Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011 r.
Prezentacja projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011 r.

2 Podstawowe informacje o projekcie
Realizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Beneficjenci projektu: 200 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, przemyskiego oraz miast Rzeszów i Przemyśl Czas realizacji projektu: 1 października 2009 – 31 grudnia 2011 roku

3 Podstawowe informacje o projekcie
Cel projektu: podniesienie poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną Cele szczegółowe projektu: podniesienie poziomu kluczowych kompetencji osób z niepełnosprawnością intelektualną oczekiwanych przez pracodawców na otwartym rynku pracy wzrost mobilności oraz samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną pozyskanie zatrudnienia dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy wśród różnych grup społecznych

4 Model zatrudnienia wspomaganego
Projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie realizowany jest w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. Dzięki jego wykorzystaniu możliwa jest skuteczna i trwała aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Model zatrudnienia wspomaganego obejmuje wsparcie osoby niepełnosprawnej w: znalezieniu podjęciu utrzymaniu miejsca pracy na otwartym rynku przy udziale osobistego asystenta - trenera pracy

5 Etapy realizacji projektu
rekrutacja beneficjentów wstępna diagnoza psychologiczna i zawodowa, poradnictwo indywidualne i grupowe opracowanie wraz z osobą z niepełnosprawnością intelektualną Indywidualnego Planu Działania warsztaty praktyczne: - „próbki pracy” - praktyki zawodowe zatrudnienie na otwartym rynku pracy

6 Struktura zatrudnienia Działania Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie realizowane są przez dwa zespoły: w Jarosławiu i Rzeszowie. Tworzą je doświadczone grupy specjalistów. Koordynator Trener pracy Psycholog Doradca zawodowy

7 Rekrutacja beneficjentów
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie przeszły proces rekrutacji. Pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby najbardziej dyskryminowane i marginalizowane społecznie. Proces rekrutacji został poprzedzony kampanią informacyjno-promocyjną: w lokalnej i regionalnej prasie ukazały się ogłoszenia zachęcające osoby z niepełnosprawnością intelektualną do udziału w projekcie w urzędach, instytucjach oraz placówkach ośrodkach zdrowia kolportowano plakaty i ulotki dotyczące projektu odbyły się bezpośrednie spotkania z osobami zainteresowanymi projektem tak indywidualne jak i grupowe.

8 Diagnoza psychologiczna i zawodowa
Właściwy wybór ścieżki kariery zawodowej poprzedza specjalistyczne poradnictwo indywidualne. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego.

9 Poradnictwo grupowe Uczestnicy projektu mieli możliwość udziału w spotkaniach warsztatowych z psychologiem oraz z doradca zawodowym. Spotkania dla każdej grupy odbywały się raz w miesiącu.

10 Warsztaty praktyczne – „próbki pracy”
Cel: sprawdzenie się w roli pracownika w rzeczywistym miejscu pracy przy wsparciu trenera pracy. Miejsce: trzy różne stanowiska pracy zgodne z indywidualnymi preferencjami i predyspozycjami Czas trwania: dwa dni na każdym stanowisku pracy - średnio cztery godziny dziennie

11 Warsztaty praktyczne - praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa jest kolejnym etapem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cel: nauka czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy, zdiagnozowanie w jakich obszarach potrzebne jest wsparcie Miejsce: wybrany przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną zakład pracy Czas trwania: ustalany indywidualnie w zależności od możliwości psychofizycznych beneficjenta ( średni czas - 1 miesiąc)

12 Zatrudnienie na otwartym rynku pracy
Kluczowym etapem w działaniach Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie jest znalezienie pracy dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Po podjęciu zatrudnienia istotna jest rola trenera pracy, która obejmujące: określenie warunków zatrudnienia - procedura zatrudnienia (spełnienie wymogów formalnych, określenie zakresu wykonywanych na danym stanowisku czynności, wymiaru czasu pracy) pomoc w nawiązaniu właściwych relacji z pracodawcą i współpracownikami szkolenie w miejscu pracy do pełnego usamodzielnienia się ( uzyskania pełnych umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy) monitoring pracownika w miejscu pracy utrzymanie odpowiedniej jakości pracy wyuczenie nowych czynności wprowadzanych przez pracodawcę

13 Podczas realizacji projektu współpracowano ze 120 pracodawcami
Efekty działań W projekcie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wzięło udział 204 osoby Formy wsparcia Wskaźnik Próbki pracy 200 Praktyki zawodowe 74 Rejestracja w PUP 38 Staż 3 Zatrudnienie (umowa o pracę) 34 Zatrudnienie (umowa zlecenie) 9 Podczas realizacji projektu współpracowano ze 120 pracodawcami

14 Struktura zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych branżach

15 Stanowiska pracy Archiwista Kucharz Kurier Ogrodnik
Operator koparko-ładowarki Pomoc biurowa Pomoc kuchenna Pomoc magazyniera Pomoc sprzedawcy

16 Stanowiska pracy Pracownik do obsługi dzielarki batonów
Pracownik do obsługi wagi Pracownik gospodarczy Pracownik magazynowy-konwojent Pracownik parkingowy Pracownik pomocniczy Pracownik porządkowy Pracownik restauracji Zmywacz pojazdów samochodowych

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google