Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obecna praktyka badań konsumentów usług turystycznych w regionach – województwo łódzkie Tomasz Koralewski Tomasz Mazurek Regionalna Organizacja Turystyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obecna praktyka badań konsumentów usług turystycznych w regionach – województwo łódzkie Tomasz Koralewski Tomasz Mazurek Regionalna Organizacja Turystyczna."— Zapis prezentacji:

1 Obecna praktyka badań konsumentów usług turystycznych w regionach – województwo łódzkie Tomasz Koralewski Tomasz Mazurek Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego REGIONALNE BADANIA KONSUMENTÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH 24-25.XI.2009 r.

2 Cel rozpoczęcia przez ROTWŁ badania ruchu turystycznego  Uzyskanie obrazu postrzegania województwa łódzkiego w oczach turystów i odwiedzających pod kątem poszczególnych elementów składowych kompleksowego produktu turystycznego  Uzyskanie informacji dotyczących wielkości ruchu turystycznego w Łodzi i regionie łódzkim (osobne raporty wynikające ze specyfikacji zamówienia)  Uzyskanie profilu turysty odwiedzającego łódzkie w różnych kategoriach np. wiek, zamożność, kraj lub region pochodzenia, sposób organizacji przyjazdu, cel przyjazdu, źródło pochodzenia informacji o ofercie etc.

3 Cel rozpoczęcia przez ROTWŁ badania ruchu turystycznego  Określenie rynków docelowych na których powinna być realizowana promocja turystyczna łódzkiego  Określenie narzędzi skutecznej promocji oferty turystycznej regionu, jak również dobór rodzaju oferty pod kątem oczekiwań konsumentów  Monitoring skuteczności działań promocyjnych realizowanych przez ROT Województwa Łódzkiego i naszych partnerów  Wskazanie wyników jako potencjalnego argumentu dla zarządzających województwem oraz dla mediów dla wskazania roli turystyki w harmonijnym rozwoju regionu łódzkiego

4 Praktyczne zastosowanie wyników badań z 2008 ROT Województwa Łódzkiego w okresie od I 2009 do IX 2009 Prezentacja wyników badań mediom, samorządom terytorialnym, podmiotom branży turystycznej z obszaru województwa łódzkiego Zastosowanie wyników badań w realizacji zadań statutowych Organizacji, między innymi: ▫ ograniczenie liczby imprez targowych z udziałem łódzkiego, ▫ ograniczenie działań promocyjnych za granicą głównie do rynków priorytetowych (niemiecki, brytyjski, rosyjski i izraelski), ▫ większy nacisk na działania na rynku wewnętrznym, ▫ zwiększenie zakresu działań prowadzonych w Internecie, ▫ ograniczenie działań reklamowych w branżowych wydawnictwach komercyjnych, ▫ zwiększenie nacisku na działania wśród młodzieży i nauczycieli

5 Organizacja badań w województwie łódzkim Koordynator ROTWŁ Zleceniodawca Urząd Miasta Łodzi Zleceniodawca Urząd Marszałkowski 1.Przeprowadzeni badań w terenie 2.Zabranie danych od jednostek regionalnych (GUS, podmioty branży turystycznej, samorządy) ROTWŁ Opracowanie wyników badań, stworzenie raportu Jednostka badawcza 1. Prezentacja wyników 2. Kolportaż raportu wśród branży turystycznej oraz samorządów ROTWŁ

6 Finansowanie badań Rok 2008 Urząd Miasta Łodzi – osobna umowa na przeprowadzeni badań Urząd Marszałkowski w Łodzi - osobna umowa na przeprowadzeni badań Rok 2009 Urząd Miasta Łodzi – środki finansowe na badania przekazane w składce członkowskiej płaconej na rzecz ROTWŁ Urząd Marszałkowski w Łodzi – środki finansowe pozyskane w ramach wygranego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki

7 Opis metodologii badań w 2008 roku Wykonanie i koordynacja badań: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego przy współpracy: Małopolskiej Organizacji Turystycznej Metoda badań i raport końcowy opracowane przez ekspertów: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Pod kierownictwem: dr Krzysztofa Borkowskiego

8 Opis metodologii badań w 2008 roku Obok danych powszechnie dostępnych podstawowym źródłem informacji były badania kwestionariuszowe: Wstępnie ustalono, że próba o liczebności n = 4250 osób gwarantuje dokładność oszacowania na poziomie 3%, z prawdopodobieństwem wnioskowania 0,95. Ostatecznie przeprowadzono 3950 ankiet. Po weryfikacji ich poprawności i rzetelności do ostatecznej analizy zakwalifikowano 3481 ankiet. Z tej liczby 1450 ankiet dotyczy miasta Łodzi natomiast 2031 – pozostałych powiatów województwa łódzkiego. Badania prowadzono w 155 lokacjach na terenie województwa (rozkład 50 / 50 dla układu atrakcje / obiekty noclegowe) Badania prowadzono w III i IV kwartale 2008 roku.

9 Wyniki badań z 2008 roku Liczba turystów w województwie łódzkim w latach 1995-2008 (wraz Łodzią)

10 Wyniki badań z 2008 roku Pozycja województwa łódzkiego w rankingu ogólnopolskim ruchu turystycznego w 2007 roku

11 Opis metodologii badań w 2009 roku Wykonanie i koordynacja badań: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Metoda badań i raport końcowy opracowane przez ekspertów: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Pod kierownictwem: prof. Stanisława Liszewskiego Planowana publikacja wyników – II 2010 roku

12 Opis metodologii badań w 2009 roku Obok danych powszechnie dostępnych podstawowym źródłem informacji były badania kwestionariuszowe: Wstępnie ustalono, że próbę o liczebności n = 3235 osób Ostatecznie przeprowadzono 2653 ankiet Ponadto przeprowadzono 24 ankiety w wszystkich urzędach powiatowych woj. Łódzkiego Badania realizowana były w ok. 135 lokacjach Badania prowadzono w II, III i IV kwartale 2009 roku

13 Podstawowe problemy w realizacji badań konsumentów usług turystycznych na terenie Województwa łódzkiego ▫ Gradacja atrakcji turystycznych  Brak ruchu turystycznego w atrakcjach niższej kategorii – atrakcjach lokalnych – trudność w prowadzeniu badań ankietowych ▫ Okresowość prowadzonych badań  2008 – III, IV kwartał  2009 – II, III, IV kwartał ▫ Zabezpieczenie budżetowania realizacji badań ruchu turystycznego już na początku roku

14 Podstawowe problemy w realizacji badań konsumentów usług turystycznych na terenie Województwa łódzkiego Problemy techniczne pracy w terenie Brak zgody obiektów na prowadzenie badań (2009 rok – ok. 15 negatywnych decyzji) Częste odmowy ze strony respondentów na prowadzenie badań Niskie kompetencje ankieterów Koszty prowadzenia ankiety Problem wiarygodności danych/sprawdzanie pracy ankieterów Zdarzenia losowe

15 Podstawowe problemy w realizacji badań konsumentów usług turystycznych na terenie Województwa łódzkiego ▫ Niekompletność i niska wiarygodność materiałów komplementarnych na poziomie regionalnym  Trudności z pozyskaniem danych z WUS i GUS  Trudna do zweryfikowania wiarygodność danych z GUS w kontekście źródła pochodzenia informacji ▫ Problemy z odniesieniem zebranych wyników do innych regionów oraz badań krajowych – brak rozwiązań systemowych, brak wskazania modelu prowadzenia badań identycznego dla każdego województwa

16 Dziękujemy za uwagę Badania ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2008 roku dostępne są na stronie: http://www.rotwl.pl/dokumenty Tomasz Koralewski tkoralewski@rotwl.pl Tomasz Mazurek tmazurek@rotwl.pl


Pobierz ppt "Obecna praktyka badań konsumentów usług turystycznych w regionach – województwo łódzkie Tomasz Koralewski Tomasz Mazurek Regionalna Organizacja Turystyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google