Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Największy potencjał gruntów inwestycyjnych w ofercie ANR Leszek Świętochowski Prezes ANR Warszawa, 15 kwietnia 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Największy potencjał gruntów inwestycyjnych w ofercie ANR Leszek Świętochowski Prezes ANR Warszawa, 15 kwietnia 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Największy potencjał gruntów inwestycyjnych w ofercie ANR Leszek Świętochowski Prezes ANR Warszawa, 15 kwietnia 2015 roku

2 państwowa osoba prawna powołana na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, następca prawny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa od 16 lipca 2003r. Zadania ANR Kim jesteśmy? wykonywanie praw własności i innych praw rzeczowych, w stosunku do nieruchomości w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa administrowanie nieruchomościami, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości, nieodpłatne przekazywanie nieruchomości m.in. jednostkom samorządu terytorialnego oraz kościelnym osobom prawnym, nadzór nad strategicznymi spółkami Skarbu Państwa z sektora rolnego.

3 Nieruchomości Inwestycyjne ANR 40 tys. ha gruntów przeznaczonych mpzp i/lub studium pod przemysł, handel-usługi, budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę logistyczną oraz sportowo-rekreacyjną w tym ok. 60 tys. ha w granicach administracyjnych miast.

4 Atuty oferty nieruchomości inwestycyjnych ANR duże powierzchnie atrakcyjne położenie (miasta, główne węzły komunikacyjne) nieruchomości uzbrojone w media nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny wiele nieruchomości znajduje się w granicach Specjalnych Stref Ekonomicznych (preferencyjne warunki i zwolnienia podatkowe dla inwestorów)

5 powierzchnia sprzedaży gruntów inwestycyjnych wyniosła 1 372 ha wartość sprzedaży gruntów inwestycyjnych wynosiła 250,8 mln zł średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów wyniosła 176,5 tys. zł Wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce oraz w poszczególnych regionach to rozwój ekonomiczny regionów (nowe inwestycje, miejsca pracy, wzrost poziomu życia lokalnych społeczności). Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych ANR w 2014 r.

6 W jaki sposób nabyć grunty od ANR? tylko na przetargach ustnych (licytacjach), licytację poprzedza publikacja wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargu, uczestnikami przetargów są osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium, możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

7 Istnieje możliwość nabycia nieruchomości inwestycyjnej od ANR przy rozłożeniu płatności na raty. Uwarunkowania: w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający przetarg nie został rozstrzygnięty, roczne raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50%, okres spłaty całej należności nie dłuższy niż 5 lat, Pozostała kwota podlega oprocentowaniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności. aktualne oprocentowanie wynosi 3,16%. Raty

8 Ponad 1700 ha gruntów inwestycyjnych ANR wchodzi w skład Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) Ponad 8.000 ha gruntów inwestycyjnych ANR znajduje się w Krajowym Zasobie Nieruchomości Inwestycyjnych (KZNI) tj. prowadzonej przez PAIiIZ bazie nieruchomości przemysłowych o powierzchni powyżej 50 ha.

9 Oferta ANR gruntów pod przemysł, składy, magazyny - przykłady

10 Przykładowe oferty nieruchomości inwestycyjnych ANR Targowisko Województwo: małopolskie Gmina: Kłaj Powierzchnia: 17,15 ha Nieruchomość położona przy autostradzie A4, w odległości 30 km od Krakowa. Atrakcyjne tereny dla rozwoju usług i produkcji.

11 Przykładowe oferty nieruchomości inwestycyjnych ANR Wrocław Muchobór Wielki Województwo: dolnośląskie Gmina: Wrocław Powierzchnia: 11,92 ha Nieruchomość położona na obrzeżach Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, 3 km od wrocławskiego lotniska Strachowice. Teren przeznaczony pod magazyny i składy.

12 Przykładowe oferty nieruchomości inwestycyjnych ANR Szałsza Województwo: śląskie Gmina: Zbrosławice Powierzchnia: 15,44 ha Nieruchomość położona na obrzeżach miasta Gliwice, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 78 oraz w odległości ok. 1 km od węzła „Czekanów” autostrady A1. Tereny produkcyjne, usługowo-produkcyjne.

13 Dowiedz się więcej na: www.anr.gov.pl

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Największy potencjał gruntów inwestycyjnych w ofercie ANR Leszek Świętochowski Prezes ANR Warszawa, 15 kwietnia 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google