Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 6 marca 2008r - Katowice mgr inż. Artur R. Wójcik inż. Tomasz Cywiński Działania RZGW w Gliwicach w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 6 marca 2008r - Katowice mgr inż. Artur R. Wójcik inż. Tomasz Cywiński Działania RZGW w Gliwicach w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 6 marca 2008r - Katowice mgr inż. Artur R. Wójcik inż. Tomasz Cywiński Działania RZGW w Gliwicach w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, kształtowania zagospodarowania przestrzennego oraz Katastru Wodnego

2 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektywa Powodziowa UE – założenia i konsekwencjeDyrektywa Powodziowa UE – założenia i konsekwencje Zagospodarowanie przestrzenne a bezpieczeństwo powodziowe Kataster Wodny – źródło informacji o gospodarce wodnej

3 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (2007 / 60 / WE) z dnia 23 X 2007r

4 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Kilka słów o historii……. W Ramowej Dyrektywie Wodnej, która powstała w celu uregulowania kwestii zarządzania zasobami wodnymi, nie został wyznaczony cel dotyczący zapobiegania powodziom, chronieniu przed nimi oraz łagodzeniu ich skutków. Proces legislacyjny: 18-01-2006 - Przyjęcie projektu przez Komisję Europejską 27-06-2006 - Porozumienie polityczne w sprawie wspólnego stanowiska Rady 23-11-2006 - Przyjęcie wspólnego stanowiska przez Radę 18-01-2007 - Otrzymanie wspólnego stanowiska Rady przez Parlament Europejski 27-02-2007 - Drugie czytanie projektu Dyrektywy w Parlamencie Europejskim 04-2007 - Głosowanie na sesji Parlamentu Europejskiego 23-10-2007Dyrektywa wchodzi w życie (Okres na wdrożenie przez Państwa Członkowskie – 3 lata)

5 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektywa Powodziowa Powódź - oznacza czasowe zalanie wodą terenu zazwyczaj niezalanego. wywołane przez rzeki, górskie potoki, śródziemnomorskie okresowe cieki wodne oraz powodzie wywołane przez morze w obszarach wybrzeża, natomiast może nie obejmować powodzi wywołanych przez sieci kanalizacyjne.

6 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektywa Powodziowa Ryzyko powodziowe - połączenie: prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi oraz związanych z powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska oraz działalności gospodarczej. Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec…..

7 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektywa Powodziowa 1.Wstępna ocena ryzyka: Mapa obszaru dorzecza Opis powodzi i negatywne skutki Oszacowanie potencjalnych strat 1.Mapy zagrożenia powodziowego: Wysokie Średnie ( 100 lat) Małe (np. przerwanie wału) XII 2011 (2010) XII 2013

8 Liczba mieszkańców potencjalnie zagrożonych Działalność gospodarcza narażona na straty Instalacja mogące powodować skażenie środowiska Obszary chronione XII 2013 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 1.Mapy ryzyka powodziowego:

9 XII 2015 Dyrektywa Powodziowa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Plany zarządzania ryzykiem powodziowym: Działania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze Systemy ostrzegania i prognozowania powodzi Cechy charakterystyczne dorzecza lub zlewni

10 Dyrektywa Powodziowa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Wnioski: Odejście od filozofii ochrony przed powodzią na rzecz ograniczania ryzyka powodzi przez odpowiednie zarządzanie nim. Brak jest możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka powodzi. Powodzie były, są i będą. Zarządzanie ryzykiem powodziowym: Budowanie świadomości społecznej istnienia obszarów o danym poziomie ryzyka. Dążenie do optymalnego sposobu przygotowania się do zagrożenia. Maksymalnie skuteczny i uzasadniony ekonomicznie dobór metod technicznych i nietechnicznych w prewencji, reagowaniu i likwidacji skutków powodzi. Integracja działań wszystkich szczebli zarządzania zagrożeniami

11 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Bezpieczeństwo powodziowe a Zagospodarowanie przestrzenne

12 Prewencja w ochronie przeciwpowodziowej Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny RZGW Gliwice opiniuje: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego decyzje o warunkach zabudowy w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej. inne inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową Materiały GIS

13 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Wstępna ocena ryzyka Mapy zagrożenia powodziowego Studia określające bezpośrednie zagrożenia powodzią (RZGW) Konflikt interesów świadome kształtowanie otoczenia

14 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Kataster Wodny Pozwolenia wodnoprawne Spółki Wodne Region Górnej Odry - 52 spółki wodne i 3 rejonowe związki spółek wodnych, Region Małej Wisły – 48 spółek wodnych i 2 rejonowe związki spółek wodnych Rok 2007 33 pozwolenia dot. ujęć wód podziemnych, 79 pozwoleń dot. ujęć wód powierzchniowych 854 pozwoleń dot. zrzutów ścieków

15 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

16

17 PLANY Kataster + GIS

18 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 6 marca 2008r - Katowice mgr inż. Artur R. Wójcik inż. Tomasz Cywiński Działania RZGW w Gliwicach w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google