Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu

2 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Wielkość projektu 5.140.000,00 PLN Termin realizacji I kwartał 2011 – III kwartał 2012 Wielkość dofinansowania 3.855.000,00 PLN

3 3 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Diecezja powstała 28 czerwca 1972 r., powołana przez papieża Pawła VI bullą Episcoporum Poloniae Coetus. Biskupem erygowanej diecezji został bp Ignacy Jeż. Najważniejszym wydarzeniem w dziejach diecezji była wizyta Jana Pawła II w dniach 1 – 2 maja 1991 r. Papież podczas wizyty poświęcił gmach seminarium duchowego, poprowadził modlitwę różańcową w katedrze koszalińskiej oraz spotkał się z Wojskiem Polskim. Informacje ogóle: Obszar: 14 640 km 2, na terenie czterech województw: lubuskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Ludność: ok. 900 tyś. (850 tyś. katolików)

4 4 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska, razem z partnerem Archidiecezją Szczecińsko – Kamieńską, przeprowadza obecnie renowację Katedry w Koszalinie oraz Bazyliki w Kołobrzegu, a także Katedry w Kamieniu Pomorskim oraz Bazylikę w Szczecinie. Wartość projektu, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządów lokalnych, wynosi ponad 15 milionów złotych. W ramach projektu pracami w koszalińskiej świątyni objęte zostały m. in.: - renowacja i konserwacja elewacji, - wymiana obróbek blacharskich, - przełożenie szklenia witraży, - renowacja drzwi i wymiana żaluzji drewnianych, - nawierzchnia z kostki brukowej, - instalacja systemu sygnalizacji pożarem oraz włamania, - podłogi drewniane - balustrady.

5 5 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Łącznie na Katedrę pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie przeznaczono ponad 4 miliony złotych. Prace w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu zostały oszacowane na ponad 6,3 miliona złotych. W ramach projektu wykonane zostaną m. in.: - renowacja i konserwacja elewacji, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana obróbek blacharskich, - instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz włamania, - wymiana elementów w dźwigu osobowym w wieży, - budowa klatki schodowej w obudowie, - remont pomieszczenia krypty - zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji dachu, - remont empory i adaptacja dla osób niepełnosprawnych, - konserwacja zabytków ruchomych.

6 6 Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie Została wzniesiona w latach 1300-1333. Zachowała się w niezmiennej formie architektonicznej, mimo częstych pożarów miasta. Pierwsza renowacja świątyni miała miejsce w XIX wieku, w latach 1842-1845. Kolejna renowacja odbyła się na początku XX w. Po II wojnie światowej, 17 czerwca 1945 roku odbyła się w kościele mariackim pierwsza msza katolicka. 28 czerwca 1972 roku, wraz z powołaniem przez papieża Pawła VI nowej diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, parafialny kościół NMP ustanowiony został katedrą.

7 7 Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie Wewnątrz katedry znajdują się: - krucyfiks gotycki z XIV w., - późnogotyckie figury świętych z 1519 r., rzeźbione w drewnie dębowym, - wczesnogotycka chrzcielnica, - pająki (żyrandole) z 1666 r., -neogotyckie organy z 1899 r. Na szczycie wieży umiejscowiony jest Pochodzący z 1754 r. zegar. Ponadto Katedra posiada cztery dzwony odlane w 1980 r. w Poznaniu.

8 8 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu Kościół miejski zaczęto wznosić na początku XIV w. Pierwszą Mszę Świętą odprawiono w 1321 r. Przez kolejne dwa wieki świątynia była rozbudowywana i upiększana. Od XVII do XX wieku kościół był wielokrotnie niszczony przez działania wojenne. W czasie II wojny światowej kościół został doszczętnie zniszczony przez wojska radzieckie. W roku 1957 rozpoczęto odbudowę. W roku 1986 papież Jan Paweł II podniósł główną świątynie kołobrzeską do rangi bazyliki mniejszej

9 9 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu Wewnątrz bazyliki znajdują się: - krucyfiks „Figura życia” z 1330 r., - chrzcielnica z 26 scenami z życia Chrystusa 1355 r., - stalle kapituły z drzewca dębowego (najstarsze w Polsce) z 1340 r., - gotycki świecznik siedmioramienny z 1327 r., - stalle rajców miejskich z 1400 r., - tablice nagrobne mieszczan, - mosiężny świecznik „Korona Holków” z 1420 r., - drewniany świecznik „Korona Schlieffenów” z 1523 r.

10 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dokończenie procesu kompleksowej renowacji Katedry w Koszalinie i w Kołobrzegu. Przeprowadzenie projektu pozwoli zakończyć całkowitą renowację i konserwację obiektów. Dzięki zrealizowaniu projektu zwiększy się także wartość turystyczna i kulturowa zabytków, jak i miast, w których się znajdują. Nastąpi także zwiększenie dostępności obiektów dla turystów (udostępnienie wieży do pełnienia funkcji tarasu widokowego oraz udostępnienie pomieszczeń kameralnych do celów kulturowych). Zakończenie projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie regionalnej tożsamości kulturowej i społecznej ziem Pomorza. CELE PROJEKTU

11 11 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Charakter strategiczny projektu Cele projektu są zgodne ze Strategią Rozwoju WZ do 2020 r. oraz z celami RPO WZ na lata 2007 – 2013. Zakończenie kompleksowej renowacji i konserwacji Katedr pozwoli na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczny oraz gospodarczy regionu. Zabytki są perłami architektonicznymi w skali województwa, ich renowacja przyczyni się do wzrostu oferty turystycznej w regionie. Przeprowadzenie projektu wpłynie na rozwój turystyki kulturowej w Kołobrzegu i Koszalinie.

12 12 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu W ramach projektu zostaną wykonane prace renowacyjno – konserwatorskie w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie oraz w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu.

13 13 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu – Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie Wymiana okien na drugim i trzecim piętrze wieży

14 14 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu – Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie Roboty remontowe i mykologiczne więźby dachowej, wieży oraz sygnaturki

15 15 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu – Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie Konieczne roboty blacharskie

16 16 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu – Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki

17 17 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu – Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu Wymiana instalacji elektrycznej w Bazylice

18 18 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu – Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu Adaptacja pomieszczeń w wieży na cele kulturowe i taras widokowy

19 19 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu – Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu Prace przy witrażach, remont konserwatorski witraży oraz szklenia ochronnego.

20 20 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Zakres Projektu – Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu Wymiana okien w wieży od strony wschodniej

21 21 Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu Proponowany harmonogram prac


Pobierz ppt "Prezentacja projektu Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google