Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Conversion Final Conference 21st September 2007 ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE JAKO FORMA AKTYWIZAJI ZAWODOWEJ geförderte Anstellung als Form beruflicher Aktivisierung.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Conversion Final Conference 21st September 2007 ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE JAKO FORMA AKTYWIZAJI ZAWODOWEJ geförderte Anstellung als Form beruflicher Aktivisierung."— Zapis prezentacji:

1 Conversion Final Conference 21st September 2007 ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE JAKO FORMA AKTYWIZAJI ZAWODOWEJ geförderte Anstellung als Form beruflicher Aktivisierung

2 Conversion Final Conference – 21st September FUNKCJA W STOWARZYSZENIU TRENER PRACY w Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) Berufliches Beratungszentrum zur Förderung geistig Behinderter Projekt realizowany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Conversion Final Conference – 21st September PLAN PREZENTACJI 1.Model zatrudnienia wspomaganego Modell der geförderten Anstellung 2.Zakres działań trenera - Tätigkeitsbereich des Trainers klient – osoba niepełnosprawna rodzina pracodawca współpracownicy 3. Przejście z zatrudnienia chronionego do zatrudnienia wspomaganego 4.Potrzeby szkoleniowe trenerów 5.Refleksje poszkoleniowe 6.Podsumowanie

4 Conversion Final Conference – 21st September MODEL ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO Modell der geförderten Anstellung zmiana podejścia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy Haltungsänderung gegenüber der beruflichen Aktivisierung geistig behinderten Personen auf dem offenen Arbeitsmarkt USŁUGI TRADYCYJNE : traditionelle Leistung przeszkolić zatrudnić ausbilden anstellen ZGODNE Z MODELEM WSPOMAGANEGO ZATRUDNIENIA gemäß dem Modell der geförderten Anstellung zatrudnić wyszkolić utrzymać Anstellen Ausbilden Erhalten

5 Conversion Final Conference – 21st September MODEL ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO Modell einer geförderten Anstellung Wsparcie osoby niepełnosprawnej w: Unterstützung einer geistig behinderten Person bei: Znalezieniu Finden/ Suchen Podjęciu Aufnehmen utrzymaniu Erhalten eines Arbeitsplatzes auf dem Arbeitsmarkt gefördert von einem Berufstrainer miejsca pracy na otwartym rynku przy udziale osobistego asystenta - TRENERA

6 Conversion Final Conference – 21st September MODEL ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO Zakres działań trenera Tätigkeitsbereich des Trainers : 1.Klient – osoba niepełnosprawna Kunde – geistig behinderte Person 2.Rodzina - Familie 3.Pracodawca – Arbeitgeber 4.Współpracownicy - Mitarbeiter

7 Conversion Final Conference – 21st September KLIENT – OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA Kunde – geistig behinderte Person Indywidualny Plan Działania – KARIERA ZAWODOWA Individueller Plan – berufliche Karriere Wsparcie w procedurze zatrudniania, określenie warunków zatrudnienia (organizacja i wymiar pracy) Unterstützung bei der Anstellung, Bestimmmen von Anstellungsbedingungen (Organisation, Aufgaben, Arbeitszeiten) Stałe monitorowanie przebiegu pracy, ewentualne szkolenia wyrównawcze Monitoring, ev. weitere Schulungen/ Fortbildungen Równolegle prowadzenie grup wsparcia dla osób pracujących Gleichzeitig - Leiten von Unterstützungsgruppen

8 Conversion Final Conference – 21st September RODZINA Familie Konsultacje i porady indywidualne Individuelle Beratung, Spotkania grupowe – wymiana doświadczeń Gruppentreffen - Erfahrungsaustausch Panele informacyjne dotyczące kwestii formalno – prawnych zatrudnienia Informationsveranstaltungen zu formal- juristischen Fragen

9 Conversion Final Conference – 21st September PRACODAWCA Arbeitgeber Wyszukiwanie właściwych pracowników Suchen von passenden Arbeitnehmer Szkolenie nowych pracowników Schulungen für neue Arbeitnehmer Utrzymywanie dobrych pracowników Erhalten von guten Arbeitnehmer

10 Conversion Final Conference – 21st September WSPÓŁPRACOWNICY Mitarbeiter Panele informacyjne dotyczące funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną Informationstreffen z.T. wie funktioniert eine geistig behinderte Person Budowanie pozytywnych relacji zespołowych Aufbau von positiven Relationen im Team

11 Conversion Final Conference – 21st September PRZEJŚCIE Z ZATRUDNIENIA CHRONIONEGO Übergang von der geschützten Anstellung DO ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO zur geförderten Anstellung

12 Conversion Final Conference – 21st September DOSTĘP DO INFORMACJI Zugang zur Information MOŻLIWOŚĆ WYBORU Möglichkeit zu wählen WSPARCIE TRENERA Unterstützung von dem Trainer AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY Arbeitvermittlungsagen- turen INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA Individueller Kundenservis UŚWIADAMIANIE PRACODAWCOW Aufklärung von Arbeitgebern

13 Conversion Final Conference – 21st September POTRZEBY SZKOLENIOWE TRENERÓW Fortbildungsbedarf für Trainer TRENER SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚ CIĄ INTELEKTUALNĄ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA METODY ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI TRENING INTERPERSONALNY NEGOCJACJE TECHNIKI SPRZEDAŻY

14 Conversion Final Conference – 21st September Fortbildungsbedarf für Trainer Verkaufsmethoden Verhandlungen Training zur Förderung interpersoneller Kompetenz Alternative Methoden der Kommunikation Erste Hilfe Wie funktionieren geistig behinderte Personen

15 Conversion Final Conference – 21st September REFLEKSJE POSZKOLENIOWE Überlegungen Opracowanie 7 krokowej kariery zawodowej Ausarbeitung der 7- schrittigen Berufskarriere Wymiana doświadczeń Erfahrungsaustausch Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zatrudnienia wspomaganego Systematisierung des Wissens über geförderte Anstellung


Pobierz ppt "Conversion Final Conference 21st September 2007 ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE JAKO FORMA AKTYWIZAJI ZAWODOWEJ geförderte Anstellung als Form beruflicher Aktivisierung."

Podobne prezentacje


Reklamy Google