 kwietnia 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Edyta Sznajder, Jagoda Miszewska Warszawa, 27 kwietnia 2010r."— Zapis prezentacji:

1 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Edyta Sznajder, Jagoda Miszewska Warszawa, 27 kwietnia 2010r.

2 318 wniosków na kwotę dofinansowania 242 360 440,00 zł 295 wniosków na kwotę dofinansowania 314 357 196,92 zł 76 powiatów242 gminy 73 powiaty222 gminy Odrzucono 52 wnioski ( 13 powiatowych i 39 gminnych) Odrzucono 23 wnioski (4 powiatowe i 19 gminnych) W roku 2009 dofinansowano 75 wniosków W roku 2010 dofinansowano 70 wniosków 28 powiatowych 47 gminnych 28 powiatowych 42 gminne Porównanie realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w latach 2009 – 2010.

3 Wartość dofinansowania z budżetu państwa projektów powiatowych i gminnych zrealizowanych w roku 2009 Wartość dofinansowania z budżetu państwa projektów powiatowych i gminnych realizowanych w roku 2010 62 103 701,62 zł92 235 000,00 zł W porównaniu z rokiem 2009 na rok 2010 przewidziano wzrost wydatków na realizację projektów w ramach NPPDL, o ok. 33%

4 Wartość dofinansowania z budżetu państwa projektów powiatowych zrealizowanych w roku 2009 Wartość dofinansowania z budżetu państwa projektów powiatowych realizowanych w roku 2010 34 885 402,33 zł47 213 400,00 zł

5

6 Wartość dofinansowania z budżetu państwa projektów gminnych zrealizowanych w roku 2009 Wartość dofinansowania z budżetu państwa projektów gminnych realizowanych w roku 2010 27 614 597,67 zł45 021 600,00 zł

7

8 Długość zrealizowanych odcinków dróg w roku 2009 Długość realizowanych odcinków dróg w roku 2010 229 677 mb272 508 mb W porównaniu z rokiem 2009 na rok 2010 przewidziano wzrost liczby realizowanych odcinków dróg w ramach NPPDL, o ok. 16%

9 Opis zmiany Uchwała Rady Ministrów z 2008 r. Uchwala Rady Ministrów z 15 września 2009 r. Kwota dotacji przypadająca na województwo 62 500 000,00 zł (równy podział pomiędzy wszystkie województwa) 92 235 000,00 zł Możliwość zmiany przez województw uzasadnionych przypadkach proporcji podziału kwoty dotacji pomiędzy drogi gminne i powiatowe (zgodnie z założeniami podział ten wynosi 50%) 15 %5% Skala oceny projektów Określono 3 obszary objęte punktacją: 1.wpływ na poprawę bezpieczeństwa, 2.spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg w województwie, 3.partnerstwo przy realizacji projektu. Każdy z obszarów otrzymywał od 0 do 10 punktów. Zmieniono punktację dla ocenianych obszarów: 1.wpływ na poprawę bezpieczeństwa – 15 punktów, 2.spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg w województwie – 10 punktów, 3.partnerstwo przy realizacji projektu – 5 punktów.

10 SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZGŁOSZONE W ROKU 2010 PRZEZ GMINY I POWIATY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” Imię i NazwiskoPełniona funkcja Reprezentowana instytucja Janina Miszewska Dyrektor Biura Wojewody w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Mazowiecki Urząd Wojewódzki Dariusz Hyc Kierownik IV Oddziału Gospodarki i Transportu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Mazowiecki Urząd Wojewódzki Katarzyna Młodawska Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Zarząd Województwa Mazowieckiego Małgorzata Chyczewska Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Paweł Mąkol Komenda Stołeczna Policji p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Policja

11 Wymogi formalne których niespełnienie skutkowało odrzuceniem wniosku:  wniosek złożony został na niewłaściwym formularzu;  brak załącznika w postaci pozwolenia na budowę;  załączone pozwolenie na budowę odnosiło się tylko w części do wnioskowanego projektu lub też nie odnosiło się wcale do planowanej przebudowy drogi;  brak załącznika w postaci zgłoszenia wykonania robót;  brak załączonego Programu Poprawy Bezpieczeństwa lub Program został przyjęty po terminie składania wniosków o dofinansowanie. WYMOGI FORMALNE KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM WNIOSKU

12  mało elementów opisujących przewidywany efekt użytkowy dla zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego (np.,brak oszacowania liczby beneficjentów projektu);  brak uwzględnienia w projekcie separacji ruchu (chodniki, ścieżki rowerowe, itp.);  brak elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki, łańcuchy);  nie uwzględnienie w projekcie przebudowy drogi poprawy stanu, a tym samym bezpieczeństwa skrzyżowań (oświetlenie, budowa ronda);  rozbieżność między elementami zawartymi w harmonogramie rzeczowym, a opisie poprawy bezpieczeństwa we wskazanym miejscu we wniosku. PRZYCZYNY NISKIEJ OCENY WNIOSKU POD KĄTEM WPŁYWU REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWEJ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA

13  słaba przydatność i wartość połączenia ciągu komunikacyjnego;  nieprecyzyjny opis odcinka drogi objętej wnioskiem i trudności w umiejscowieniu go na mapie drogowej województwa. PRZYCZYNY NISKIEJ OCENY WNIOSKU POD KĄTEM SPÓJNOŚCI DROGI OBJĘTEJ WNIOSKIEM Z SIECIĄ DRÓG NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

14  brak występowania partnerstwa pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem; między sąsiadującymi powiatami lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi;  brak lub niski poziom wkładu rzeczowego lub finansowego partnera;  zapis w umowie partnerskiej nie gwarantujący oferowanego wkładu finansowego lub rzeczowego. PRZYCZYNY NISKIEJ OCENY WNIOSKU POD KĄTEM WSPÓŁPRACY MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

15 Edycja na rok 2011 01.08.2010 r. Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach Programu Wieloletniego na 2010 r. 1-30.09.2010 r. Nabór wniosków na rok 2011 do 30.10.2010 r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie. Ogłaszanie przez wojewodów list rankingowych wniosków na 2011 r. do 7.11.2010 r. Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych. do 14.11.2010 r. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzkie. do 28.11.2010 r. Zatwierdzenie list rankingowych 2011 r. przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. do 31.03.2011 r. Rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2011 r. do 30.11.2011 r. Realizacja inwestycji 2011 r. do 31.12.2011 r. Rozliczenie inwestycji 2011 r.

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Edyta Sznajder, Jagoda Miszewska Warszawa, 27 kwietnia 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google