Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku XXX Sesja Rady Gminy Kalinowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku XXX Sesja Rady Gminy Kalinowo."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku XXX Sesja Rady Gminy Kalinowo

2 Program Współpracy Gminy Kalinowo z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2013 roku został przyjęty Uchwałą XIX/134/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2013 roku.

3  finansową formę współpracy, która polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań, na których realizację Gmina udzieliła dofinansowania;  pozafinansową formę współpracy

4 Na realizację zaplanowanych na 2013 rok zadań Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia. Konkurs został ogłoszony w dniu 28 stycznia 2013 roku na działania: a) w zakresie pomocy społecznej; b) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; c) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim; d) w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

5 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1. usługi pielęgniarsko- pielęgnacyjne i rehabilitacyjne 15 000 zł11

6 Lp.Nazwa oferentaNazwa zadania Kwota dotacji 1.Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku Usługi pielęgniarsko- opiekuńczo-rehabilitacyjne Opieką objętych 14 pacjentów, średnio 60 wizyt w miesiącu Rehabilitacyjne – (5 osób – średnio 20 wizyt w miesiącu) 15 000 zł

7 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1. - organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy - organizacja imprez kulturalnych 16 000 zł4415 155 zł

8 Lp.Nazwa oferentaNazwa zadania Kwota dotacji 1. Parafia p.w. wniebowzięcia NMP w Kalinowie „The best dancers” Realizacja warsztatów tanecznych oraz prezentacja zdobytych umiejętności 1 570 zł 2.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” „Od ziarenka do bochenka IV” Realizacja 4 działań związanych z Dożynkami Gminy Kalinowo m.in. karczma Sypitki, warsztaty wyrabiania wieńców dożynkowych, konkurs dziecięcych wieńców dożynkowych, konkursy sprawnościowe dla dzieci 5 000 zł

9 3. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” Działaj lokalnie Dofinansowanie projektów grup nieformalnych z terenu Gminy Kalinowo 6 000 zł 4.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” Wakacyjne zajęcia „Baw się razem z nami” Warsztaty wakacyjne plastyczne, rękodzielnicze dla dzieci, konkursy, gry i zabawy, plener malarski 2 585 zł ŁĄCZNIE15 155 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim 20 000 zł33

11 LpNazwa oferentaNazwa zadania Kwota dotacji 1. Klub Sportowy „CKF OBI” „AIKIDO=samoobrona” Organizacja11 warsztatów aikido dla40 os 3 000 zł 2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” w Pisanicy Z „Żakiem” po sukcesy w kolejny rok Udział w zawodach, organizacja turnieju rodzinnego, organizacja międzygminnego turnieju tenisa stołowego 8 500 zł 3.OSP Pisanica Na sportowo w Gminie Kalinowo Organizacja Memoriału im. Henryka Litwickiego, organizacja Gminnej Ligii Piłki Nożnej 8 500 zł ŁĄCZNIE20 000 zł

12 LpNazwa oferentaNazwa zadania Kwota dotacji 1. Stowarzyszenie wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” „Zielony kapturek”- z ekologią za pan brat realizacja warsztaty z wykorzystaniem recyklingu i warsztaty teatralne gminny konkurs ekologiczny, wyjazd na zajęcia ekologiczne do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 2 900 zł 2.OSP Pisanica „Rodzinny Piknik Ekologiczny – Żyjmy w przyrodą w zgodzie” Impreza rodzinna promującą ekologię, zachowania ekologiczne oraz zdrowy styl życia 2 100 zł ŁĄCZNIE5 000 zł

13  Zrealizowano wszystkie zadania zlecone organizacjom pozarządowym;  Dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;  Organizacje w ramach dotacji organizowały usługi pielęgniarsko-opiekuńczo-rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne, sportowe i ekologiczne dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy. W ramach grantów zrealizowana została Gminna Liga Piłki Nożnej i Memoriał im. Henryka Litwickiego;  W wyniku realizacji zadań Gmina Kalinowo reprezentowana była na różnego rodzaju zawodach, turniejach o charakterze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim.

14


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku XXX Sesja Rady Gminy Kalinowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google