Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język angielski na lekcjach historii mgr Jolanta Desperat mgr Jolanta Desperat VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język angielski na lekcjach historii mgr Jolanta Desperat mgr Jolanta Desperat VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Język angielski na lekcjach historii mgr Jolanta Desperat mgr Jolanta Desperat VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w Białymstoku

2 Organizacja zajęć z historii w języku angielskim. Organizacja zajęć z historii w języku angielskim. W zakresie procedur osiągania celów- treści zawarte w wybranym programie historii przekazywane i egzekwowane w języku angielskim (na niektórych lekcjach historii) bez naruszenia zakresu treści podstawy programowej. Modernizacja obejmuje zmiany dotyczące sposobu działania i organizacji; polega na unowocześnieniu i uatrakcyjnieniu nauczania. Nowatorstwo - przejawia się w twórczym, oryginalnym działaniu, opartym na inwencji i samodzielności nauczyciela.

3 Opisywana innowacja nie zakłada wprowadzania do programu nauczania nowych treści. W czasie lekcji omawiane są wybrane tematy z historii, poszerzone o odpowiednie zagadnienia z języka angielskiego. Tematy te zawarte są w rozkładzie materiału.

4 Proponowane zagadnienia do omówienia 1.Starożytna cywilizacja Mezopotamii i pierwsze imperia 2.Egipt faraonów 3.Starożytny Izrael 4.Starożytne cywilizacje Indii i Chin 5.Ateny i Sparta 6.Kultura i religia Greków 7.Aleksander Wielki i hellenizm 8.Cesarstwo Rzymskie w I–II w. n.e. 9.Kultura Imperium Rzymskiego 10.Bizancjum – nowy Rzym 11.Monarchia Karola Wielkiego 12.Główne państwa europejskie w XI–XIII w. Początki monarchii stanowych 13.Kościół i kultura europejska rozkwitu średniowiecza 14.Władze uniwersalne i państwa Europy Zachodniej w XIV–XV w. 15.Koniec średniowiecza i spadek po epoce

5 Cele ogólne i szczegółowe Cele ogólne i szczegółowe Głównym celem jest wyzwalanie inicjatywy uczniów, oraz twórcze wiązanie teorii naukowej z praktyką. Celem jest zapewnienie uczniom możliwości opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym słownictwem z zakresu historii – wprowadzana terminologia angielska na lekcji historii.

6 Wzrost motywacji do nauki języka obcego dzięki dostrzeżeniu możliwości praktycznego posługiwania się językiem angielskim nie tylko w czasie lekcji języka obcego, ale także w celu pogłębienia i utrwalenia wiedzy zdobytej w czasie lekcji historii. Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod (odejście od tradycyjnych lekcji); Zachęcenie uczniów do poszukiwania własnych sposobów zdobywania wiedzy (rozbudzanie ciekawości świata); Nabycie umiejętności wypowiadania się w języku obcym na tematy omawiane w czasie lekcji (formułowanie krótkiej wypowiedzi ustnej).

7 Utrwalanie zdobywanej wiedzy dzięki możliwości usystematyzowania jej poprzez powtórzenie tego samego materiału w różnych kontekstach (spojrzenie na to samo zagadnienie z różnych punktów widzenia i poprzez różne metody edukacyjne).

8 Zasady innowacji, na czym polega nowatorstwo opracowania; Przy realizacji podstawy programowej historii, uczniowie nabywają dodatkowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim. uczniowie nabywają dodatkowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim w tym zakresie nie wpływa jednak na końcowy wynik z historii.

9 Przewidywane efekty. Opanowanie języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym słownictwem z zakresu historii. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim nie tylko jako środek komunikacji, ale także narzędzie do zdobywania wiedzy z zakresu historii.


Pobierz ppt "Język angielski na lekcjach historii mgr Jolanta Desperat mgr Jolanta Desperat VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google