Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia DPK-D DataNajważniejsze wydarzenia 22.03.2010 Złożenie oferty na realizację zadania publicznego: „Utworzenie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia DPK-D DataNajważniejsze wydarzenia 22.03.2010 Złożenie oferty na realizację zadania publicznego: „Utworzenie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-"— Zapis prezentacji:

1

2 Historia DPK-D DataNajważniejsze wydarzenia 22.03.2010 Złożenie oferty na realizację zadania publicznego: „Utworzenie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno- Doradczego im. Marianny Orańskiej dla organizacji pozarządowych z obszaru powiatu polkowickiego” 29.04.2010Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Dolnośląskim Wysokość dofinansowania 34 tys. zł 4-5.05.2010Zawarcie umów ze specjalistami na stanowiskach: 1) Doradca ds. funduszy 3/4 etatu 2) Doradca ds. finansowych 1/2 etatu 3) Prawnik 1/3 etatu 27.05.2010Konferencja inauguracyjna otwarcie DPK-D

3 Historia DPK-D c.d. DataNajważniejsze wydarzenia 27.05.2010Wykłady specjalistów: 1) „Źródła finansowania III sektora” 2) „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi” 05-12.2010Świadczenie fachowego poradnictwa i doradztwa dla powiatowych organizacji pozarządowych 20.12.2010Konferencja podsumowująca projekt 20.12.2010Wykład specjalisty: „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w świetle znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym” 31.12.2010Zakończenie projektu

4 Zasięg oddziaływania DPK-D GMINY CHOCIANÓW PRZEMKÓW GAWORZYCE GRĘBOCICE POLKOWICE NGO Z POWIATU POLKOWICKIEGO

5 Zadania DPK-D (1) 1. Świadczenie fachowego poradnictwa i doradztwa dla powiatowych organizacji pozarządowych Do dnia dzisiejszego w ramach realizacji projektu udzielono łącznie: 57 konsultacji 27 doradztw 50 organizacji pozarządowych

6 Zadania DPK-D (2) 2. Organizacja szkoleń i warsztatów standaryzujących pracę organizacji pozarządowych W trakcje realizacji projektu przeprowadzono trzy wykłady tematyczne:  „Źródła finansowania III sektora”  Zarządzanie organizacjami pozarządowymi – cz. I  Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w świetle znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym – cz. II W trakcje realizacji projektu przeprowadzono trzy wykłady tematyczne:  „Źródła finansowania III sektora”  Zarządzanie organizacjami pozarządowymi – cz. I  Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w świetle znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym – cz. II

7 Zadania DPK-D (3) 3. Wspieranie samozatrudnienia w organizacjach pozarządowych Dzięki realizacji projektu utworzono nowe miejsca pracy dla specjalistów obsługujących DPK-D: 1) Doradca ds. funduszy – 3/4 etatu 2) Doradca ds. finansowych – 1/2 etatu 3) Prawnik – 1/3 etatu (udostępniony przez Starostwo Polkowickie) Ponadto liczymy, iż dzięki pozyskiwanym przez organizacje pozarządowe funduszom unijnym powstaną nowe miejsca pracy na obszarze powiatu polkowickiego. Dzięki realizacji projektu utworzono nowe miejsca pracy dla specjalistów obsługujących DPK-D: 1) Doradca ds. funduszy – 3/4 etatu 2) Doradca ds. finansowych – 1/2 etatu 3) Prawnik – 1/3 etatu (udostępniony przez Starostwo Polkowickie) Ponadto liczymy, iż dzięki pozyskiwanym przez organizacje pozarządowe funduszom unijnym powstaną nowe miejsca pracy na obszarze powiatu polkowickiego.

8 Zadania DPK-D (4) 4. Doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych Dzięki działaniom DPK-D przyczyniono się do utworzenia 2 nowych organizacji pozarządowych: Fundacja GRAMINEAE z gminy Chocianów (w fazie rejestracji) Główny cel Fundacji to ochrona środowiska naturalnego. Fundacja ATHENE NOCTUA z gminy Chocianów (w fazie rejestracji) Główny cel Fundacji to wsparcie ekonomii społecznej. Stowarzyszenie ECHO z gminy Chocianów (w fazie rejestracji) Dzięki działaniom DPK-D przyczyniono się do utworzenia 2 nowych organizacji pozarządowych: Fundacja GRAMINEAE z gminy Chocianów (w fazie rejestracji) Główny cel Fundacji to ochrona środowiska naturalnego. Fundacja ATHENE NOCTUA z gminy Chocianów (w fazie rejestracji) Główny cel Fundacji to wsparcie ekonomii społecznej. Stowarzyszenie ECHO z gminy Chocianów (w fazie rejestracji)

9 Zadania DPK-D (5) 5. Doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji bieżących projektów organizacji pozarządowych Doradcy z DPK-D udzielili doradztwa w zakresie realizacji projektów, w tym z rozliczania dotacji z programów: 1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (całkowicie rozliczona dotacja ze Stow. Kwitnące Jabłonie) 2. Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (rozliczanie Małych Projektów) 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4. Dotacje samorządowe Doradcy z DPK-D udzielili doradztwa w zakresie realizacji projektów, w tym z rozliczania dotacji z programów: 1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (całkowicie rozliczona dotacja ze Stow. Kwitnące Jabłonie) 2. Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (rozliczanie Małych Projektów) 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4. Dotacje samorządowe

10 Zadania DPK-D (6) 6. Doradztwo w zakresie zarządzania organizacją pozarządową W trakcie realizacji projektu przeprowadzono dwa wykłady z zarządzania organizacją pozarządową:  Wykład 1 „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi”. Data 27.05.2010 r.  Wykład 2 „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w świetle znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym”. Data 20.12.2010 r. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono dwa wykłady z zarządzania organizacją pozarządową:  Wykład 1 „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi”. Data 27.05.2010 r.  Wykład 2 „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w świetle znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym”. Data 20.12.2010 r.

11 Zadania DPK-D (7) 7. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym W celu promocji idei Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego przeprowadzono następujące działania: 1)Zorganizowanie dwóch konferencji, na które zaproszono przedstawicieli trzech sektorów. 2)Zamieszczenie informacji na stronach internetowych partnerów. 3) Rozesłanie plakatów informacyjnych i ulotek promujących projekt do wszystkich gmin powiatu. W celu promocji idei Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego przeprowadzono następujące działania: 1)Zorganizowanie dwóch konferencji, na które zaproszono przedstawicieli trzech sektorów. 2)Zamieszczenie informacji na stronach internetowych partnerów. 3) Rozesłanie plakatów informacyjnych i ulotek promujących projekt do wszystkich gmin powiatu.

12 Problemy organizacji pozarządowych 1) Słaba kondycja finansowa; brak środków na zabezpieczenie projektu 2) Brak osób gotowych zaangażować się w sprawy organizacji 3) Brak wykwalifikowanej kadry 4) Skomplikowane procedury związane z dostępem do funduszy unijnych 5) Niejasne reguły współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. 1) Słaba kondycja finansowa; brak środków na zabezpieczenie projektu 2) Brak osób gotowych zaangażować się w sprawy organizacji 3) Brak wykwalifikowanej kadry 4) Skomplikowane procedury związane z dostępem do funduszy unijnych 5) Niejasne reguły współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

13 Wsparcie rozwoju III sektora SZKOLENIA 1)Pozyskiwanie środków unijnych i krajowych 2)Rozliczanie dotacji 3)Zagadnienia prawno-formalne związane z funkcjonowaniem organizacji 4)Znajomość języków obcych i obsługa komputera. DORADZTWO 1)Pozyskiwanie środków unijnych i krajowych 2)Rozliczanie dotacji 3) Zagadnienia prawno-formalne SZKOLENIA 1)Pozyskiwanie środków unijnych i krajowych 2)Rozliczanie dotacji 3)Zagadnienia prawno-formalne związane z funkcjonowaniem organizacji 4)Znajomość języków obcych i obsługa komputera. DORADZTWO 1)Pozyskiwanie środków unijnych i krajowych 2)Rozliczanie dotacji 3) Zagadnienia prawno-formalne


Pobierz ppt "Historia DPK-D DataNajważniejsze wydarzenia 22.03.2010 Złożenie oferty na realizację zadania publicznego: „Utworzenie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google