Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych,"— Zapis prezentacji:

1 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Projekt „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy realizowany na terenie powiatu siemiatyckiego

2 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Powiat siemiatycki położony jest w południowej części województwa podlaskiego. Graniczy z Białorusią, podlaskimi powiatami: hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim, lubelskim powiatem bialskim, mazowieckimi powiatami: łosickim, siedleckim i sokołowskim. Południową granicę powiatu wyznacza rzeka Bug.

3 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Powiat Siemiatycki w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” zamierza zrealizować 6 zadań inwestycyjnych, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych.

4 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Na terenie powiatu siemiatyckiego, w miejscowościach: Siemiatycze, Nurzec- Stacja, Czartajew i Perlejewo, zostaną zrealizowane następujące zadania:

5 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze (skrzyżowanie ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B z ul. Armii Krajowej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B )

6 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Siemiatyczach, na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej (droga powiatowa nr 1763B Siemiatycze – Boratyniec Ruski - Stacja Kolejowa Siemiatycze – droga wojewódzka nr 640) z ulicą Tadeusza Kościuszki (droga powiatowa nr 1783B Siemiatycze – Turna Duża). Obie krzyżujące się ulice stanowią ważne elementy układu komunikacyjnego miasta. W obrębie oddziaływania skrzyżowania zlokalizowane są zakłady produkcyjne różnych branż, hurtownie materiałów budowlanych oraz zajezdnia autobusowa. Na skrzyżowaniu powyższych ulic nakłada się na siebie ruch lokalny występujący głównie na ulicy Kościuszki z ruchem lokalnym i ruchem pojazdów ciężarowych na ulicy Armii Krajowej.

7 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r.

8 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Istniejące obecnie ukształtowanie skrzyżowania, długie proste wloty z ulicy podporządkowanej T. Kościuszki oraz duża szerokość jezdni i długie proste wloty na ulicy Armii Krajowej prowokują kierujących do przekraczania dopuszczalnej prędkości. Przy dużym natężeniu ruchu drogowego na skrzyżowaniu stwarza to duże zagrożenie wystąpienia kolizji a także wypadków. Statystyka policyjna wskazuje, że w miejscu planowanego zadania dochodziło do zdarzeń drogowych. W 2009 r. doszło do 2 kolizji i 2 wypadków, w 2010 r. miały miejsce 2 kolizje, w 2011 r. odnotowano 2 kolizje i 1 wypadek, w 2012 r. doszło do 4 kolizji.

9 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Celowym działaniem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu będzie uspokojenie ruchu w obrębie skrzyżowania. Cel ten można osiągnąć wprowadzając zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu poprzez budowę ronda. Ze względu na ograniczone szerokości pasów drogowych możliwe jest wykonanie mini ronda z przejezdną centralną wyspą środkową. Budowa mini ronda spowoduje uporządkowanie i uspokojenie ruchu drogowego. W zadaniu inwestycyjnym należy również uwzględnić przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, niezbędną przebudowę urządzeń i instalacji obcych ( sieć wodociągowa i energetyczna ) na wlotach projektowanego ronda. W ramach zadania przewiduje się również połączenie istniejącego ciągu pieszo – rowerowego i chodników na ulicy Armii Krajowej z przebudowywanym skrzyżowaniem oraz niezbędne korekty przebiegu krawężników i chodników na wlotach ulicy T. Kościuszki.

10 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje: - opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania wraz z projektami branżowymi przebudowy urządzeń obcych i instalacji, - opracowanie stałej organizacji ruchu, - przebudowę skrzyżowania zgodnie z opracowanymi dokumentacjami, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

11 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Projekt stałej organizacji ruchu

12 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze (droga powiatowa nr 1732B, ul. Drohiczyńska)

13 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na ulicy Drohiczyńskiej w miejscowości Siemiatycze, na odcinku drogi powiatowej nr 1732B przebiegającym od Placu Jana Pawła II (droga krajowa nr 19) do skrzyżowania z ulicą Zieloną. Ulica Drohiczyńska stanowi ważny element układu komunikacyjnego miasta i jest na niej obserwowane znaczne nasilenie ruchu drogowego, zarówno pojazdów jak też pieszych. Przy ulicy zlokalizowane są szkoła podstawowa, banki, sklepy, instytucje usługowe.

14 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje: - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - wprowadzenie oznakowania poziomego i uzupełnienie oznakowania pionowego (w szczególności przejść dla pieszych), - przebudowę dziesięciu istniejących przejść dla pieszych, - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych w obrębie przejść dla pieszych oraz na skrzyżowaniach ulic, - budowa jednego przejścia wyniesionego typu płytowego (jako elementu uspokojenia ruchu) na skrzyżowaniu na którym obserwowane jest znaczne natężenie ruchu pieszego najmłodszych uczestników ruchu drogowego, dzieci idących do lub ze szkoły, - korektę krawężników.

15 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Projekt stałej organizacji ruchu

16 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze (droga powiatowa nr 1783B, ul. T. Kościuszki)

17 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na ulicy T. Kościuszki w miejscowości Siemiatycze, na odcinku drogi powiatowej nr 1783B przebiegającym od Ronda Solidarności, gdzie zbiegają się drogi powiatowe nr1754B, nr 1762B oraz droga wojewódzka nr 693 do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej (droga powiatowa nr 1763B). Ulica T. Kościuszki stanowi ważny element układu komunikacyjnego miasta i jest na niej obserwowane znaczne nasilenie ruchu drogowego, zarówno pojazdów jak też pieszych. Przy ulicy zlokalizowane są: dworzec autobusowy, sklepy, zespół szkół a w bezpośredniej bliskości targowisko.

18 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje: - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - wprowadzenie oznakowania poziomego i uzupełnienie oznakowania pionowego (w szczególności przejść dla pieszych), - przebudowę sześciu istniejących przejść dla pieszych, - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych w obrębie przejść dla pieszych oraz na skrzyżowaniach ulic, - budowę jednego przejścia wyniesionego typu płytowego (jako elementu uspokojenia ruchu) na długim prostym odcinku ulicy przy zespole szkół, na którym obserwowane jest nagminne przekraczanie przez kierujących dopuszczalnej prędkości, - korekty krawężników i odnowę nawierzchni jezdni.

19 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r.

20 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół (droga powiatowa nr 1765B, ul. Żerczycka w miejscowości Nurzec-Stacja - przejście przy boisku Orlik i przy skrzyżowaniu ul. Żerczyckiej z ul. Szkolną)

21 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na ulicy Żerczyckiej w miejscowości Nurzec-Stacja, na odcinku drogi powiatowej nr 1765B, przebiegającym przy boisku sportowym dla dzieci i młodzieży oraz w bezpośredniej bliskości szkoły podstawowej i gimnazjum. Nasilenie ruchu pieszego z dużym udziałem dzieci i młodzieży obserwowane jest zarówno w okolicy boiska, jak też na skrzyżowaniu ulicy Żerczyckiej z ulicą Szkolną.

22 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje: - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych, - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych, - korekty krawężników i nawierzchni chodników, - naprawę nawierzchni bitumicznej na odcinku wykonywanego oznakowania poziomego.

23 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r.

24 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne nr 5: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół (droga powiatowa nr 1710B - przejście przy szkole podstawowej w miejscowości Czartajew)

25 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowości Czartajew, na odcinku drogi powiatowej nr 1710B przebiegającym przy szkole podstawowej. W chwili obecnej w obrębie szkoły nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych a istniejący chodnik kończy się przed wyjściem z placu szkolnego. Istniejące bariery łańcuchowe i bariera przy wyjściu z terenu szkoły wymagają wymiany. Najbliższe przejście dla pieszych zlokalizowane jest w znacznej odległości od szkoły, na skrzyżowaniu z drogą 1726B. W czasie rozpoczynania zajęć oraz ich zakończenia obserwuje się wzmożony ruch drogowy w okolicy szkoły. Większy ruch drogowy automatycznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i kolizji.

26 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje: - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego tego przejścia, - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych, - przedłużenie istniejącego chodnika, - korekty krawężników, - naprawę nawierzchni bitumicznej na odcinku wykonywanego oznakowania poziomego.

27 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Projekt stałej organizacji ruchu

28 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne nr 6: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół (droga powiatowa nr 2101B - przejście w obrębie szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowości Perlejewo)

29 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowości Perlejewo, na odcinku drogi powiatowej nr 2101B przebiegającym przy szkole podstawowej i gimnazjum. Na odcinku tym usytuowane jest przejście dla pieszych obsługujące głównie ruch związany z funkcjonowaniem szkoły. Służy niechronionym uczestnikom ruchu drogowego przechodzącym z terenu szkoły na plac parkingowy i w stronę przeciwną. Przejście wykorzystywane jest przez dzieci dowożone do szkoły z okolicznych miejscowości, indywidualnie przez rodziców oraz środkami komunikacji zbiorowej. W czasie rozpoczynania zajęć oraz ich zakończenia obserwuje się wzmożony ruch drogowy w okolicy szkoły.

30 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje: - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w obrębie przejścia dla pieszych, - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych, - wykonanie niezbędnych korekt krawężników oraz nawierzchni chodnika, - naprawę nawierzchni bitumicznej na odcinku wykonywanego oznakowania poziomego.

31 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Projekt stałej organizacji ruchu

32 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych, 11-15.03.2013 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica Konfederacja Szwajcarska Zurych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google