Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.05.2014 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.05.2014 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.05.2014 r. Instytucja Zarządzająca stan na 31.05.2014 r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 31 maja 2014 roku ogłoszono łącznie 125 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 5114 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 Liczba umów narastająco ma wartość 109. Stan aktualny obejmuje 5 umów rozwiązanych: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 oraz dwa etapy „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia…” – Gmina Książki z działania 2.4 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

6 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

7 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji)

8 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco) 2 2 0 0 0 0 0

9 Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia 27.05.2014 r. – 4,1637 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

10 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Lp.Nazwa projektuStan Poziom dofinansowania 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Etap III, Toruń – Chełmża Ocena formalna 9 573 790,49 PLN 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Zatwierdzony do dofinansowania 9 111 345,50 PLN 3 Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka-Książki- Jabłonowo-Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – etap I i II Zatwierdzony do dofinansowania 5 410 514,35 PLN SUMA 24 095 650,34 PLN

11 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

12 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 98 umowy o dofinansowanie projektów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień 31.05.2014 r. Zestawienie podpisanych umów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień 31.05.2014 r., kurs euro z dnia 27.05.2014 r. – 4,1637 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

15 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 31.05.2014 r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00225543 324 585,97 RPKP.02.00.00108115 926 779,13 RPKP.03.00.0092249 523 977,03 RPKP.04.00.006324 940 224,56 RPKP.05.00.00696330 809 345,30 RPKP.06.00.001842 618 698,13 RPKP.07.00.00124146 756 299,56 RPKP.08.00.001542 828 781,99 Suma końcowa1 3411 496 728 691,67

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 31 maja 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1826 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 844 913 251,47 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 529 537 723,75 PLN. *kurs euro: 4,1637 zł z dnia 27 maja 2014 r. Do dnia 31 maja 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1826 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 844 913 251,47 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 529 537 723,75 PLN. *kurs euro: 4,1637 zł z dnia 27 maja 2014 r.

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

19 Do dnia 31.05.2014 r. stwierdzono 399 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 45 367 988,70 zł w tym: -301 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 8 276 599,80 zł -98 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 37 091 388,90 zł Do dnia 31.05.2014 r. stwierdzono 399 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 45 367 988,70 zł w tym: -301 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 8 276 599,80 zł -98 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 37 091 388,90 zł Nieprawidłowości

20

21 Decyzje dotyczące zwrotu środków wydane w latach 2007-2014 ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania 201171 258 173,90147 608,261 191 500,9394,7 201223 (w tym 1 uchylona) = 223 957 236,06319 558,101 479 172,2937,38 201372 794 073,8310 421,70391 264,5514,00 20143367 682,410,00000,00 SUMA40 (w tym 1 uchylona) = 398 377 166,20477 588,063 061 937,7736,55

22 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

23 107,75% 85,43% 14,57% 98,77% 7,75%

24 WYKAZ KWOT ALOKACJI Z WNIOSKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TOKU OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ LpOśDziałanieProjekty w toku oceny według działańProjekty w toku oceny według osi 1 1 1.1 21 315 585,30 31 917 959,85 2 1 1.2 1 491 029,05 3 1 1.4 9 111 345,50 4 2 2.2 11 080 640,38 23 429 768,72 5 2 2.4 1 371 900,00 6 2 2.5 7 369 336,19 7 2 2.6 3 607 892,15 8 5 5.1 39 441 943,66 388 491 855,27 9 5 5.2.1 37 826 415,67 10 5 5.2 174 173 945,18 11 5 5.3 23 892 172,87 12 5 5.4 0,00 13 5 5.5 19 085 795,42 14 5 5.6 94 071 582,47 15 7 7.1 8 768 799,00 RAZEM: 452 608 382,84

25 Wykaz kwot alokacji dla konkursów ogłoszonych w 2014 roku LpOśDziałanie Konkursy ogłoszone (sumy kwot z alokacji) Alokacja dla konkursów ogłoszonych według osi 1 1 1.1 60 020 682,00 138 947 392,00 2 1 1.1 37 147 710,00 3 11.441 779 000,00 4 22.341 779 000,00 52 820 620,20 5 22.51 253 370,00 6 22.56 266 850,00 7 22.63 521 400,20 8 23.24 937 024,43 64 183 824,33 9 33.259 246 799,90 10 55.512 222 553,13 11 66.25 974 397,00 Razem: 274 148 786,66

26 Wykaz kwot alokacji dla konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2014 i 2015 LpOśDziałanie Konkursy do ogłoszenia wynikające z harmonogramu Alokacja dla konkursów planowanych do ogłoszenia według osi 1 1 1.2 30 235 680,00 2 2 2.4 6 761 034,00 7 809 584,00 3 2 2.5 1 048 550,00 4 3 3.3 28 285 814,59 29 797 598,59 5 3 3.3 1 511 784,00 6 4 4.1 12 606 598,80 7 5 5.1 16 881 588,00 Razem: 97 331 049,39

27 Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

28 Postępy we wdrażaniu projektu kluczowego przedstawiane były Komisji Europejskiej dwukrotnie: 1) 20 czerwca 2013 r. na Komitecie Monitorującym w obecności przedstawiciela KE Pani Marii Galewskiej 2) 28 listopada 2013 r. podczas spotkania rocznego z KE Postępy we wdrażaniu projektu kluczowego przedstawiane były Komisji Europejskiej dwukrotnie: 1) 20 czerwca 2013 r. na Komitecie Monitorującym w obecności przedstawiciela KE Pani Marii Galewskiej 2) 28 listopada 2013 r. podczas spotkania rocznego z KE Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

29 Projekt kluczowy nr RPKP.03.03.00-04-003/11 Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Toruń Tytuł Projektu: „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” Kwota dofinansowania Projektu: 55 150 200,00 zł (tj. 34,20% wydatków kwalifikowalnych) Termin rozpoczęcia realizacji Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie: 16.05.2011 r. Termin zakończenia realizacji Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie: 30.06.2015 r. Projekt kluczowy nr RPKP.03.03.00-04-003/11 Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Toruń Tytuł Projektu: „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” Kwota dofinansowania Projektu: 55 150 200,00 zł (tj. 34,20% wydatków kwalifikowalnych) Termin rozpoczęcia realizacji Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie: 16.05.2011 r. Termin zakończenia realizacji Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie: 30.06.2015 r. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

30 W dniu 29 marca 2013 r. została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie dla w/w Projektu. Warunki zawarte w przedmiotowej umowie: Konieczność notyfikacji, Harmonogram z umowy z wykonawcą implementowano do umowy i wprowadzono zapisy umożliwiające rozwiązanie w przypadku opóźnienia w realizacji etapu prac objętych w/w harmonogramem powyżej dwóch miesięcy, Zobowiązano Beneficjenta do wdrożenia Rekomendacji Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną, Wprowadzono zapisy umożliwiające przedstawicielom Instytucji Zarządzającej wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępu prac. Ze względu na specyfikę Projektu, którego definicja została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Komisja Europejska wyda decyzję potwierdzającą bądź nie fakt przyznania Projektowi wsparcia. W dniu 29 marca 2013 r. została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie dla w/w Projektu. Warunki zawarte w przedmiotowej umowie: Konieczność notyfikacji, Harmonogram z umowy z wykonawcą implementowano do umowy i wprowadzono zapisy umożliwiające rozwiązanie w przypadku opóźnienia w realizacji etapu prac objętych w/w harmonogramem powyżej dwóch miesięcy, Zobowiązano Beneficjenta do wdrożenia Rekomendacji Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną, Wprowadzono zapisy umożliwiające przedstawicielom Instytucji Zarządzającej wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępu prac. Ze względu na specyfikę Projektu, którego definicja została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Komisja Europejska wyda decyzję potwierdzającą bądź nie fakt przyznania Projektowi wsparcia. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

31 W ramach przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 r. umowa z wykonawcą na roboty budowlane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Acciona Infrasestructuras S.A. – Partner. Prace budowlane w ramach przedmiotowej umowy rozpoczęto zgodnie z harmonogramem. Okres realizacji umowy to kwiecień 2013 r. – maj 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 50/2013 z dn. 12.08.2013 r. powołano ZESPÓŁ MONITORUJĄCY postęp rzeczowo-finansowy na placu budowy w ramach przedmiotowego projektu. W skład zespołu wchodzą pracownicy IZ RPO WK-P oraz ekspert zewnętrzny p. Jan Lech Zioberski prowadzący Biuro Inżynierskie. Powołany zespół jest ciałem nadzorująco-monitorującym wykonanie harmonogramu rzeczowo- finansowego określonego w Umowie o dofinansowanie, wykonanie rekomendacji zespołu oceniającego projekt na etapie oceny merytorycznej, który w ramach swoich zadań dokonuje również oceny zasadności ewentualnych zmian projektowych/architektoniczno-budowlanych powstałych w trakcie realizacji projektu. W ramach przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 r. umowa z wykonawcą na roboty budowlane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Acciona Infrasestructuras S.A. – Partner. Prace budowlane w ramach przedmiotowej umowy rozpoczęto zgodnie z harmonogramem. Okres realizacji umowy to kwiecień 2013 r. – maj 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 50/2013 z dn. 12.08.2013 r. powołano ZESPÓŁ MONITORUJĄCY postęp rzeczowo-finansowy na placu budowy w ramach przedmiotowego projektu. W skład zespołu wchodzą pracownicy IZ RPO WK-P oraz ekspert zewnętrzny p. Jan Lech Zioberski prowadzący Biuro Inżynierskie. Powołany zespół jest ciałem nadzorująco-monitorującym wykonanie harmonogramu rzeczowo- finansowego określonego w Umowie o dofinansowanie, wykonanie rekomendacji zespołu oceniającego projekt na etapie oceny merytorycznej, który w ramach swoich zadań dokonuje również oceny zasadności ewentualnych zmian projektowych/architektoniczno-budowlanych powstałych w trakcie realizacji projektu. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

32 I Rzeczowa realizacja projektu: Na podstawie dotychczas przeprowadzonych przez IZ RPO WK-P pięciu wizyt monitorujących na placu budowy stwierdzono, iż stan i postęp robót jest zadawalający: - wizja lokalna potwierdziła, iż projekt znajduje się w trakcie realizacji, a prace budowlane postępują sukcesywnie - Beneficjent wyjaśnił kwestie związane z oceną oddziaływania na środowisko w kontekście zmiany technologii wykonania ścian szczelinowych oraz kotwienia płyty fundamentowej, gdzie kotwy podtrzymujące ściany obejmowały działkę przyległą bezpośrednio do działki, na której prowadzone są główne prace budowlane - wykonano tzw. stan zero, w dok. proj. oznaczony „+1” - trwa montaż szalunków ścian i stropu ponad kondygnacją „+1” - trwa wykonywanie ścian z tzw. betonu architektonicznego, - wykonano wzorce - model w skali 1:1 przestrzennego elementu wykończeniowego sali -zespół monitorujący nie stwierdził opóźnień w realizacji prac budowlanych I Rzeczowa realizacja projektu: Na podstawie dotychczas przeprowadzonych przez IZ RPO WK-P pięciu wizyt monitorujących na placu budowy stwierdzono, iż stan i postęp robót jest zadawalający: - wizja lokalna potwierdziła, iż projekt znajduje się w trakcie realizacji, a prace budowlane postępują sukcesywnie - Beneficjent wyjaśnił kwestie związane z oceną oddziaływania na środowisko w kontekście zmiany technologii wykonania ścian szczelinowych oraz kotwienia płyty fundamentowej, gdzie kotwy podtrzymujące ściany obejmowały działkę przyległą bezpośrednio do działki, na której prowadzone są główne prace budowlane - wykonano tzw. stan zero, w dok. proj. oznaczony „+1” - trwa montaż szalunków ścian i stropu ponad kondygnacją „+1” - trwa wykonywanie ścian z tzw. betonu architektonicznego, - wykonano wzorce - model w skali 1:1 przestrzennego elementu wykończeniowego sali -zespół monitorujący nie stwierdził opóźnień w realizacji prac budowlanych Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

33 II Wnioski o płatność: -Weryfikacja przedłożonych dotychczas do IZ RPO WK-P postępowań przetargowych potwierdziła prawidłowość ich przeprowadzenia. Beneficjent do chwili obecnej przedłożył dwa wnioski o płatność: - Wniosek o płatność nr 1 - rozliczał wycinkę drzew i krzewów; rozbiórkę budynku Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz roboty budowlane dot. budowy Centrum Kulturalno Kongresowego JORDANKI w okresie od 01.05.13 r.– 30.06.2013 r. ; wnioskowana kwota - 2 378 196,88 PLN; Wniosek zweryfikowano, w dniu 03.06.2014 r. wypłacono wnioskowaną kwotę. - Wniosek o płatność nr 2 – rozliczał roboty budowlane od 01.07.2013 r. do 30.11.2013 r. oraz nadzór inwestorski od 01.05.2013 r. – 30.11.2013 r. ; wnioskowana kwota - 19 272 740,90 PLN; wniosek zweryfikowano, termin wypłaty wnioskowanej kwoty w dn. 26.06.2014 r. II Wnioski o płatność: -Weryfikacja przedłożonych dotychczas do IZ RPO WK-P postępowań przetargowych potwierdziła prawidłowość ich przeprowadzenia. Beneficjent do chwili obecnej przedłożył dwa wnioski o płatność: - Wniosek o płatność nr 1 - rozliczał wycinkę drzew i krzewów; rozbiórkę budynku Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz roboty budowlane dot. budowy Centrum Kulturalno Kongresowego JORDANKI w okresie od 01.05.13 r.– 30.06.2013 r. ; wnioskowana kwota - 2 378 196,88 PLN; Wniosek zweryfikowano, w dniu 03.06.2014 r. wypłacono wnioskowaną kwotę. - Wniosek o płatność nr 2 – rozliczał roboty budowlane od 01.07.2013 r. do 30.11.2013 r. oraz nadzór inwestorski od 01.05.2013 r. – 30.11.2013 r. ; wnioskowana kwota - 19 272 740,90 PLN; wniosek zweryfikowano, termin wypłaty wnioskowanej kwoty w dn. 26.06.2014 r. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

34 III Wykonanie rekomendacji : Zakres rekomendacji warunkujących pozytywną ocenę merytoryczną projektu: 1.Rekomendacje w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych sufitów ruchomych (mobilnych) i sufitów stałych w Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do 30.09.2014 r. 2.Rekomendacje w zakresie konstrukcji dźwigarów dachowych z uwzględnieniem obciążeń sufitów ruchomych wraz z urządzeniami – termin wykonania do 30.09.2014 r. 3.Rekomendacje w zakresie ścian mobilnych pomiędzy Salą Kameralną a Główną Salą Koncertową oraz akustyki Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do 30.09.2014 r. 4.Rekomendacje w zakresie kolizji drogi pożarowej ze sceną plenerową i innych wymagań przeciwpożarowych – termin wykonania do 29.11.2013 r. 5.Rekomendacje w zakresie widoczności w Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do 29.11.2013. III Wykonanie rekomendacji : Zakres rekomendacji warunkujących pozytywną ocenę merytoryczną projektu: 1.Rekomendacje w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych sufitów ruchomych (mobilnych) i sufitów stałych w Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do 30.09.2014 r. 2.Rekomendacje w zakresie konstrukcji dźwigarów dachowych z uwzględnieniem obciążeń sufitów ruchomych wraz z urządzeniami – termin wykonania do 30.09.2014 r. 3.Rekomendacje w zakresie ścian mobilnych pomiędzy Salą Kameralną a Główną Salą Koncertową oraz akustyki Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do 30.09.2014 r. 4.Rekomendacje w zakresie kolizji drogi pożarowej ze sceną plenerową i innych wymagań przeciwpożarowych – termin wykonania do 29.11.2013 r. 5.Rekomendacje w zakresie widoczności w Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do 29.11.2013. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

35 III Wykonanie rekomendacji : Zakres rekomendacji warunkujących pozytywną ocenę merytoryczną projektu: Beneficjent w dn. 09.05.2014 r. przedłożył do IZ RPO WK-P informację w postaci wniosku o aneks w zakresie zaktualizowania terminów wykonania poszczególnych rekomendacji szczegółowo określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zawnioskował o wydłużenie wykonania: - Rekomendacji nr 1 (w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych sufitów ruchomych oraz sufitów stałych głównej sali koncertowej) – w terminie do 28.02.2015 r., - Rekomendacji nr 3 (w zakresie ścian mobilnych pomiędzy salą kameralną a główną salą koncertową oraz akustyki głównej Sali koncertowej) – w terminie do 31.12.2014 r. oraz - Rekomendacji nr 5 (w zakresie widoczności w głównej sali koncertowej) – w terminie do 31.12.2014 r. Departrament Wdrażania RPO pozytywnie rekomenduje przedmiotowe zmiany. III Wykonanie rekomendacji : Zakres rekomendacji warunkujących pozytywną ocenę merytoryczną projektu: Beneficjent w dn. 09.05.2014 r. przedłożył do IZ RPO WK-P informację w postaci wniosku o aneks w zakresie zaktualizowania terminów wykonania poszczególnych rekomendacji szczegółowo określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zawnioskował o wydłużenie wykonania: - Rekomendacji nr 1 (w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych sufitów ruchomych oraz sufitów stałych głównej sali koncertowej) – w terminie do 28.02.2015 r., - Rekomendacji nr 3 (w zakresie ścian mobilnych pomiędzy salą kameralną a główną salą koncertową oraz akustyki głównej Sali koncertowej) – w terminie do 31.12.2014 r. oraz - Rekomendacji nr 5 (w zakresie widoczności w głównej sali koncertowej) – w terminie do 31.12.2014 r. Departrament Wdrażania RPO pozytywnie rekomenduje przedmiotowe zmiany. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

36 IV Stan zaawansowania w zakresie notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej: -w 11.2013 r. na skutek ustaleń z Inicjatywą JASPERS oraz zmianą schematu udzielenia wsparcia z pierwotnego w ramach pomocy publicznej na pierwszym poziomie, na rekomendowany przez ekspertów z Inicjatywy JASPERS na bez pomocy publicznej na pierwszym poziomie z jednoczesnym modelem rekompensaty z pomocą publiczną na drugim poziomie, beneficjent przedłożył do IZ RPO WK-P w dn. 28.11.2013 r. zaktualizowane dokumenty w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności w zakresie zmienionego schematu udzielenia dofinansowania. Przedmiotową dokumentację skierowano w dn. 09.12.2013 r. do przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej projektu, po czym w dn.23.12.2013 r. IZ RPO WK-P podjęła decyzję o pozytywnej ocenie ww. projektu oraz rekomendacjach do monitorowania na etapie wdrażania projektu, co jest związane z przyjętym modelem rekompensaty na drugim poziomie. Wobec powyższego w dn. 05.03.2014 r. został zawarty aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany schematu udzielonego dofinansowania na bez pomocy publicznej. IV Stan zaawansowania w zakresie notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej: -w 11.2013 r. na skutek ustaleń z Inicjatywą JASPERS oraz zmianą schematu udzielenia wsparcia z pierwotnego w ramach pomocy publicznej na pierwszym poziomie, na rekomendowany przez ekspertów z Inicjatywy JASPERS na bez pomocy publicznej na pierwszym poziomie z jednoczesnym modelem rekompensaty z pomocą publiczną na drugim poziomie, beneficjent przedłożył do IZ RPO WK-P w dn. 28.11.2013 r. zaktualizowane dokumenty w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności w zakresie zmienionego schematu udzielenia dofinansowania. Przedmiotową dokumentację skierowano w dn. 09.12.2013 r. do przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej projektu, po czym w dn.23.12.2013 r. IZ RPO WK-P podjęła decyzję o pozytywnej ocenie ww. projektu oraz rekomendacjach do monitorowania na etapie wdrażania projektu, co jest związane z przyjętym modelem rekompensaty na drugim poziomie. Wobec powyższego w dn. 05.03.2014 r. został zawarty aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany schematu udzielonego dofinansowania na bez pomocy publicznej. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

37 IV Stan zaawansowania w zakresie notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej: - Beneficjent w dn. 09.12.2013 r. przedłożył do IZ RPO WK-P pozytywną opinię ekspertów JASPERS dot. przedmiotowego projektu tzw. Completion Note oraz poinformował o sporządzeniu wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, w celu jego zweryfikowania przez Departament Wdrażania RPO i przesłania do akceptacji Komisji Europejskiej. -w dn. 08.01.2014 r. IZ RPO WK-P po dokonaniu weryfikacji oraz uzupełnieniu przesłała do Komisji Europejskiej w systemie SFC wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z kompletem załączników. -w chwili obecnej z informacji uzyskanych od przedstawicieli KE przedmiotowy wniosek znajduje się na etapie weryfikacji. IV Stan zaawansowania w zakresie notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej: - Beneficjent w dn. 09.12.2013 r. przedłożył do IZ RPO WK-P pozytywną opinię ekspertów JASPERS dot. przedmiotowego projektu tzw. Completion Note oraz poinformował o sporządzeniu wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, w celu jego zweryfikowania przez Departament Wdrażania RPO i przesłania do akceptacji Komisji Europejskiej. -w dn. 08.01.2014 r. IZ RPO WK-P po dokonaniu weryfikacji oraz uzupełnieniu przesłała do Komisji Europejskiej w systemie SFC wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z kompletem załączników. -w chwili obecnej z informacji uzyskanych od przedstawicieli KE przedmiotowy wniosek znajduje się na etapie weryfikacji. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

38 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.05.2014 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google