Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weronika Staniec-Porczyk Z-ca Dyrektora Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 Rok Samorządności 2015 - plany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weronika Staniec-Porczyk Z-ca Dyrektora Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 Rok Samorządności 2015 - plany."— Zapis prezentacji:

1 Weronika Staniec-Porczyk Z-ca Dyrektora Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 Rok Samorządności 2015 - plany Ministerstwa Spraw Zagranicznych

2 2 odbiorcy zagraniczni odbiorcy krajowi  Promocja sukcesu Polski regionalnej i lokalnej  Promocja sukcesu transformacji gospodarczej  Promocja działań na rzecz demokratyzacji, rozwoju społeczeństw obywatelskich i ochrony praw człowieka na świecie  Promocja wkładu Polski w zwycięstwo aliantów w kontekście 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej  Promocja polskiego teatru  Polska jako aktywny członek UE  Polska jako aktywny uczestnik współpracy regionalnej  Popularyzacja problematyki pomocy rozwojowej - Europejski Rok Rozwoju 2015 Priorytety działań komunikacyjnych MSZ - 2015

3 Promocja sukcesu Polski regionalnej i lokalnej 3 Kontekst działań komunikacyjnych Rok Samorządności 2015 rocznica reformy samorządowej i administracyjnej kontynuacja działań rocznic 10-15-25

4 4 Komunikaty zagraniczne Polska ma dobrze zorganizowany i sprawdzony w praktyce ustrój samorządowy, dzięki czemu szybko się rozwija. Polska jest liderem w wykorzystaniu funduszy UE dla rozwoju regionalnego i lokalnego Promocja sukcesu Polski regionalnej i lokalnej

5 5 Komunikaty krajowe Działania samorządów na arenie międzynarodowej stanowią znaczące wzmocnienie działań na rzecz promocji i budowy pozycji Polski za granicą Działania międzynarodowe podejmowane przez samorządy powinny stanowić jedno z narzędzi wspierających realizację potrzeb lokalnej społeczności na różnych płaszczyznach i w dziedzinach kluczowych dla rozwoju regionu Promocja sukcesu Polski regionalnej i lokalnej

6 Działania komunikacyjne MSZ - dyplomacja publiczna i kulturalna 6 promocja polskiego modelu samorządności promocja dorobku polskiego samorządu i regionów promocja Polski jako miejsca organizacji ważnych wydarzeń międzynarodowych cele liderzy zagranicznej opinii publicznej wybrane grupy społeczne w krajach docelowych społeczności za granicą odbiorcy dotacje celowe dla partnerów kampanie informacyjne materiały specjalne na potrzeby placówek narzędzia polskie placówki dyplomatyczne w krajach docelowych partnerzy wyłonieni w konkursie dotacyjnym partnerzy

7 Działania komunikacyjne MSZ - komunikacja społeczna 7 wzmocnienie potencjału polskich samorządów do podejmowania współpracy międzynarodowej cele działacze samorządowi środowiska naukowe odbiorcy dotacje celowe dla partnerów debaty i konferencje w regionach narzędzia jednostki samorządu terytorialnego ośrodki sieci RODM uczelnie wyższe, instytucje naukowe, think thanki partnerzy wyłonieni w konkursie dotacyjnym partnerzy

8 Konkurs dotacyjny - wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego ppz 8 jst wszystkich szczebli organizacje pozarządowe podmioty uprawnione 3,4 mln zł środki dostępne w konkursie min. 50 tys. zł – maks. 200 tys. zł kwota uzależniona od rodzaju projektu wkład własny w przypadku jst – co najmniej 20% kosztów projektu wysokość dotacji projekty muszą mieć zasięg co najmniej regionalny działania muszą być realizowane w kraju realizacja projektu musi zakończyć się do 31 XI 2015 warunki realizacji projektów

9 Więcej informacji: Wydział ds. wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych tel. 022 523 71 82 fax 022 523 71 89


Pobierz ppt "Weronika Staniec-Porczyk Z-ca Dyrektora Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 Rok Samorządności 2015 - plany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google