Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1."— Zapis prezentacji:

1 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska” Powiat Węgrowski oraz Gmina Łochów informują, że w 2011 roku zakończyła się realizacja zadania p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”

2 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 2 2 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska” Zakres projektu obejmował:  ul. 1. Maja :  roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne na odcinku o długości 1 473,77 mb;  podbudowa, w tym wykonanie i wyrównanie podbudowy pod jezdnią, chodnikiem, zjazdami o powierzchni 5099 m 2 ;  elementy ulic, w tym:  wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 3 870 m 2 ;  ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na odcinku o długości 1473,77 mb.  nawierzchnie, w tym:  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 1034 m 2 (w tym 46 zjazdów i 3 zatoki parkingowe);

3  wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej – 10 965 m 2 ;  utwardzenie poboczy nawierzchnią żwirową o powierzchni 1020 m 2 ;  wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 1510 mb;  oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:  oznakowanie poziome – 526,81 m 2 (w tym 5 przejść dla pieszych);  oznakowanie pionowe – 47 szt;  progi zwalniające – 12 mb;  roboty wykończeniowe, w tym formowanie i zagęszczanie skarp - 890 m 2 ;  wykonanie trawników o powierzchni 1 979 m 2. Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 3 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”

4 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 4 4 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”  ul. Nowowiejska:  roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne na odcinku o długości 680,76 mb;  podbudowa, w tym:  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 2 997,6 m 2 ;  wykonanie podbudowy warstwy wyrównawczej bitumicznej - 4 765 m 2.  elementy ulic i inne roboty, w tym:  ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na odcinku o długości 2023,50 mb;  wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej - 1404 m 2 ;  ułożenie ścieku betonowego o długości 629 mb;  ułożenie ścieku skarpowego o długości 3 mb;  nawierzchnie, w tym:  wykonanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni 4 671 m 2 ;

5 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 5 5 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (wjazdy oraz rondo) o powierzchni 611,6 m 2 ;  utwardzenie pobocza nawierzchnią żwirową o powierzchni 667,8 m 2 ;  utwardzenie zjazdu nawierzchnią żwirową o powierzchni 14 m 2.  oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:  oznakowanie poziome nawierzchni na powierzchni 187,4 m 2 (w tym 3 przejść dla pieszych);  oznakowanie pionowe – 23 szt.  odwodnienie korpusu drogowego, w tym:  wykonanie przepustu –1 szt.  wykonanie studni ściekowej – 1 szt.  wykonanie studni wpadowej – 2 szt.  roboty wykończeniowe, w tym formowanie i zagęszczanie skarp;  wykonanie trawników o powierzchni 204 m 2.

6 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 6 6 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska” Przebudowany ciąg drogowy ulic 1 Maja i Nowowiejskiej

7 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 7 7 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”  Koszty kwalifikowane: 3 632 000,27 zł, w tym:  dotacja celowa z budżetu państwa - 1 816 000,00 zł  środki udostępnione przez Beneficjenta – 1 816 000,27 zł z tego:  środki własne - 908 000,27 zł  środki partnera Gminy Łochów - 908 000,00 zł

8 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 8 8 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”

9 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 9 9 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”

10 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 10 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”

11 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 11 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”

12 Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 12Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Węgrowie tel.(25) 792 60 66 12 „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska” Lider projektu: Powiat Węgrowski ul. Przemysłowa 5 07 – 100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl Partner: Gmina Łochów ul. Aleja Pokoju 75 07 – 130 Łochów http://www.gminalochow.pl


Pobierz ppt "„Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google