Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011 r.

2 Realizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Beneficjenci projektu: 200 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, przemyskiego oraz miast Rzeszów i Przemyśl Czas realizacji projektu: 1 października 2009 – 31 grudnia 2011 roku Podstawowe informacje o projekcie

3 Cel projektu: podniesienie poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną Cele szczegółowe projektu: p odniesienie poziomu kluczowych kompetencji osób z niepełnosprawnością intelektualną oczekiwanych przez pracodawców na otwartym rynku pracy wzrost mobilności oraz samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną pozyskanie zatrudnienia dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy wśród różnych grup społecznych Podstawowe informacje o projekcie

4 Model zatrudnienia wspomaganego obejmuje wsparcie osoby niepełnosprawnej w: 1.znalezieniu 2.podjęciu 3.utrzymaniu miejsca pracy na otwartym rynku przy udziale osobistego asystenta - trenera pracy Projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie realizowany jest w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. Dzięki jego wykorzystaniu możliwa jest skuteczna i trwała aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Model zatrudnienia wspomaganego

5 rekrutacja beneficjentów wstępna diagnoza psychologiczna i zawodowa, poradnictwo indywidualne i grupowe opracowanie wraz z osobą z niepełnosprawnością intelektualną Indywidualnego Planu Działania warsztaty praktyczne: - próbki pracy - praktyki zawodowe zatrudnienie na otwartym rynku pracy Etapy realizacji projektu

6 Struktura zatrudnienia Działania Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie realizowane są przez dwa zespoły: w Jarosławiu i Rzeszowie. Tworzą je doświadczone grupy specjalistów. Koordynator Trener pracy Psycholog Doradca zawodowy

7 Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie przeszły proces rekrutacji. Pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby najbardziej dyskryminowane i marginalizowane społecznie. Proces rekrutacji został poprzedzony kampanią informacyjno-promocyjną: w lokalnej i regionalnej prasie ukazały się ogłoszenia zachęcające osoby z niepełnosprawnością intelektualną do udziału w projekcie w urzędach, instytucjach oraz placówkach ośrodkach zdrowia kolportowano plakaty i ulotki dotyczące projektu odbyły się bezpośrednie spotkania z osobami zainteresowanymi projektem tak indywidualne jak i grupowe. Rekrutacja beneficjentów

8 Diagnoza psychologiczna i zawodowa Właściwy wybór ścieżki kariery zawodowej poprzedza specjalistyczne poradnictwo indywidualne. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego.

9 Uczestnicy projektu mieli możliwość udziału w spotkaniach warsztatowych z psychologiem oraz z doradca zawodowym. Spotkania dla każdej grupy odbywały się raz w miesiącu. Poradnictwo grupowe

10 Warsztaty praktyczne – próbki pracy Cel: sprawdzenie się w roli pracownika w rzeczywistym miejscu pracy przy wsparciu trenera pracy. Miejsce: trzy różne stanowiska pracy zgodne z indywidualnymi preferencjami i predyspozycjami Czas trwania: dwa dni na każdym stanowisku pracy - średnio cztery godziny dziennie

11 Warsztaty praktyczne - praktyki zawodowe Praktyka zawodowa jest kolejnym etapem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cel: nauka czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy, zdiagnozowanie w jakich obszarach potrzebne jest wsparcie Miejsce: wybrany przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną zakład pracy Czas trwania: ustalany indywidualnie w zależności od możliwości psychofizycznych beneficjenta ( średni czas - 1 miesiąc)

12 Zatrudnienie na otwartym rynku pracy Kluczowym etapem w działaniach Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie jest znalezienie pracy dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Po podjęciu zatrudnienia istotna jest rola trenera pracy, która obejmujące: określenie warunków zatrudnienia - procedura zatrudnienia (spełnienie wymogów formalnych, określenie zakresu wykonywanych na danym stanowisku czynności, wymiaru czasu pracy) pomoc w nawiązaniu właściwych relacji z pracodawcą i współpracownikami szkolenie w miejscu pracy do pełnego usamodzielnienia się ( uzyskania pełnych umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy) monitoring pracownika w miejscu pracy utrzymanie odpowiedniej jakości pracy wyuczenie nowych czynności wprowadzanych przez pracodawcę

13 Efekty działań Formy wsparciaWskaźnik Próbki pracy200 Praktyki zawodowe74 Rejestracja w PUP38 Staż3 Zatrudnienie (umowa o pracę)34 Zatrudnienie (umowa zlecenie)9 W projekcie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wzięło udział 204 osoby Podczas realizacji projektu współpracowano ze 120 pracodawcami

14 Struktura zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych branżach

15 Stanowiska pracy Archiwista Kucharz Kurier Ogrodnik Operator koparko-ładowarki Pomoc biurowa Pomoc kuchenna Pomoc magazyniera Pomoc sprzedawcy

16 Stanowiska pracy Pracownik do obsługi dzielarki batonów Pracownik do obsługi wagi Pracownik gospodarczy Pracownik magazynowy-konwojent Pracownik parkingowy Pracownik pomocniczy Pracownik porządkowy Pracownik restauracji Zmywacz pojazdów samochodowych

17 www.dzwoni-jaroslaw.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Magdalena Dec-Kiełbasa Rzeszów, 13 października 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google