Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie 10 lat w Unii. Polityczne aspekty członkostwa - jak Polska zmieniła Europę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie 10 lat w Unii. Polityczne aspekty członkostwa - jak Polska zmieniła Europę."— Zapis prezentacji:

1 Polskie 10 lat w Unii

2 Polityczne aspekty członkostwa - jak Polska zmieniła Europę

3 Z NACZĄCY AWANS POLITYCZNY W UE C ZĘŚĆ CENTRUM DECYZYJNEGO S ILNE WPŁYWOWE PAŃSTWO Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu Skuteczne uczestnictwo w najważniejszych debatach UE Stabilność polityczna w czasie kryzysu Przełożenie na najsilniejsze ugrupowania w Parlamencie Europejskim Duża zdolność koalicyjna – umiejętność gry zespołowej Doświadczenie we współpracy z instytucjami UE Euroentuzjazm Polaków K ORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 B EZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W PŁYW NA KSZTAŁT REFORMY STREFY EURO

4 Gospodarcze aspekty członkostwa - jak Europa zmieniła Polskę

5 Gospodarka: 10 lat wzrostu 20032013 843 mld PLNPKB1 636 mld PLN 48,8% PKB per capita w PPS względem średniej UE 68% 10,3 pkt. proc. (1994-2003) Nadrabianie dystansu do średniej UE 19,2 pkt. proc. (2004-2013) 20,0%Bezrobocie13,4% 208 mld PLNEksport ogółem639 mld PLN -13,5 mld PLNSaldo w handlu z UE100,5 mld PLN 207 mld PLN Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 759 mld PLN 4,6 mld PLNPolskie inwestycje zagraniczne w UE129 mld PLN 24 mld PLN (1990-2003) Fundusze UE 371 mld PLN (2004-2013) 6,76%Oprocentowanie obligacji 10-letnich4,42%

6 Wzrost PKB w kryzysie (2008-2013) Polska wykorzystuje unijną szansę lepiej niż inne państwa

7 Korzyści z rynku wewnętrznego UE Polskie inwestycje bezpośrednie w państwach unijnych w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły się kilkudziesięciokrotnie, z poziomu 4,6 mld złotych w 2003 r. do poziomu 129 mld złotych w 2013 r.

8 Efekt funduszy unijnych Dzięki funduszom unijnym w latach 2004-2013 zrealizowano ponad 160 tyś. projektów, a ponad 20 tyś. jest jeszcze w trakcie realizacji. Ich łączna wartość ma wynosić 593 mld zł. Wybudowano łącznie 673 km autostrad, wybudowano lub zmodernizowano 808 km dróg ekspresowych, 36 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz 683 oczyszczalnie ścieków. Ze środków UE wypłacono 53,7 mld zł dopłat bezpośrednich dla 1,4 mln gospodarstw. Od 2009 r. Polska jest największym beneficjentem netto unijnego budżetu. W ciągu 10 lat członkostwa, po opłaceniu składek, otrzymaliśmy netto łącznie aż 250,5 mld złotych. Oznacza to, że za każdą złotówkę wpłaconą do budżetu UE z 125,4 mld złotych Polska otrzymała z powrotem trzy złote, czyli łącznie 375,9 mld zł.

9 Alternatywny scenariusz dla Polski – rozwój poza UE (Wyniki symulacji scenariusza stanu rozwoju Polski poza UE w 2013 r. dla wybranych wskaźników gospodarczych) Gdyby Polska nie przystąpiła do UE, to w 2013 r. : polska gospodarka rozwijałaby się wolniej PKB na osobę, mierzony wartością siły nabywczej byłby na poziomie z 2009 r.: 59% a nie 68% w stosunku do średniej UE-27. wyeksportowalibyśmy towary o wartości mniejszej o 25% (wyniosłaby ona 478 mld złotych a nie 639 mld złotych) nakłady na inwestycje byłyby niższe o 12% w 2013 r., a w całym okresie 2004–2013 — o 7,8% (czyli o 200 mld złotych) znacznie więcej osób byłoby bez pracy zatrudnienie byłoby niższe o 10%, a bezrobocie wyższe o prawie 38%. Osób bezrobotnych byłoby o ponad pół miliona więcej!

10 Społeczne aspekty członkostwa - Europa bez granic

11 Polacy entuzjastami Europy Mimo, że kryzys gospodarczy osłabił nieco polski entuzjazm, poparcie dla Unii wciąż jest bardzo wysokie (w marcu 2014 r. - 89%). 67% Polaków czuje się obywatelami Unii (średnia dla całej UE - 59%), a 56% deklaruje znajomość praw wynikających z europejskiego obywatelstwa (średnia dla całej UE - 43%). Dominują opinie o korzystnym wpływie UE na większość dziedzin życia: 71% Polaków dostrzega pozytywny wpływ UE na polską gospodarkę 69% - na polskie rolnictwo 65% - na bezpieczeństwo naszego kraju Poparcie dla UE w wybranych państwach (2013 r.) Poparcie dla UE w Polsce 2003-2014

12 Polacy entuzjastami Europy

13 Korzyści dla obywatela W 2014 r. Polska miała bezpośrednie połączenie lotnicze ze 126. miastami na świecie (5-krotnie więcej niż przed przystąpieniem do UE). W latach 2004–2013 na polskich lotniskach obsłużono łącznie 185 mln pasażerów. W latach 2004–2013 aż 82,8% wszystkich wyjazdów turystycznych mieszkańców Polski stanowiły podróże do państw UE. Dzięki wprowadzeniu w życie unijnych regulacji, w ciągu zaledwie sześciu lat ceny za usługi w roamingu w Polsce znacząco spadły: blisko 4-krotnie dla połączeń wychodzących, SMSów wysyłanych z kraju innego niż Polska oraz za przesył 1 MB danych 7-krotnie dla połączeń odbieranych.

14 Polskie 10 lat w Unii


Pobierz ppt "Polskie 10 lat w Unii. Polityczne aspekty członkostwa - jak Polska zmieniła Europę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google