Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach Prowadzący: Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja Termin i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach Prowadzący: Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja Termin i."— Zapis prezentacji:

1 Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach Prowadzący: Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja Termin i miejsce: 31.03.2016, Zabrze © Copyright by PRS, 2015

2 NORMA ISO 26000:2010 – „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności a niezależne audyty i weryfikacje ISO 26000:2010 nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji, stosowania w celach regulacyjnych ani związanych z umowami. Wszelkie oferty certyfikacji wg ISO 26000 lub deklarowanie posiadania certyfikatu są sprzeczne z intencją i celem normy. © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 2

3 NORMA ISO 26000:2010 – „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności a niezależne audyty i weryfikacje ISO 26000 nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów, takich jak: zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001/ PN-N-18001). © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 3

4 NORMA ISO 26000:2010 – „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności a niezależne audyty i weryfikacje Przegląd oraz doskonalenia działań i praktyk związanych z społeczną odpowiedzialnością 1. Monitorowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności 2.Przegląd postępów oraz wyników działań 3.Zwiększenie wiarygodności gromadzonych danych oraz informacji 4.Doskonalenia efektów działań © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 4

5 NORMA ISO 26000:2010 – „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności a niezależne audyty i weryfikacje Dobrowolne inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności „Organizacja może uznać za pożyteczny udział w jednej lub kilku inicjatywach na rzecz społecznej odpowiedzialności. Udział w takich inicjatywach powinien prowadzić do konkretnych działań w samej organizacji, takich jak uzyskanie wsparcia lub uczenia się od innych.” „Organizacji może wykorzystać inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności w celu zdobycia określonego uznania. Niektóre inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności są powszechnie postrzegane jako wiarygodna podstawa do publicznego uznania efektów działań lub zgodności z wymaganiami dotyczącymi określonych praktyk lub zagadnień.” © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 5

6 Konkurs „Biznes z sercem” Konkurs „Biznes z sercem” jest elementem Programu „Biznes z Sercem”, który jako inicjatywa na rzecz społecznej odpowiedzialności, ma na celu: Promocje etyki w działalności gospodarczej opartej na wytycznych i wymaganiach zawartych w normie ISO 26000:2010. Poprawa wizerunku przedsiębiorców, jednostek samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu poprzez promocję tych Organizacji, które postępują zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, Zachęcanie Organizacji do doskonalenia swoich działań w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazanie Organizacjom biorącym udział w konkursie obszarów do dalszego doskonalenia swoich działań. © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 6

7 Audyt oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 Warunki udziału w Konkursie: 1. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy spełniający następujące wymogi: – Prowadzili działalność co najmniej przez cały rok 2015 – Posiadają siedzibę w Polsce. – Wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 30.06.2016. 2. Kategorie uczestników – Organizacje mikro i małe – Organizacje średnie – Organizacje duże – Jednostki samorządu terytorialnego i administracja publiczna © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 7

8 Audyt oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 Audyt oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 będzie planowany na podstawie informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. Audyty przeprowadzane będą w terminie do 30 września 2016 r. Audyt każdorazowo kończy się przekazaniem raportu z audytu Uczestnikowi konkursu. © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 8

9 Metodyka oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 Podstawą do oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000, jest wynik niezależnego audyt w Organizacji, opartego na liście pytań opracowanych na podstawie zaleceń zawartych w normie ISO 26000, dla każdego obszaru społecznej odpowiedzialności. © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 9

10 Metodyka oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 Obszary społecznej odpowiedzialności: 1.Ład organizacyjny 2.Prawa człowieka 3.Stosunki pracy 4.Ochrona środowiska naturalnego 5.Uczciwe praktyki rynkowe 6.Relacje z konsumentami 7.Zaangażowanie społeczne © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 10

11 Metodyka oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 Lista pytań audytowych Kluczowy obszar 1: ŁAD ORGANIZACYJNY © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 11 L.p.WymaganieTAKNIECZĘŚĆUwagi 1 Organizacja posiada ustaloną, stosowną do jej potrzeb strukturę organizacyjną, wraz z rozkładem ról, funkcji, odpowiedzialności i uprawnień, odnoszących się do społecznej odpowiedzialności. 2 Organizacja ustaliła strukturę decyzyjną w zakresie społecznej odpowiedzialności na odpowiednich szczeblach organizacji i zarządza tymi decyzjami w sposób systemowy.

12 Metodyka oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 Lista pytań audytowych - kryteria oceny: 1.spełnienie wymagania 1 punkt 2.częściowe spełnienie wymagania 0,5 punktu 3.brak spełnienie wymagania 0 punkt © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 12

13 Metodyka oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 Zasady prowadzenia audytu: − Audytorzy nie będą wystawiać niezgodności w przypadku nie spełnienia jednego z wymagań zawartych w Liście pytań audytowych − W przypadku nie spełnienia jednego z wymagań zawartych w Liście pytań audytowych wskazywane będą obszary do dalszego doskonalenia − w przypadku niespełnienia wymagań prawnych lub wymagań własnych Organizacji (zawartych w procedurach i instrukcjach) wystawiane będą obserwacje. © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 13

14 Raport z oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 Raport z audytu oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 zawiera wyrażoną procentowo ocenę wdrożenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w Organizacji. Części składowe raportu : © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 14 ocena zawierająca łączną liczbę punktów uzyskaną z sumy punktów przyznanych w 7 obszarach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. wskazanie obszarów wymagających udoskonalenia, tzn. tych w których Organizacja nie uzyskała maksymalnej liczby punktów. Obserwacje i rekomendacje odnoszące się do wewnętrznych wytycznych i przepisów prawa, na podstawie których działa Organizacja.

15 Laureaci Konkursu „Biznes z sercem” Kapituła konkursu ustala ranking Uczestników na podstawie wyników audytów oceny poziomu wdrożenia wytycznych standardu ISO 26000 zawartych w raportach. W przypadku gdy co najmniej 2 Uczestników uzyska ten sam wynik z przeprowadzonego audytu, Kapituła ustala miejsce w rankingu uwzględniając ilość obserwacji wykazanych w raporcie. © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 15

16 Laureaci Konkursu „Biznes z sercem” 1.Kapituła zatwierdza laureatów Konkursu „Biznes z Sercem” w poszczególnych kategoriach uczestników. 2.Nagrody otrzymują uczestnicy, które zajęli 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii. 3.Każdy Uczestnik w tym Laureaci mogą się zgłosić do kolejnej edycji Konkursu. 4.Wyłonienie laureatów nastąpi najpóźniej do dnia 15 października roku w którym przeprowadzana jest dana edycja konkursu. 5.Nagrody statuetki „Biznes z sercem”, będą wręczane na uroczystej gali „Serce za serce” organizowanej w Zabrzu przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. © Copyright by PRS, 2015 „ Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach”, Zabrze 31.03.2016 16

17 Dziękuję za uwagę © Copyright by PRS, 2015 Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja 17


Pobierz ppt "Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach Prowadzący: Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja Termin i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google