Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 10 maja 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 10 maja 2016 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 10 maja 2016 r. Wydział Rolnictwa

3 Raportowanie wydatków Beneficjenci złożyli 556 raportów cząstkowych, w tym: - 436 raportów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 49 769 083,09 EUR, - 120 raportów nie wykazujących poniesienia wydatków (tzw. zerowe).

4 Certyfikacja Wydano 436 certyfikatów dla wszystkich raportów, w których beneficjenci wykazywali poniesione wydatki. Wartość scertyfikowanych wydatków kwalifikowanych wynosi: 48 875 174,50 EUR w tym wartość refundacji z EFRR: 38 585 195,08 EUR.

5 Certyfikacja Scertyfikowano 98,20 % zgłoszonych w raportach wydatków kwalifikowanych. W wyniku prowadzonych działań kontrolnych, przed wystawieniem certyfikatów uznano za niekwalifikowalne 893 908,59 EUR, tj. 1,80% wszystkich zgłoszonych wydatków. Wydatki uznane za niekwalifikowane to przede wszystkim korekty za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydatki niezgodne z zasadami kwalifikowalności w Programie.

6

7 Certyfikacja W latach 2009-2016 w województwie małopolskim 75 Beneficjentów zrealizowało 57 projektów. Ponadto w ramach projektu parasolowego (03.00 oś priorytetowa) zrealizowano i rozliczono 143 mikroprojekty.

8

9 Zamówienia publiczne Zweryfikowano: 210 zamówień ex-post 54 zamówienia ex-ante Weryfikacje zakończone zostały wydaniem opinii.

10 Kontrole na miejscu Łącznie przeprowadzono 114 kontroli realizacji projektów

11 Kontrole na miejscu Przeprowadzono: 8 kontroli doraźnych, 7 kontroli w trakcie realizacji projektu, 8 wizyt monitorujących projekty i mikroprojekty, 79 kontroli na zakończenie realizacji projektu/mikroprojektu, 6 kontroli następczych, 6 kontroli wdrażania projektu parasolowego.

12

13 Kontrola trwałości Przeprowadzona została analiza ryzyka wszystkich projektów realizowanych przez poszczególnych Partnerów Projektu. W latach 2016-2021 kontrolerzy przeprowadzą kontrole trwałości projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą.


Pobierz ppt "Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 10 maja 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google