Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Gościmska Antonina Telicka - Bonecka.  Wiedza z zakresu historii jest wymagana w zadaniach nieliterackich  Brak wiedzy z zakresu historii może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Gościmska Antonina Telicka - Bonecka.  Wiedza z zakresu historii jest wymagana w zadaniach nieliterackich  Brak wiedzy z zakresu historii może."— Zapis prezentacji:

1 Anna Gościmska Antonina Telicka - Bonecka

2  Wiedza z zakresu historii jest wymagana w zadaniach nieliterackich  Brak wiedzy z zakresu historii może obniżyć ocenę z egzaminu  Znajomość historii Polski w okresie II wojny światowej oraz okresie powojennym podnosi świadomość społeczną oraz pomaga budować więzi z ojczyzną

3  Uczniowie dosyć rzadko piszą esej z zakresu historii  Słaba znajomość faktografii zarówno z zakresu II wojny światowej jak i okresu powojennego  Posługują się wiedzą ogólną lub zdobytą na lekcjach historii w szkole angielskiej  Brak głębszej analizy tematu w odniesieniu do roli Polski i Polaków  Brak pogłębionej analizy filmu w odniesieniu do kontekstu uwarunkowań politycznych i historycznych

4  Niewystarczające przygotowanie do egzaminu (szczególnie u uczniów spoza szkół polonijnych)  Uczniowie nie są zainteresowni historią Polski  Brak pogłębionej wiedzy z zakresu historii Polski  Brytyjski system edukacji pozwala na przerwanie nauki historii na poziomie klasy 9  Uczniom wydaje się, że łatwiej przygotować się z tematu związanego z filmem

5  Umiejętność analizy i selekcji faktów  Umiejętność formułowania opinii i wniosków  Umiejętność posługiwania się terminologią historyczną  Znajomość faktografii i chronologii

6  Wprowadzanie elementów historii na każdym poziomie nauki  Wzbudzenie zainteresownia historią Polski  Zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry

7  Uświadomienie wagi znajomości historii w uzyskaniu wysokiej oceny z egzaminu  Wzbudzenie zainteresowania historią Polski  Wprowadzenie interesująch form prowadzenia zajęć

8

9  Skoncentrowanie uwagi ucznia na tym czego ma się nauczyć  Zachęcenie ucznia do myślenia  Zainteresowanie tematem lekcji  Rekapitulacja wtórna  Wprowadzenie do nowego tematu

10  Krótkie zadania  Należy dostować metodę do celu jaki chcemy osiągnąć  Stopień trudności zadania powinien być dobrany w taki sposób aby nawet uczeń, który opuścił poprzednią lekcję lub ma trudności z komunikacją w języku polskim mógł wziąć aktywny udział w ćwiczeniu

11  Stosowanie kilku rodzajów ćwiczeń cyklicznie przez cały rok szkolny powoduje, że uczniowie poznają lepiej dany rodzaj aktywności i sprawniej sobie z nimi radzą

12  Odpowiedz na wylosowane pytanie (cała klasa) Uczniowie zapisują po jednym pytaniu związanym z tematem omawianym na poprzedniej lekcji. Nauczyciel wrzuca pytania do pudełka, następnie losuje kilka z nich i sprawdza, czy uczniowie potrafią na nie odpowiedzieć.

13  Tweet (praca indywidualna) Nauczyciel przygotowuje rozsypankę z kilku pojęć, nazwisk lub dat związanych z omawianymi wcześniej tematami. Zadaniem uczniów jest napisanie krótkiej notatki (tweetu) z użyciem podanych terminów (wszystkich lub części).

14  Rozsypanka pojęć (praca indywidualna) Nauczyciel przygotowuje kilka lub kilkanaście pojęć i pokazuje je na tablicy przez minutę. Zadaniem uczniów jest zapamiętanie jak największej ilości pojęć i podanie ich definicji.

15  Ukryty obraz (cała klasa) Nauczyciel pokazuje klasie zasłonięty obraz, stopniowo go odsłania, a uczniowie starają się odgadnąć co ukrywa wizerunek. Na zakończenie można omówić źródło.

16  Analiza źródła ikonograficznego (cała klasa) Nauczyciel prezentuje źródło ikonograficzne. Wspólnie z uczniami analizuje obraz oraz nawiązuje do tematu omawianego na poprzedniej lekcji. W ten sam sposób można posłużyć się obrazem do wprowadzenia tematu nowej lekcji.

17  Komiks (indywidualnie, w parach lub grupie) Zadaniem uczniów jest wpisanie w „chmurkach” wypowiedzi przedstawionych na ilustracji postaci - w kontekście omawianego wcześniej tematu.

18


Pobierz ppt "Anna Gościmska Antonina Telicka - Bonecka.  Wiedza z zakresu historii jest wymagana w zadaniach nieliterackich  Brak wiedzy z zakresu historii może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google