Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany klimatu a komunalna gospodarka wodnościekowa Goslar 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany klimatu a komunalna gospodarka wodnościekowa Goslar 2011."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany klimatu a komunalna gospodarka wodnościekowa Goslar 2011

2 Plan prezentacji Przyczyny zmian klimatu Zagrożenia związane ze zmianami klimatu Korzyści z ocieplenia klimatu w Europie Środkowej Działania adaptacyjne Podsumowanie i wnioski

3 Cykle co 100-120 tys. lat

4 Zmiany kształtu orbity ziemskiej cykl co ok.100 tys. lat

5 Aktywność Słońca

6

7 Zmiany klimatu Zmiany klimatu są faktem; Wpływ człowieka na zamiany klimatu jest stosunkowo niewielki, mimo to: Warto korzystać z odnawialnych źródeł energii, by chronić zasoby paliw kopalnych i ograniczać emisję CO 2

8 1971 r. Temp. powietrza wg H. Lorenc Warszawa 2011 r.

9 Klima- tyczny bilans wodny KBW = P - E V-VI 2008

10 2020 r. Zagro- żenie suszą 2070 r.

11 Liczba powodzi w Polsce 1948-2001

12 Przepływy WQ w rzece Ems (RFN) w zależności od stopnia uszczelnienia powierzchni zlewni (wg Geigera i Dreiseitela 1999)

13 Korzyści z ocieplenia klimatu w Europie Środkowej Mniejsze ryzyko awarii rurociągów wskutek zamarznięcia wody; Nieco wyższa sprawność biologicznych procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych; Mniejsze zużycie energii do ogrzewania pomieszczeń.

14 Działania adaptacyjne Projekty badawcze – KLIMAT (IMGW), Prepared (IETU + PWiK Gliwice) i inne; Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz suszowego; Systemy monitoringu i ostrzegania, np. radar opadowy + modele komputerowe typu opad -odpływ; Rozbudowa zbiorników retencyjnych i małej retencji; Oszczędniejsze gospodarowanie wodą (m. in. recykling, np. ponowne zużycie oczyszczonych ścieków do spłukiwania toalet); Zaostrzanie norm budowlanych w odniesieniu do obciążeń śniegiem lub wiatrem; Podnoszenie i umacnianie wałów przeciwpowodziowych.

15 Radar opadowy

16 Projekt „Prepared – Przygotowany” Okres realizacji: 2010-2013 (7 PR UE); 20 partnerów naukowych z Europy; 15 partnerów demonstracyjnych (przedsiębiorstwa/miasta) z Europy, Australii i USA; Cel: opracowanie zaawansowanej strategii dostosowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków do nadchodzących wyzwań, związanych ze zmianami klimatu.

17 Rów infiltracyjny i wpust deszczowy Hannover 2003

18 Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Wielkopolsce Piła w latach 2004-2006 wprowadziła opłatę 0,36 zł/a m 2 pow. dachu w rzucie poziomym. Od 2007 r. 0,60 zł/a m 2. W 2007 r. spółka komunalna MWiK zainkasowała ponad milion złotych. W lipcu 2007 r. wszystkie wyloty sieci deszczowej, uchodzące do Gwdy, otrzymały urządzenia podczyszczające (separatory ropopochodnych i piaskowniki). Za Piłą poszły m.in. Gniezno, Czarnków i Wągrowiec.

19 Poznań ZDM Od lipca 2009 r. do grudnia 2010 r. Opłata preferencyjna netto 0,12-0,96 zł/a m 2 Około 2,5 mln zł/a

20 Większość gmin w Polsce ma zamiar wprowadzić podobne opłaty w najbliższej przyszłości. W Niemczech opłata wynosi: od 0,44 do 2,0 EUR/a m 2

21 Wodo- erka MPWiK Jaworzno 0,9 -1,8 m 3 /h Worki 5, 10 lub 20 L

22 NRDC USA (2011)

23 Podsumowanie Co do zachodzących i obserwowanych obecnie zmian klimatu panuje konsensus, jednak przyczyny tych zmian nie są dokładnie rozpoznane. W dużym stopniu są to zmiany spowodowane naturalnymi czynnikami, w znacznie mniejszym – przez człowieka. Należy być przygotowanym na częściej występujące zjawiska ekstremalne. Można i trzeba łagodzić ich skutki przez odpowiednie gospodarowanie wodą, jej oczyszczanie i wykorzystanie oczyszczonych ścieków do produkcji roślin przemysłowych. Konieczne są inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, które jednocześnie mogą łagodzić skutki susz (np. duże i średnie zbiorniki wodne, mała retencja, niekonwencjonalne systemy kanalizacji deszczowej itp.).

24 Dziękuję za uwagę! Danke fuer Ihre Einladung und Aufmerksamkeit!


Pobierz ppt "Zmiany klimatu a komunalna gospodarka wodnościekowa Goslar 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google